Sınıfsal Tercihlerdendir Yaşananlar

OY TERCİHLERİNDEN DEĞİL,
SINIFSAL TERCİHLERDENDİR YAŞANANLAR.

Memlekette Yaşamakta olduğumuz siyasal sürecin, Sınıfsal Özünü Kavrayıp, İçselleştirmeden Yol Almaya Çalışmak, Sadece Yol Aldığımızı Zannetmenize Yol Açar.
Böylesi konumlanma ve pozisyon alma halinin sınıfsal tercihlerden kaynaklanan bir durum olduğu,
Siyasal tercihlerimizi belirlerken de, ne getirip götürüceğine ilişkin geçmişten bu güne, Ülke de yaşanan Sosyo-Ekonomik ve Siyasal süreçleri objektif değerlendirip,
içinde bocalamakta olduğumuz Tükenme halinin kapılarını, bir daha açılmamak üzere kapatmayı becerebilmeliyiz.
Kuşkusuz yaşamakta olduğumuz bu gerçekliğin nedenleri ve niçinlerini sorgulayıp anlamaya çalışırken, gözden kaçırmamamız gereken olgu,
Kendi İç çelişkileri sonucu ortaya çıkan ve yaşanan sınıfsal karşıtlıkların doğal bir sonucu, kendi sonunu da hazırlayan Kapitalist Sistemin,
giderek çözülmekte olduğu gerçeğinin farkına varabilmeliyiz.
Kapitalist Sistemin içinde bulunduğu tıkanmanın bugün ulaştığı boyutlarının, kaçınılmaz sona doğru gidilen süreci hızlandırdığı tespitleri giderek artmakta, görünür hale gelmektedir.
Sistemin, kendi mezarını da kazan iç çelişkilerinin ortaya çıkardığı ve bu yönde duyulmakta olan sinyal müziğinin, artık daha yüksek volümde duyulduğu, tarihsel bir sürecin içinden geçmekteyiz.
Dünyanın hemen her yerinden yükselen sesler bizlere,
Kapitalist Üretim Ilişkilerinin doğal sonucu, sürüklenilen bunalımın, bölgesel çatışma ve savaş kışkırtmaları ile aşılmaya çalışıldığını göstermektedir.
İçinden geçilen ve giderek derinleşmekte olan bu sürecin, Memleket'teki yansımaları üzerine,
Burjuva Siyaset kurumları tarafından,
(Parlamento içi-dışı) 
yapılan değerlendirmeler de,
Çıkış yolu olarak tariflenip, önerilen Sosyo-Ekonomik programlar, Siyasal yaklaşımlar ile, 90 küsur yıldır Egemen olan ve halâ aynı sularda yıkanmayı öngören, çarpık Kapitalist işleyişin ülkeyi getirdiği çöküş hali ve ağır hasarlar veren çarpık sistem için, yeni bir Restorasyonlar sürecinin önerildiği bir çıkış sunulmakta.
Hatta o kadar ileri gidilmekte ki,
Bugün ülkede yaşanan sürecin, seçimlerde ki yanlış oy tercihlerinden kaynaklandığı bile söylenebilmekte.
Yoğun kafa karışıklıkları taşıyan bu önermelere karşı, yaşanmakta olan bu süreçten çıkış yolunun,
Restorasyon dan mı, yoksa Kapitalist Üretim İlişkilerinin ve işleyişinin yerine, Sosyalist Üretim Tarzının ve işleyişinin, yüksek sesle dile getirilip, anti-kapitalist bir öz ve içerikle içi doldurulan programatik bir yaklaşımın geniş yığınların önüne çıkarılıp, bu çerçevede çaba sarfedilmesi gerekmez mi ?

21-11-2021