Cennetin diğer adı ...Sosyalizm

CENNETİN DİĞER ADI  SOSYALİZM

İşçi sınıfı kendine en çok yabancılaşmış olduğu bir geçiş döneminde. 
Yüzyıllar öncesinde bile maraba marabalığını, köle köle olduğunu biliğrdi. Ama şimdi yeni köleliğin adı işçilik . Ama işçi kendini , sınıfını bilmiyor. 
*
İşgücünü belli bir zaman karşılığında satan  işçi  proleter olduğunun farkında değil.  Proleterya devlete karşı asi olan, isyan eden bir  kitle değil burjuva kapitalist sistemlerde  işgücünü emeğini ücret karşılığında satan herkestir.
Ücretli çalışanlar  üretimden elde edilen  payını alamayan ,artı değeri iç edilen proleterya neden hakkını istemez bu ülkede ?  Neden istemez? Çünkü proleterya paramparça. Çünkü proleteryanın aklını çaldılar. Kürt proleteryası etnik ırkçı kandırmacaların kuyruğuna takılmış Türk proleteryasıyla   kan hesaplaşmasına çıkmış. Ezilenler lehine hiç bir faydası olmayacak kin ve nefret tohumları üretmekten başka. Sınıf karşıtı etnik kimliklerden pazar­uluscuk­devletcikler imal ederek global sermaye düzenini sürdürmek isteyen egemenlerin  ekmeğine yağ sürmekten başka.

*
 Bandırma'dan örnek verelim. Bir devlet kurumu  Eti bor işçisi örneğin.  Kadrolu ve taşeron işçiler birlikte çalışıyor. 
Kadrolu olanlar  kendilerini taşeron işçilerden   farklı görür.  Örnek veriyorum bu Bandırma Belediyesinde çalışanlar içinde geçerli. Emeğini ücret karşılığında satıyorsan proletersin, ama lümpensin ama  değilsin fark etmez.
 Bir işçi aristokrasisi  oluşmuş . Vahşi kapitalist sistemde yukardaki işçiler  aşağıdakilere duyarsız. Ben yırttım onların ne hali varsa görsün ruhu kol geziyor!
*
Taşeron kaldırılsın diye eylem yapılır Cumhuriyet Meydanında  . Yoklar.  Çünkü onlar aristokrat !
Taşeronda çalışanlara bakalım onlarda  kendi kurum işleyişine  odaklanmıştır.  Benzer yerlerde çalışanların durumuyla  pek ilgilenmezler.  Yeterki kendileri yırtsın. Liman özelleştirildi mesela orda işçilerin sorunları var sendikasızlık sömürüyü katlamış ne oluyor belli değil. Ama sendika eylemi yapılır kimse gelmez. 
Bu Büyükşehir Belediyesinde çalışanlar için de geçerli, örnek veriyorum Bandırma Belediyesi için de .İşçi memur ayrımı kanser gibidir.  Yabancılaşma korkunç durumdadır, bölünen kitlenin kendi  hak ve  taleplerine duyarsızlık inanılmaz. 
Örneğin bir öğretmen sendikası  vardır ama aynı çatı altında çalışanlarının  ortak sorunlarına duyarsızdır,  çünkü  önceliği başkadır.  Göstermelik paravan eylemlerle sınıf mücadelesi ötelenir yerine  inanç ve  etnisite sorunları dile   getirilir ortalıkta 3 -5 kişi basın açıklaması yapılır herkes evine.!.Ötekileştirilen yabancılaştırılan  aynı sınıfta  ama farklı öncelikleri olanlar .  Bu mudur mücadele ? Proleterya yı yıllardır bölmekten başka bir işe yaradığı görülmemişse de kimse burunlarından kıl aldırılmaz. Bir iki de yerel ya da paravan yaygın medya desteği...kitle işte görsün bak dalgana..Yazık. Bütün bunlar  oligarşinin içerdeki ajan provakatörlerinin klasik tuzakları.
*
Ama nasıl olsa garanti maaş var . Senden iki kat fazla mesai ve ağır işlerle çalışan  taşaron işçiliğe göre de oldukça dolgundur maaşlar .  Onlarda ücret alır sende ücret alırsın ama seninki dolgun diye küçümsersin sınıfını aynı  düşünmüyor diye.   Çalınan artık değerin bir kısmı   sen sus rüşveti olarak verilir .Aynı işte  kolunda çalışanlara bakın bazıları yüksek ücret aldığı için  kendisine  üstün  bir  statü verilmiş gibidir..  
 Sadaka'dan birazcık daha sebeplendirilmekle  bulundukları sınıfa yabancılaşanlar .. Evet sizler !
*
Yüksek ücret alanların aşağıdakilere borcu var. 
Çarşıda pazarda fabrikalarda ne olup bittiği bilinmez  çarşılar içinde ücra yerlerde mecburiyetten çaresizlikten köle şartlarında çalıştırılan yoldaşlarına bakış açınız değişsin proleteryanın  sahte efendileri.
Bana ne her koyun bacağından asılır  zülmüne son verin. Bugün bana yarın sana .
O izbe şartlarda emekçi kardeşlerin  süründürülürken sömürülürken sessiz kalma.  Karşıt görüşlü  sendikalı bunlar  sürünsünler diye işten çıkartılanlara  sessiz kalmayacaksın. 
Senin öncelikli taleplerin için yaptığın eylemlerin haklı olması da buna bağlı.  Ötesi sınıfa  ihanetin adıdır.  
Kimsenin sınıf mücadelesi yerine bir başka önceliği hedef yapma hakkı yok.
Kendilerini  proleteryanın  özelleriymiş gibi  özel talepler dayatmaya da hakkı yok.
*
Oligarşik güçlerin hedef şaşırtıp kitleyi farklı kulvarlara sürüklemesi  bilinen en klasik yöntemdir.. Bugün işçi sınıfının devrimci misyonunun öneminin kat be kat artmıştır. Toplumun ikincil hassasiyet taleplerini   teşkil eden  etnik ırkçılık , inanç,bölgecilik ,azınlık gibi kendiliğinden çözülecek  sorunları  öne çıkarma gayretleri  hedef şaşırtma tuzaklarıdır..
Tarih kapitalizmi de bitirecek. Diyalektik materyalizmin  bilimsel gerçeğidir  bu.  Bunun dışında bir şey olmadı bu evrende. Kim dünya dönmüyor diyebilir ? Ya da suyu yüz derece kaynattım buhar olmadı diyebilirmisiniz. Diyalektik Feodaliteyi bitirdiği gibi burjuvazinin egoistliğini paylaşmam  hepsi benim diyenlerin direncini de bitirecek. 
İnsafsız sömürüsüyle, dayanılmaz eşitsizlik ilişkileriyle, kanlı din ve ulus  savaşlarıyla insanlığı yıkıma sürükleyen kapitalist sömürü düzenini sona erdirecek tek unsur yerel evrensel  tüm üretenlerin  artık değerine sahip çıkmasıdır.
Gelişmiş ülkelerin proleteryası kompradorlara hizmet etmeyecek  gelişmemiş ülkenin işçisini sömürmekten vazgeçecek.
 Böyle  olacak bu. Oligarşilerinin kurnazca kullandığı bu tuzakta kucaklarında  patlatılacak. 
Uluslararası emekçiler de dayanışmaya girecek . Yeniden.
*
Bakın yanıbaşımız da komşu Karacabey’de bir dünya devi küresel sermaye şirketi var. Nestle . 28 İşçiyi sendikalı oldukları için değil dayatılan sendikaya üye olmadıkları için işten çıkardı. Patron temsilcisi rüşvet teklifiyle   bazı işçileri  kendi anlaştığı sendikaya yönelterek bölmek istedi..Reddettiler.   Sarı yeşil her ne ise , adı sendika ise patrondan yana olmayacak.  Sendika işçilerin hak arama dayanışma birliği.  Patronlarla işçilerin arasını bulurken artık değerin sömürülmesine payanda  bir kurum değil.  O halde  izin vermeyecek olan işçi . Sendikaların işçilerin sırtından nemalanan asalak kurumlar haline getirilmesine son verecek olan da kendileri olacak.  Çözüm . Sendika yöneticilerinin ücreti  en düşük işçi ücretinden fazla olmayacak . Kurum masraflarına katılım  dışında aidat ödenmeyecek.  Ağalığa değil çalışana temsiliyet verilecek. Patronlarla ağır masalarda kutlama  yemekleri yenmeyecek. Bu paylaşımlar tüm işçilerin içini acıtıyor. Her ne koşulda olursa olsun. Devlet   istese kanunla dayatır  bunu ama  neden  niye yapsın? Haksa alınacak.Orda Karacabey Nestle’de onuruyla kenetlenmiş emekçileri görünce duygulanmamak elde değildi. İşten çıkartılanların bir kısmına  gelin sizi işe alalım ,ama sizin hakkınızı arayan diğerlerini  almayalım gibi aşağılık rüşvetlerle birlikteliği bozma gayretlerinin nasıl boşa çıktığını görmekse  gurur verici idi.
 Bursa Reno da direnenlerden her iki kişinin birisinin  dinine bağlı birey, ikincisin önceliği  milliyetçi imiş fark etmeyecek . Sınıf bilinci başka bir şey karıştırımayacak. Kitleyi kenetleyecek haklı eylemlilik sadece sınıf mücadelesi başlığı ile olur . 
*
İKTİDARIN EN BÜYÜK KORKUSU KARŞISINDA BİRLEŞMİŞ BİR EMEKÇİ  GÜCÜ BULMAKTIR.
Güneydoğuda verilen savaşa hizmet edenler destekleyenler  asla özgür yaşamlara değil emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmektedir.. 
BU MECRADA  PROLETERYA İÇİN SADECE  KAN VE GÖZYAŞI VARDIR.
Canlı Örnek Ortadoğu'dur. 

*
 Peki bunları kim anlatacak. Öncelikle işçiye emekçiye en yakın duran kurum olan sendikalar anlatacak.  
Seçim Sandıklarında kendisini acımasızca ama sinsice kandırıp sömüren komprador efendilerine oy atacak kadar bilinçsiz bir Proleter Emekçi Kitlesi ile karşı karşıyayız. . AK Parti bugün işçilerin emekçilerin proleteryanın en çok oy attığı bir parti .  Sermaye ile opürtünist ilişki içinde olduğu halde sosyal demokrat parti  CHP  bugün işçilerden oy  alamıyor.  Neden alamıyorun  tahlili yapılmalı.
Oysa dünyayı  rasyonel  yönde değiştirme potansiyeline sahip sınıf, tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi, yine işçi sınıfıdır. 
Teknoloji  ne kadar ilerlese de kapitalizmde iş gücü satılacak proleterya hep olacak. Çünkü. 
Serbest zaman  kullanma hakkı sadece elit aristokrat denilen çalışmayan kesimin şansıdır. Bu uçurumun temel göstergesi  ise SERBEST ZAMANdır. 
İşçinin emekçinin serbest zaman hakkı  yoktur.  Yeniden çalışacak güç için dinlendiği  vakitten serbest zaman yaratsa bile değerlendirecek  maddi kaynak yoktur. 
Burjuvazinin hiç emek harcamadan  çalışmadan çalışanların hakkına el koyması sonucu oluşan  haksız  gelir uçurumlarına son verecek  tek yoldur  sosyalizm. 
*
  Sosyalizm dinsizlik değildir. Sosyalizm öcü değil dinlerin vaat ettiği cennetin  yaşamdaki adıdır.  Cennetin diğer adıdır.   Cennet tasviri başta semavi dinler olmak üzere diğer tüm inançlarda  cennet  hep  var !
 Ve bütün dinler  çalmayacaksın insan öldürmeyeceksin ,paylaşacaksın,hak yemeyeceksin  der.  Demiyor mu ? Diyor. Bütün bunlar gerçekleşince  dünya zaten cennet.  
*
Kesin olan sömüren oldukça direnen de olacak.

 

Mehmet Leventoğlu-Bandırma 22-12-2015