Okullar Çaresizliğiyle Baş Başa Bırakılmamalı!

OKULLAR ÇARESİZLİĞİYLE BAŞ BAŞA BIRAKILMAMALI !

ERDAL DOĞRU - EĞİTİM SEN BANDIRMA BAŞTEMSİLCİSİ,

Korona salgını tüm yapılanlara ve yapılmayanlara rağmen yayılarak devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları artarak salgın devam ediyor. Sağlık emekçilerinin tüm haykırışlarına rağmen istenilen yoğunlukta tedbirler alınmıyor, süreç şeffaf yönetilmiyor ve paydaşlarla ortaklaşılmıyor..

Bu hafta Türkiye’nin her yerinde Türk Tabipler Odası salgın sürecinde hayatını kaybeden Dr ve diğer sağlık emekçilerinin trajedisini gündeme taşıyor.

Ekonomik olarak dayanma noktasının son kertesine gelen işşiz, işçi ve çiftçiler isyan ediyor,intiharın eşiğine geliyor.

Bu atmosferde okulların yüz yüze eğitime geçişi ıle ilgili kararlar da yenilendi..21 Eylül itibarıyla sadece ana sınıfı ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler okula başlayacak.. İlk hafta bir gün, sonraki haftalar iki gün olmak üzere seyretilmiş programlar ve sınırlı sürelerle..

Uzaktan eğitim sürecinde MEB in tespıtleriyle birbuçuk milyon, uluslararası kurum ve EĞİTİM SEN in tesbıitleriyle enaz altı milyon çocuk uzaktan eğitimden mahrum kaldı.. MEB okullara EBA erişim sınıfları oluşturmak süretıyle palyatif çözümler bulurken bizler ihtiyaç sahibi ailelerin tablet,TV, PC, internet paketi vs teknik ihtiyaçları sağlanmalıdır diye düşünüyoruz...

Uzaktan eğitim süreci öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri derinleştirmiştir.

Bu süreçte özel okul ve devlet okulu öğrencileri arasındaki uçurum daha da açılmıştır..

Özel okullar uzaktan eğitimin maliyetlerinde yarattığı düşüşe rağmen velilerin talep ettiği indirimleri yapmamış, hükümeti KDV indirimine zorlayarak yükü devlet bütçesine havale etmiştir.

Bütün bu olumsuz tablo içerisinde EĞİTİM SEN gerekli tedbirleri almak suretiyle okulların açılmasını önermiştir. Nitelikli,ücretsiz eğitim ve sağlık imkanları sağlamanın devletin temel anayasal görevi olduğu hatırlatılmıştır.Ama maalesef talep ettiğimiz katma bütçeden MEB e ek bütçe verilmesi ve okullara acil para gönderilmesi, ihtiyaçların standart olarak giderilmesi gibi taleplerimiz tam olarak karşılanmamıştır.

· Okullara çağrılan öğretmenlere covid testi yapılmalıdır.

· Seyreltilmiş sınıflar için gerekli ek atama,sınıf oluşturma yada yeni okul binaları planlamaları yapılmalıdır.

· Okullara sadece maske dağıtmak değil hertürlü dezenfektan ve temizlik malzemeleri sağlanmalı yada bütçe gönderilmelidir.

· Okul sınıf ve pansiyonları fiziki mesafeye uygun hale getirilmeli,bu konuda velileri bilgilendirici toplantılar gruplar halinde yapılmalıdır.

Okullar kendi çaresizliğiyle baş başa bırakılmamalıdır..

Tüm gerekli önlemler alındıktan sonra okula başlamak için çok heyecanlı olduğundan emin olduğumuz mini mini birler ve sevgili anne ve babalara bazı önerilerimiz olacaktır..

‘’Çocuğu Birinci Sınıfta Okuyacak Anne Babalar;

(Öğretmenin önerisi dışında) Çocuğunuza herhangi bir set veya başka bir kaynak almayın.

Çocuğunuza okuma yazma öğretmeye çalışmayın.

Çok iyi bilmiyorsanız çocuğunuza harfleri yazma çalışması yaptırmayın. Yanlış öğretirsiniz düzeltmek öğretmene kalır.

Seslerin okunuşunu vermeyin. Genelde sizin harflerin okunuşunu veriş şekliniz çocuğunuzun okuma yazma sürecini geciktirir.

Çocuğunuzun okuma yazma çalışmasına katkı sağlamak için mutlaka öğretmeninin önerisini bekleyin.

Acele etmeyin, panik yapmayın. Okuma yazma süreci gözünüzde büyüttüğünüz kadar zorlu bir süreç değildir.

Okuma yazma sürecine başlamak için 21 Eylül çok geç değildir. Emin olun öğretmeni çocuğunuzun bu süreci en iyi şekilde tamamlaması için elinden geleni yapacaktır.

Öğretmeni okuma yazma sürecinde sizin desteğinizi isteyebilir. Bekleyin, öğretmeninin tavsiyesi doğrultusunda sürece katkı sağlayın.

Üzerinize vazife almayın. Öğretmencilik oynamayın. Öğretmen sizin ANNE BABA olarak yardımınızı mutlaka isteyecektir. O zaman üzerinize düşen görevi yapar ve çocuğunuza yardımcı olduğunuz için mutlu olursunuz.

Pandemi süreci sadece sizin değil, çocuğunuzun öğretmeni için de zorlu bir süreçtir ve lütfen onu anlamaya çalışın. Her şey mükemmel gitmeyecektir. Anlayış ve sabır gösterin.

Panik yaparsanız yanlış kararlar alırsınız. O da çocuğunuzun eğitim hayatını olumsuz etkiler. Aklı selim davranarak doğru zamanda doğru kararla alınız.

Süreç işlerken yardıma ihtiyacınız olduğunda bizler buralarda olacağız. Size yardımcı olacak çok sayıda öğretmen, çıkış yolunda sizlere destek verecektir..’’Ali Çam

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza ,onların sağlıklarına bir zarar gelmemesi için başta hükümet ve MEB olmak üzere tüm kurum ve kişiler görevlerini layığıyla yerine getirmelidir. Sendikaların,TTB nin yada diğer STK ve diğer meslek birliklerinin sürece katılması için asgari demokratk koşullar sağlanmalı ve bu denetimin önü açılarak; önerilerine ,eleştirilerine değer verilmelidir.

Hep birlikte bu zorlukları aşacağımıza olan inancımız tamdır..Yeter ki parasalcı, piyasacı yaklaşımlardan ziyade kamusal bir bakış açısıyla insani, eşitlikçi çözümler bulunmak istensin.

Tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, yurttaşlarımıza sağlık ve mutluluk dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum..

ERDAL DOĞRU- EĞİTİM SEN BANDIRMA BAŞTEMSİLCİSİ