Kin Duyma Hali ve Sınıfsal Mücadele'de Kin Duyma Hali Nedir?

Kin Duyma Hali ve Sınıfsal Mücadele'de Kin Duyma Hali Nedir?
Sınıfsal çelişkilerin maksimum seviyede yaşandığı, olması gereken örgütlü sınıfsal karşı duruşun, yetersizliğinin yaşandığı bu süreçde, ne anlama gelir?

Kin kelimesi " Birine karşı duyulan öç alma isteği oluşturan gizli düşmanlık" olarak ifade edilmektedir.
Aynı zamanda, tekil bir öfke duygusu olarak da tanımlanmaktadır TDK' ca.
Memleket'te, Kin duyma ve Sınıfsal Kin Duyma hali öteden beri hep karıştırılır.
Sermaye sınıfı ve siyasi aparatları eliyle de çarpıtılıp, sınıfsal mücadele sürdüren dinamiklere karşı, "Servet Düşmanlığı vb." argümanlarla kullanılır.

*
Sınıfsal Kin duyma Hali, neden ve nereden kaynaklanır? Sorusuna verilecek yanıt karmaşık gibi görülse de, aslında basittir.
Üretim araçlarını mülkiyetinde bulunduran Sermaye Sınıfı ile Üretim araçlarında çalışıp, emek sarfederek yer alanların, yani İşçi Sınıfının, Emekçilerin üretim süreçleri sonucu, ortaya çıkan mal ve hizmet ederinin paylaşılması noktasında, maliyet unsuru dışında kalan değere-Kâra-  yani Artı-Değere, eşitsiz bir şekilde Sermaye Sınıfı tarafından el konulması sürecinin ortaya çıkardığı bir olgudur.

Bir diğer ifade ile de; Sömürüye karşı duyulan yaygınlaşmış öfke hali olarak tanımlanan, çoğul davranış halidir,
Sınıfsal Kin duyma hali.
İşte bu nedenlerle dir ki,

Haklıdır ve Meşrudur.
İnsanların yaşam süreçleri içindeki, sınıfsal konumlarını, sosyo-ekonomik yaşam şartlarını belirleyen temel unsur, üretim süreçlerinde yer aldıkları konum ile ilgilidir ve belirleyicidir.
Yaşam denilen olgu sınıfsal karşıtlıkların belirleyici olduğu bir gerçeklik olup, bu gerçekliğin bir zorunluluğu olan sınıfsal mücadele, daha iyi koşullarda daha "İnsani Bir Yaşam" talebinin tetiklediği, değiştirip dönüştürme ve egemen kılma isteğinin, doğal insani bir refleks sonucu ortaya çıkan duygu halinin örgütlü tanımının adıdır, Sınıfsal Mücadele.
İşte bu mücadele'nin temel belirleyici unsuru,
Sınıfsal kin duyma halinin kararlılığı ve belirleyiciliğidir.
Bugün sürüp giden ve gidecek olan sınıfsal mücadelenin tüm alanlarında,bu kararlılık ve belirleyicilikten uzaklaşarak savrulan, savrulmalarını sınıfsal gerçeklikten kopuk yaklaşımlarla açıklamaya çalışanların duruşları değil, bu kararlılığı yüreğinde taşıyanların omuzlarında, yükselecek ve sürecektir.
Meselenin Özü Budur..

08-11-2022/İZZET KUVANLIKLI/BANDIRMA