Emekli Yurttaşların Neye İhtiyacı Var?

EMEKLİ YURTTAŞLARIN
BAĞIMSIZ, ORTAK, BİRLEŞİK SENDİKAL MÜCADELE HATTI ANLAYIŞI ve ARACINA İHTİYAÇ VAR..

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde Yaşlılık-Malüllük- Dul ve Yetim aylığı alan yurttaş sayısı açıklanan veriler ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde (EYT)
ON BEŞ Milyonu aşmış durumda.

Bu yurttaşların sosyo-ekonomik yaşam koşullarını belirleyen ücretlerin tesbitinde,
TÜİK diye bilinen ve ülkede ki "egemen siyasal yönetim anlayışının sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik" manupüle edilen rakamlar baz alınmaktadır.
TÜED diye bilinen "yarı resmi" kuruluşunda destek ve oluruyla, yokluk ve yoksunluk demek olan ücret scalası uygulanmaktadır
Adeta, sizler İçin Bunu Uygun Gördük! denilerek.
Emekli Arkadaşlar,
Bir diğer önemli gerçeğimiz de, can alıcı temel konularımızdan olan ve adına da REFORM ! denilen, *Sosyal GüvenlikSistemi işleyişi içinde ki kısıtlama ve uygulamalardır.

90'lı yıllarla birlikte Uluslararası Sermaye çevrelerinin örgütleri, Dünya Bankası ve IMF eliyle, Dünya genelinde Sosyal Güvenlik alanındaki ( Sosyo-Ekonomik hak ve çıkarlar-Sağlık hizmetleri, Güvenli bir gelecek v.b.giderlerin) kısıtlanarak daraltılmasını öngören uygulama programlarının dayatıldığı gerçekliğini görebilmeliyiz.

Kuşkusuz ki sadece görebilmek yetmez,
farkındalığı arttırıcı çalışmaları öngörüp bilince çıkarılmasına yönelik çaba ve yığınsal karşı duruşun, yaşamdaki karşılığının üretilmesi üzerine kafa yorulması, bir diğer gerçekliğimizdir.

Emeklilerin Hak ve Menfaatlerinin elde edilip geliştirilmesi ve de korunması mücadelesinin özünün, Sınıfsal bir gerçeklik olduğu ve kalıcı çözüme ulaştırılması sürecinin de, Politik bir duruş çerçevesinde kazanılabileceğini öngören bir perspektif içselleştirilmelidir.

Bu amaçlar ve bakış açısıyla sürdürülecek mücadelede önemli mücadele araçlarının başında gelen ve olmazsa olmaz olan,
Sendikal Örgütlenme Faaliyetidir.

"Nasıl bir Sendikal Anlayış" çerçevesinde mücadele edilmesi gerekir sorusunun yanıtının arandığı bu süreçte,
"Ortak-Örgütlü Programatik Bir Mücadele Hattının" yaşamdaki karşılığının yaratılabilmesi noktasında,
*Mevcut statükonun ayak oyunlarını boşa çıkaran,
*siyasal bagajlarından kurtulamayan, popülist ve "dar grupçu",
bütünü kapsamayı öngöremeyen,
"yıllardır sloganlara sıkıştırılan",
*bürokratik ve siyasi oyalamalar çerçevesinde yapılan manüpülasyonları, açığa çıkarıp deşifre ederek reddeden bir anlayışı rehber edinen,
*Emeklilerin yıllara yayılan mücadele birikimini içselleştirip, ortaklaştırmayı önceleyen bir perspektifte buluşulabilmesi, öncelikli bakış açımız olabilmelidir.

Böylesi bir ortaklaşma hattının,
Meşru Etkin ve Kararlı bir Mücadele sürecinin başlatılmasını,
olanaklı hale getirilebileceğini unutmamalıyız..

15-11-2023