Altılı Masa Bileşenlerine Açık Mektup

Saygı Değer Altılı Masa Bileşenleri;

Halkımızın  çığ gibi büyüyen enflasyonun altında ezildiğinin,

Mülkün temeli sayılan adaletin ve ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek amacıyla örgütlenmişken iktidarca mevcut siyasi  ulusumuzu  karanlığa sürüklemek üzere yönlendirilmiş eğitim savaşımızın,

Kamu hizmetlerinde görev almak üzere yıllarca okuyup en iyi yetişen, en bilgili, en becerili, en liyakatli gençlerimizi dışlayıp adil ve dürüst  sınavlar yerine yüz karası mülakatlarla  iktidara sadakat ve minnetle  biat edecek zavallıları  devlet kadrolarına doldurarak hem liyakat sahiplerine, hem hakkıyla yapamayacakları işlere alınan zavallılara hem de arada  liyakatiyle işe girebilmiş birkaç kişiye kötülük edildiğinin farkında olarak  bu gidişe,

Bir  “DUR!” deme niyet ve duyarlılığıyla  bir araya geldiğinizi biliyor ve bundan büyük bir sevinç, gurur ve mutluluk duyuyoruz…

Kurduğunuz birliğin alışılmışın çok dışında, ulusal tarihimizin geleceği için çok çok önemli, çok çok zor, ama gene de başarılabilecek bir iş olduğunu biliyoruz. Girişiminizden büyük zarar görecek çıkar sahiplerinin  kapıldıkları panik ve telaşlarının farkındayız.  Sizlere gerek partileriniz, gerek kişilikleriniz, gerekse değerleriniz hedef alınarak çok ağır saldırılar yapmaktadırlar ve yapılacaklardır.  Bunlara direneceğinize inancımız tamdır. Biliyoruz ki sizin Altılı Masa’yı kurup amaçları uğrunda mücadele etmeniz  ulusal tarihimizi ileriye götürecek kutsal bir adımdır.

Altılı Masa halkın apaçık görünen kararlılığı ve büyük direncinizle iktidara gelirse şu beş önerimin değerlendirilmesini diliyorum:

1-   Ehliyet ve liyakat sahibi olmadıkları halde sadece biatçı, itaatçı ve mevcut iktidar sahiplerine yakınlıkları nedeniyle Kamu hizmetlerine alınmış olanların kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmalarıyla,  vaktiyle girdikleri KPSS sınavlarında başarılı oldukları halde dışlananların işe alınarak haklarının teslimi sağlanmalıdır.

2-  Kamu hizmetlerine alınmalarında iktidara yakınlıkları olsa da liyakatleri, yeterlikleri var idiyse, bunların mağduriyetlerine yol açılmamalıdır.

3-  Hiç bir suçları, mesleki kusurları olmadığı halde salt inançları ya da siyasal tercihleri nedeniyle KHK ile görevden çıkarılmış olanlara işleri ve itibarları iade edilmelidir.

4-  Siyasal iktidarın beşli çetelere ve benzerlerine hukuka aykırı olarak sağladığı çıkarların, çektiği peşkeşlerin hesabı hukuka uygun yollarla sorulmalı,  hortumcular ve peşkeşçileri yargılanarak cezalandırılmalıdır.

5- Eğitim ve öğretim programları ve müfredatları çağın ve geleceğin ihtiyaçları dikkate alınarak yeni kuşakların aydın, üretici, hukuka, insan haklarına saygılı ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri sağlanacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Saygı ve başarı dileklerimi sunarım.

Av. Remzi KISA. BANDIRMA