Doğru Yaşamak Daha Güzel

DOĞRU YAŞAMAK DAHA GÜZEL
” Yaşamak güzel şey be kardeşim! ” diyor Nazım Hikmet. Gerçekten çok  güzel şey yaşamak. Güzel yerlerde, güzel ortamlarda, güzel insanlarla bir arada yaşamak güzel olmaz mı! Hele de yaşamımızı güzel etkinliklerle doldurmak,  doğru bilgiler edinmek, deneyimlerimizi,  öğrendiklerimizi insanlarla paylaşmak, onların bilgilerinden, deneyimlerinden yararlanıp  ufkumuzu genişletmek güzel olmaz mı!

Kimi insanlar güzel yaşamın farkında ve peşinde. Ne ki güzel yaşamın planlamayla ve hedeflerden hedef seçerek ona yönelmeyle daha güzel olabileceğinin farkında değil.” Güzel şeyler yapayım, güzel kitaplar okuyup, güzel dostluklar kurayım”‘la yetiniyorlar. Bu güzelliklerin toplamıyla uyumlu bir tablo, bir bütün oluşturmayı düşünmüyorlar.
Ben de böyle yaşamağa çalıştım uzun süre. Önce çok çok   abur cubur okudum. Elime geçenlerle yetindim. Yıllırca süren bu plansız, programsız, amaçsız okumadan sonra çok şey bildiğim sanısına kapıldım; havalara girdim kendimce…  Sonra bencileyin havalarda dolaşanlarla söyleşilere, tartışmalara girdim ve kısa sürede, abur cuburun beslenmede olduğu gibi bilgilenmede de, aydınlanmada da yarardan çok  zarar getirdiğini görüp  havalardan  yere indim usullacık.
Ayaklarım suya erdiğinde baktım ki ben önemsediğim hemen her konuda pek az şey biliyorum. Sağlıklı yaşam konusunda, toplumun oluşumu, gelişim, değişimi,  ekonominin doğuşu, gelişimi, .savaşların asıl nedenleri ve amaçları, .. konusunda hemen hemen elle tutulur hiç bir şey bilmiyorum. Üzerinde yaşadığımız yerküre, uzayı  dolduran gök cisimlerinin var oluşları ve birbirleriyle ve dünyamızla ilişkileri, etkileşim süreçleri… konularındaki bilgim metelik etmiyor; bitkilerin, hayvanların, insanların var oluşları, çeşitlenmeleri, davranışları hakkında bilgilerim çok yetersiz… Bu yetersizliklerle yaşamak hiç hoş değil;  hiç güzel değil; kendime bir çıkış yolu arayıp bulma gereğini duydum. Böylece abur cubur güzellik yığınından çıkıp planlı, programlı bir güzellikler dünyasına yöneldim. Şimdi bu uğraşı içindeyim.
Ne mi yapıyorum? İşe cansız ve canlı varlıkların nasıl ortaya çıktıklarını, nasıl evrilip günümüzdeki biçimlerini aldıklarını, canlıların nasın ürediklerini, nasıl sürüler, topluluklar, toplumlar oluşturduklarını, neden savaşıp birbirlerini yok etme yarışına girdiklerini, yok oluşların ve yok edişlerin nedenlerini… anlamağa çalışıyorum. Ancak bu alanlardaki çalışmalarımdan çok yorulduğum zamanlar yalnızca kafamı dinlendirmek için abur cubur okumaya dönüyorum. Bu da kısa bir zaman sürüyor. Sonra yine cansız ve canlı maddenin evrimine dönüyorum. Böylece doğru ve çok güzel yaşamayı beceriyorum. Aradığım bilgi ve düşünceleri dünyanın ve ülkemizin en önde gelen kozmologlarının, jeologlarının, biyoloğlarının, zoologlarının, primatologlarının, arkeologlarının, sosyologlarının, psikolog ve psikiyatrlarının tarihçilerinin bilimsel eserlerini incelereyek anlayıp öğrenmege çalışıyorum.
Doğru yaşamağa çalışmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor.
Sizlere ve herkese de doğru ve güzel yaşam diliyorum. 
22.9.2019