Vatandaşlık Temel Geliri (UBI)

Vatandaşlık Temel Geliri.(VTG)

Bir başka deyişle Vatandaşlık Maaşı.

Bir diğer ingilizce tanımla Evrensel Temel Gelir (UBI) 

***

Vatandaşlık maaşı önerisi yaklaşık 10 yıldan bu yana batı ve doğu entellektüellerinin tartışmasına açılan proleteryanın asgari yaşam desteğiyle kontrolüne yönelik ciddi bir çözüm arayışı. Bu belkide Sakallı nın kitabında  açıkladığı  kapitalizmin sosyalizme giden yolunda küçük bir sıçraması.

**

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın karantina şartlarında yaşama mahküm edilmesi ve belli yaş gruplarının toplumdan soyutlanmasına neden olması ile başlayan sürpriz durum konuyu  çok daha acil bir hale getirdi. Sosyal politikalarla kısmen barınma yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçları karşılanırken ,algı yöntemleriyle örgütlenmesi parçalanarak baskılanan proleteryanın artık kaybedecek zincirlerinden başka bir şeyleri de var diyerek kimse kendini kandırmasın. Sosyalizmin hedefi olan ve süreçte yok etmek istediği "Sınıflar" olduğu gibi yerinde duruyor. Sınıflar var olduğu sürece yukardakiler her ne kadar durumlarından hoşnut olsalar da..Her zaman endişe var olacaktır. Ya aşağıdakiler uyanır sokağa meydana çıkarsa !

**

Virüs salgını yada belki daha başka bir saldırı dünyada gelirlerin adil paylaşılmamasından kaynaklanan sınıflar arası farklılığı daha belirgin bir konuma getirdi. Yan gelirleriyle veya birikimleriyle  karantina günlerinin  geçmesini bekleyenlerin ötesinde günlük ihtiyaçlarını karşılamanın belirsizliğinde geniş yığınların endişeli bekleyişi var.  Dünyada üretimden kaynaklanan katma değerin dünya gelirinin 200'e yakın ulusal devlette de eş oranda olmak üzere  toplam birikimin yüzde 60 'ının toplumun elit kesimi denilen yüzde birinde toplandığı aşına olduğumuz bir bilgi.

Bu somut durum gelirin adil paylaşılamaması fırsat eşitsizliği geniş kitlelerin mutsuzluğunun temel kaynağı olmaya devam ediyor.  Klasik sosyalist teoriler ya da  ani devrimsel geçişlerle hedeflenen ideolojik uygulamalar  yeterli praxis içermediği için  çözümsel noktada örnek alınabilecek mükemmel örnek 93 yıllık geçmiş deneyime rağmen henüz yok..  Örneğin kendine  tatlısu solcu sosyalist yaftası biçenler bende dahil   Küba da uygulanan sosyalist rejimi  başarılı işleiyle övüyor takdir ediyor örnek gösteriyoruz ama orada bir ömür boyu yaşamak aklımızdan geçecek iş değil. Kısa bir gezintiden sonra içinde yaşamak  istemedikleri kutsayan paylaşımlar izliyoruz. Küba'ya iltica etmek isteyeni başvuranı hiç duymadım. Size gel ömür boyu bizde yaşa deseler iki alternatiften İsveç yerine Kuzey Kore'yi tercih eden çıkmaz. Nikaragua Vietnam, Kore, Laos, Sri Lanka yı da.. Ya da  Venezuela var Ece'nin çok sevdiği ..Bolivya var sosyalist yolun sancılarıyla boğuşan ülkeler. Avukat Baki ağabey Küba gezisi foto ve yorumlarını izledim döndüğünde uçaktan iner inmez toprağı öptüğüne -sanal da olsa- inancım tam.

***

Sonuçta  uzun yıllar sosyalizmi inşa etme çabasını sürdüren ülkeler var ama asıl yol  kapitalist dünyada yol alıyor. Marks'ın dediği gibi. Yolun hızlıca aşılması için  bilinçli kitlesel eylemle geçilecek Sosyalizmin daha sonrasında da komünizmi var.   Bizde sermaye yanlısı komprador işbirlikçisi sosyal demokratlara  bile ve partilerine de komünist diyorlar ya..durduğumuz yer sefalet. 

Ve  kendini en uç solcu ifade edeninden tut anarşistine kadar kapitalizmin mabedi ABD'yi veya diğer benzer ülkeleri  tercih ediyor oluşumuzun nesnel nedenleri var. Kapitalist yaşam biiçimiyle  ulusçuluk kutsalllarıyla eğitilmiş insanlara hadi tüm benliğini unut  yeni insan ol demekle olmuyor. Kısaca Sakallı Adamın KAPİTAL de çözümlediği süreç de kendiliğinden  devam ediyorsa sosyalizme kapitalizmin kendi içinde zorunlu yaşayacağı  krizlerle ve çözümlerle  geçileceği öngörüsünde değişen bir durum yok.. Bu zorunlu kaçınılmaz bir diyalektik süreç. Ve teknoloji şimdi gidişatı çok  hızlandırdı.

**

İşte yıl 2020 yine beklenen bir yerden gelen global kriz anını yaşıyoruz. Sanal mı gerçek mi henüz netleşemediğimiz Virüs sorunu için mücadele sürerken her devlet sosyal yardımlarla sıkıntıları çözümlemeye çalışıyor. Zenginliğin paylaşımından doğan toplumsal huzursuzlukların giderilmesi yönünde bir çözüm olarak önerilen VTG Vatandaşlık Temel Geliri de sürecin bir aşaması olarak öne sürülen palyatif bir öneri. Bilmiyoruz belki Davos'ta da kapalı toplantılarda devletlerin başına büyük bela olan ve yoksul kitleleri tatmin edemeyen sosyal yardımların alternatifi olabilir mi diye görüşülmüştür. Bildiğimiz şimdi tartışmaya açıldı ve ciddi olarak üzerinde çalışılıyor. 

**

Yüksek teknolojiyle işçi sınıfının tanımının giderek farklı anlamlar kazanacağı yakın gelecekte dünyadaki 8 miyar insanın gelir eşitsizliğinden doğan ulusararası sorunların klasik ortodoks marksist teoriyle nasıl kesişir uzlaşabilir direnç nerelerden nasıl gelebilir kesitleri eksik fazla tartışmaya açık olarak akıl yürütülüyor.. Her ne kadar muhtemelen varsılların statükosunu koruma endişesiyle ortaya çıkan bir çözüm olarak gözüksede yinede geleceğe başlangıç olarak  konuyla ilgili -UBİ - Evrensel Temel Gelir tanımıyla alakalı you tube da konuyu artı-eksi haliyle  özetleyen çalışmayı izlemenizi öneririm.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=kl39KHS07Xc&feature=emb_logo

09-04-2020/MEHMET LEVENTOĞLU /BANDIRMA