Bandırma Çanakkale Hattı ve Sınıfsal Çelişkiler

Coğrafi olarak Güney Marmara Bölgesi içinde yer alan Bandırma-Çanakkale hattı artık, Tarım ve Hayvancılığa dayanan Küçük Aile işletmeciliği olarak tariflenen Tarımsal üretim süreçlerinden hızla koparak,
80'li yıllardan bu güne,
Kapitalist Üretim Tarzının belirleyiciliğinde, Ekolojik dengenin hiçe sayıldığı, yeni ve farklı üretim süreçlerine doğru evrilmekte.
Enerji yatırımları ile başlatılan ve
Kara-Deniz-Demiryolu Ulaşım planlamaları ve yatırımları ile birlikte Bölge, kuruluş süreçleri hız kazanan Metalurji, Kimya ve Gıda sektörlerinin ağırlıklı yer aldığı OSB'ler, Büyük Tarımsal İşletmeler ve Sanayi yatırımlarının giderek artmakta olduğu, sömürü çarklarının acımasızca döndüğü ve artarak döneceği bir bölge haline gelmekte.
Sınıfsal Karşıtlıklar ve Mücadele açısından bir değerlendirme yapılacak olursa ki-yapılması gereken o,
Yaşanmakta olan ve üretim süreçlerinde yaşanacak olan gelişmeler ile değişimin,
Bölgede Sınıfsal Çelişkilerin daha derinden hissedilip, görünür hale geleceği, farkındalığın artan etkilerinin daha somut görüleceği bir sürecin önünü açacağı söylenebilir.
Sorun,
İşçi Sınıfının Sendikal Yapıları ile Politik Dinamikleri'nin Bölgede yaşanmakta ve yaşanacak olan zorlu süreçlere, ne kadar hazır olup olmadığı ya da olamadığıyla ilgili sorundur.
Sorun bölgesel olmamakla birlikte, bölgeden örneklemek gerekirse,
Nasıl bir sürecin yaşanacağı daha iyi kavranabilir.
Acımasızca dönen Sömürü Çarklarından söz etmiştik.
1984 yılında kurularak bugün 1485'i kadın toplam 2250 çalışana ve Ç.Kale Ana Fabrika dışında, Ist.Dudullu OSB'de bulunan işyeriyle birlikte,
Henüz bir aile şirketi konumunu koruyan, kurulduğı günden bu güne sömürü çarklarının döndüğü, her hak elde etme girişiminin acımasızca bastırıldığı, hatta dönem dönem İşveren-Devrimci etiketli Sendika
arasında kirli işbirlikleri sonucu gelişen süreçlerin yaşandığı, günümüzde de her türlü mobbing ve baskılama eşliğinde,
8 Mart'larda Kadın işçiler üzerinden reklam spotlarının döndürüldüğü, işçilerin hak elde etme mücadelelerinin bastırılıp, Sömürünün katmerleşerek sürdürüldüğü ve bütün bu yaşanan süreçleri de,
Bölgenin Hamisi rolüyle kamuoyunda kamufle eden işyerlerinden sadece biridir,
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.
Kapitalist Üretim Tarzının,
Bölgeyi Ne Hale Getireceğine ilişkin,
Bugün Bölge de sayıları giderek artmakta olanlardan sadece birisi..

17-11-2021/İZZET KUVANLIKLI /BANDIRMA