Birleşe Birleşe Kazanacağız

BİZ  kim miyiz ?  Biz,   lokması iktidarca her gün biraz daha küçültülen, boğazı her gün biraz daha sıkılan yurttaşlarız.

BİZ,  soyu, inancı, siyasal tercihi iktidarca beğenilmediği için dışlanan, iş bulma olanaklarından yoksun bırakılan, ağzımızla kuş tutsak, yazılı sınavlarda tam puanlar alsak  da mülakat denilen ahlaka aykırı uygulamalarla kapı dışarı  edilerek işsiz bırakılan liyakatli gençleriz.

BİZ,  Mesleki yaşamlarında çok başarılı olduğumuz, hakimlik, savcılık için  yapılan sınavlarda en yüksek notları aldığımız halde yalnızca iktidar partisine ve destekçisine üye olmadığımız için sözüm ona mülakatlarda elenmiş hukukçularız.

BİZ, İktidarın vaktiyle  ancak yandaş eleman bulamadığı için zorunlu olarak gerçekten hak ettiği için işe alınmış, ancak yandaş kişilikler bulunduğunda meslekte ilerleme yolları tarafımıza kapatılmış memurlarız.

BİZ, akaryakıtın, tarım ilaçlarının, tohumun, yemin  ve her türlü üretim girdisinin ateş pahasına satılması nedeniyle tarımsal üretimi ve hayvancılığı bırakmak zorunda kalan köylüleriz.

BİZ, artık iş bulma umudu kalmamış çaresizleriz.  BİZ, üniversitelerden mezun olmuş ama asgari ücretle bile iş bulamayan gençleriz. değil başka ülkelere gitmek, yurt  içinde bile komşu illere, ilçelere gidebilecek olanağımız yok.

BİZ, sigortasız ve asgari ücretlerle çalışan örgütsüz işçileriz. Banka hesabımıza asgari ücret tutarında yatırılan aylığımızı çektikten hemen sonra işyerine gidip işverene bir miktarını iade etmek zorundayız.   BİZ, fırınlardan bayat ekmek, pazar yerlerinde  bayatlamış, çürümüş sebze meyve toplamaya çalışan insanlarız…

BİZ, kendisine yakın  müteahhitlerce yapılan çarık çürük binaların denetimlerini yapmadan halka satılmasına göz yuman iktidarın bir insanlık suçu işlediğine inanan; yeni gelir  kaynakları bulmak için çıkardığı İMAR AFFI VE İMAR BARIŞI yasaları ile devletin  yurttaşlarının can ve mallarını koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğini bu nedenle altı şubat büyük depreminde belki de yüz binden fazla can kaybı ile yüz milyarlarca maddi kayıptan sorumlu sayıldıklarını bu kayıplardan sorumlu tutulmaları gerektiğini düşünen insanlarız.

BİZ, cahillerin ferasetine güvendiğini gururla söyleyen iktidarın fırsat buldukça üniversitelerin çalışmalarını engellemesinden mağdur olan yüz binlerce genciz.

BİZ, CEHALETE BİAT ETMEYENLERDENİZ

BİZ, yukarıda sayılanlar ve sayılmayanlar, iktidarın ve beslemelerinin oluşturduğu “toklar grubu” nun  dışında kalan tüm yurttaşlar, gördük ki, anladık ki,  sömürüye karşı tek tek savaşımızda varabileceğimiz bir yer yok.  iktidarların zulmüne, baskısına sömürüsüne küçük gruplar halinde direnmeye devam edersek bugünkü halimizden kurtulamayacağız.

Öyleyse kurtuluşun tek yolu birleşmek. Başka yolu yok.  Hepimizi sömürmekte olan müşterek sömürgenimize karşı hep birlikte direnişe geçmekten başka yol yok. ancak birleşe birleşe kazanacağız.

Kendi aramızda çatışmalarımız olsa da bileceğiz ki DÜŞMANIMIZIN DÜŞMANI BİZİM DOSTUMUZDUR. Büyük düşmanımıza karşı savaşımızda güç birliği yaptıklarımız arasındaki sorunlarımızın çözümünde UZLAŞMA, bu olmazsa ERTELEME bir çözüm yoludur.  Nasıl   her insan dünyayı kendi gözüyle görüp değerlendiriyorsa, her topluluk, her meslek grubu, her sosyal sınıf, her ideolojik yapı da her olayı kendi değer ölçüleriyle görür. Bundan dolayı insanlığın  bütünüyle bizim duygu ve düşüncemizi paylaşması,  bizim önerdiğimiz çözümleri benimsemesini beklemek gerçekçi  bir yaklaşım olmaz. Öyleyse ortak sorunları bu sorunların çözümünü arayan kişi ve gruplarla anlaşarak, ortak noktalarda birleşerek, BİRLİK VE DAYANIŞMA  ANLAYIŞIYLA  GÜÇ BİRLİĞİNE YÖNELMEK GEREKİR.

Yukarıda anılan ve anılmayan tüm mağdurlar için en akıllı çözümün bu olduğunu  gören herkesi siyasi iktidarı demokratik yöntemlerle seçim sandıklarına gömmek için işbirliğine çağırıyorum.

BİRLEŞE BİRLEŞE ÇOĞALACAĞIZ VE  KAZANACAĞIZ.

14-04-2023/BANDIRMA