Zilli Kurtlar

ZİLLİ KURTLAR…

''Zilli kurt diye çok anlattığım, yazdığım bir gerçek vardır. Doğu Anadolu'da kurtlar bir beladır. Bir kurt bir koyun veya keçi sürüsüne dalar, bütün sürüyü parçalar. Kurt dalmış sürüden artık hayır yoktur. Ve koyundan, keçiden başka geçimi olmayan Doğu Anadolu halkı, sürüsüne kurt girmişse çöker, biter, açlıkla karşı karşıya kalır. Bu durumda köylü, kurttan öcünü almak ister. Atlanırlar, köpeklerini, iplerini alırlar. Kurt avına çıkarlar. Kurtları diri yakalamaktır en büyük amaçları. Usulünü bilirler, kurtları diri yakalarlar. Kin bağladıkları, öç almak istedikleri kurda bir fiske bile vurmazlar. Kurdu hiç incitmezler. Yalnız sağlam bir telle ya da kirişle kurdun boğazına bir zil takarlar ve kurdu salıverirler. Boğazı zilli kurt, hiçbir canlıya yaklaşamaz. Boğazında zil, bozkırlar boyunca, dağlar boyunca koşar durur ve bir gün açlıktan ölür. Bu, insan aklına gelen işkencelerin, zulümlerin en korkunçlarından biridir.'' diye anlatır ünlü romancımız Yaşar Kemal.

Anadolu insanı besbelli ki sürüsünü korumak için daha akılcı yada işlevsel bir çözüm bulamamıştır. Bu bakımdan çok garipsenmeyebilir.

Oysa günümüzde zil takılması gereken o kadar çok ‘’kurt’’ var ki dünyamızda :

Belirli periyotlarla darbe yapmak üzere demokrasilerin boğazını sıkan darbeciler..

Hayatta hep muhalif olmayı seçmiş insanları gözaltında kaybetmeyi kendine görev bilmiş üniformalılar..

Daha eşit ve özgür bir ülke mümkün diyen, Amerika Defol ! diyerek emperyalizme kapıyı gösteren üniversite gençliğine pusu kurmuş sözde dindar ve milliyetçi ikiyüzlüler…

Kölelik şartlarında çalıştırdığı işçilerini kapıda beklettiği milyonlarca işsizle tehdit eden patronlar..

İşçilerin emekçilerin haklarını savunur gibi görünüp en nihayetinde burjuvaziye, iktidara biat etmeyi kendine görev edinmiş sarı sendikalar …

İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız ..derken ilk fırsatta kadınlara taciz- tecavüz eden , hunharca katleden katil ruhlu erkekler..

Vatan Millet Sakarya! ..derken Rant ,faiz ve garanti edilmiş kazanç için hazineye dadanmış kiler fareleri…

Barış ve akademik özgürlük isteyen akademisyenlerine üniversiteleri dar eden zihniyet..

Laik, demokratik, çağdaş ve bilimsel eğitim talep eden genç nesilleri ırkçı-gerici ortaçağ zihniyetinin eğitim modeline mahkum eden iktidarlar..

Liste uzayıp gidiyor.

Zil takılması gereken ne çok ‘’kurt’’ varmış !

George FLOYD un boğazını sıkıp öldüren’ beyaz’ polisin kurttan ne farkı var! Boğazı sıkılan sadece FLOYD değil bütün insanlıktır!

Zill kurtların çocuklarını katletmemesi için Arjantin’de ve Türkiye’de meydanlara çıkan ‘’PLAZA DE MAYO ve CUMARTESİ ANNELERİ ‘’nin haykırışlarını unutmamalıyız!

Zilli kurtlardan bizi koruyacak olan ayrımsız bir şekilde tüm yurttaşların hakkını hukukunu koruyacak olan ‘özgürlükçü ‘bir anayasadır.

İhtiyacımız olan farklı din, dil, mezhep , ınanç , köken, renk, düşünce, cinsel tercih yada sınıfsal farklılıkları olan yurttaşlarına fırsat eşitliği sunan, yurttaşları arasında ayrımcılık yapmayan tam demokratik cumhuriyettir.

O zaman sonsöz umudun ve direncin şairi Ahmet Arif ‘in olsun..

‘’Öyle yıkma kendini,

Öyle mahzun, öyle garip…

Nerede olursan ol,

Yürü üstüne üstüne,

Tükür yüzüne celladın,

Fırsatçının, fesatçının, hayının..

Dayan kitap ile

Dayan iş ile.

Umut ile, diş ile

Dayan rüsva etme beni.’’

Erdal DOĞRU

Eğitim Sen Bandırma Baştemsilcisi