Herkes Bir Gün Yaşlanacaktır.

GERONTOLOJİ BİLİMİ, EMEKLİLER VE YAŞLILAR..

Hiç kimse unutmamalıdır ki, aramızdan erken veda edenler dışında ..
Herkes bir gün Yaşlanacaktır. 

Gerontoloji veya jerontoloji (Antik Yunanca γέρων (géron), “ihtiyar” + λόγος (lógos), “ilim”) yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir . Bu terimi ilk defa 1903'te tıp dalında Nobel Ödülü alan Rus bilim insanı İlya Meçnikov kullanmıştır.
Yani, günümüz dünya'sında Gerontoloji diye tanımlanan bir "Bilim Dalı" var.
Gelişmiş Kapitalist ülkelerde, Gerontoloji biliminin tariflediği ölçülerde, devletlerin yerine getirmesi gereken insani yükümlülükler, günümüz de kısmen de olsa  yerine getirilmekte, alınan hizmetlerin geliştirilmesi noktasında verilen mücadeleler, karşılığını bularak ve gelişerek sürmektedir.
Kapitalist üretim ilişkilerinin, acımasız ve kuralsız  boyutlarda yaşandığı Ülkemiz de ise, Devlet mekanizmasına egemen yönetim anlayışının, konunun yerine getirilmesi gereken, yükümlülükleriyle ilgili bakış açısı ve yaklaşımı,
"Yaşlılar Başımızın Tacıdır" söylemiyle ve sorunu göstermelik kimi uygulamalar çerçevesinde ele alan bir seyir izlemektedir.
Genel olarak toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkan ve Toplumda yaşlıların emsalsizliği ve yaşlarından dolayı diğerleriyle eşit oldukları, ifade edilmesine karşın, gerçek öyle değildir ve Devlet mekanizması başta olmak üzere, yerel yönetimler tarafından da bilimsel esaslar çerçevesinde, kabul edilmeyen bir anlayış egemendir.
Yaşlıların kendi kendilerine bakabilmeleri için toplumda ön çalışmaların yapılıyor  olması hatta yapılması şarttır.
Yaşlıların, kendi yaşamlarına karşı sorumluluklarını vurgulamak ve onlara hitap etmek, temel olarak Devletin ve Yerel Yönetimlerin asli görevleri arasındadır.
Konunun bir diğer boyutu ise, bu alana yani
Emekliler ve Yaşlılar alanına ilişkin,
Siyasal Partilerin Programlarında, statükocu bakış açısının belirlediği yaklaşımlar dışında, programatik tesbitleri görebilmek mümkün değildir.
Egemen anlayış, " Saldım Çayıra Mevlâm Kayıra " anlayışıdır.
Devlet işleyişi ve siyasal anlayışlar böyle de, Emekliler ve Yaşlıların hak ve menfaatleri ile ilgili faaliyet sürdüren yapılarda, "ekonomik mülahazalar" dışında bir bakış açısı ve mücadele anlayışının bulunduğunu, söyleyebilmek bugün için mümkün mü dür?
Hiç kimse unutmamalıdır ki, aramızdan erken veda edenler dışında ..
Herkes bir gün Yaşlanacaktır.

Insani koşullarda Onurlu bir Yaşam Hakkı, Herkesin Olduğu Kadar Yaşlıların da Hakkıdır.
Acımasız ve Çarpık Kapitalist Üretim İlişkilerinin hüküm sürdüğü bu ülke de,
Sorunlarımızın nihai çözümünün de Politik olduğu gerçeğini bir an bile unutmadan..

24-01-2023/İZZET KUVANLIKLI /BANDIRMA