Gelelim Konunun Kentte Tartışılan Boyutuna

Gelelim Konunun Kentte Tartışılan Boyutuna...

On yıllardır, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan İl ve İlçelerin Atık Su ve Kanalizasyonları ama arıtılarak, ama doğrudan ama derin deşarj yöntemiyle Denize boşaltılmakta. Bölge de bulunan Fabrikaların, enerji ve çelik imalatı yapan, kömür santrallarının soğutma suları da doğrudan Marmara Denizi’ne pompalanmakta.
Tıpkı her çeşit tarımda kullanılan kimyevi gübrelerin kalıntılarının da
Yağmurlar la birlikte Deniz le buluştuğu gibi.
Yani anlaşılacağı üzere Marmara Denizi'nin Elbirliğiyle Yok edilmesi sürecinde Kapitalist Üretim İlişkilerinin belirlediği Yaşamın sürdürülmesi üzerine bir Konsensüs mevcut.
Gelelim konunun Kentte tartışılan boyutuna.
1970'li yıllarda kurulan Bağfaş'ta, Üretimin başlamasını takip eden yıllarla birlikte, İşletmede çalışan İşçilerin Hak ve Menfaatlerini elde edip korumaya dönük,
başlattıkları Sendikal Örgütlenme Mücadelesine.
İşçiler uzun yıllara yayılan mücadele sonucu Petrol-İş Sendikası'nda örgütlenip TİS imzalama haklarını kazanarak yaşam koşullarını, kısmen de olsa iyileştirme adına ciddi kazanımlar elde ettiler.
Ancak koruyup geliştirme noktasında yaşanan, Sermaye'nin Sendikasızlaştırma girişimleri karşısında uygulanan Sendikal yaklaşımda ki yetersiz ve eksik uygulamalar sonucu, Sendika'nın Yetkisinin düşürülmesi ile yüz yüze geldiler.
O yıllardan bu güne Sendika ve İşçilerin örgütlenme mücadelesi hep süregeldi.
Bugün artık yıllara yayılan bu mücadele süreci, yeniden bir TİS'ne evrilecek dönemin kapısını aralamış durumda.
Bu sonuç ne anlama geliyor sorusunun karşılığı ise,
Yeniden Yetkiyi Kazanarak
#TopluİşSözleşmesi (TİS)
Yani Ekmeği büyütme mücadelesi.
Gelin görün ki, bu süreç yaşadığımız bu günler de Marmara'da yaşanan #Müsilaj ve Sektörde ki Sermaye gruplarının kendi arasında yaşanan pazar paylarını arttırma kavgasına malzeme yapılmaya çalışılmakta.
Artık İşletme de bir taraf olmaktan kaynaklanan konumu ile Sendika,
süreçle ilgili de bir duruş belirlemiş olup,
Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı tarafından İşletme önünde yapılan açıklama ile, “Petrol İş Sendikası Marmara Denizi’nde bir süredir ortaya çıkan deniz salyası sorunu için, bu durum en başta Bandırma halkını üzmektedir. Marmara Denizi, bizlere geçmiş kuşaklardan miras kalan büyük bir doğal zenginliğimizdir. Marmara’nın ölmesine izin veremeyiz. Bu çerçevede, gereken önlemler derhal alınmalı, teknik çalışmalar devreye sokulmalı ve ihtiyaç duyulan yatırımlar için kolaylıklar sağlanmalıdır" diyerek Sendika'nın yaklaşımını ortaya koymuştur.
Sendika ve Bağfaş İşçilerinin öncelikli sorunu,
İçinde bulunduğumuz zorlu yaşam koşulları karşısında, yeniden kazandıkları mevziyi, TİS ile geliştirme sorunudur.
Kuşkusuz Tüm Sorunlarının Ortadan Kalkmayacağının da Bilinciyle Birlikte.

2006-2021- BANDIRMA- İZZET KUVANLIKLI