Acıları Bayramlaştırmak ve Ölü Sevicilik

 

 

ACILARI  BAYRAMLAŞTIRMAK VE  ÖLÜ SEVİCİLİK

 

Marx'a göre ya da benim anladığım  sermaye ve emek sadece  iki ekonomik kavram değil.  Sermaye, geçmişin dönüşüme uğratılıp yoğunlaştırılmış nesne olmuş  emeğin birikmiş hali. Emek ise insanın  doğaya uyguladığı doğayı değiştirmek için uyguladığı enerji. 

Kapitalizm ile sosyalizm arasında neden bir seçim yapılır? Bu sorunun cevabında var. Kim  neye ve kime egemen olacaktır? Ölü olan canlı olana mı, yoksa canlı olan ölü olana mı?

*
Son yıllarda bizim dünyamızda hızla yayılan bir psikolojik bozukluk giderek yüceltiliyor.
Ölümü kutsamak ve yaşama hakkının bahanelerle arka plana itilmesi.
Ölenler öldürülenler üzerinden her türlü nemalanmak  şeklinde dışa vurularak normal gösterilmeye çalışılan bir hadise.
*
Bandırmaspor trübünlerinde aşağılık olmamak kaydiyla küfürlere bile katlandım.Ne yapalım isyanlarını ancak böyle dile getirebiliyorlar.Dedim.Ama ," Ban ban için ölmeye geldik " Nasıl bir travmadır ?    

Yaşarken değerleri anlaşılamayan kimseleri  öldükten sonra yüceltme  yapıyoruz bunu hepimiz yapıyoruz... yaşarken değerlerini bilemeyip öldükten sonra "ah ne güzel insandı diye ölüyü seviyoruz.
*
Ölü sevicileri  heyecanlandıran ve doyuran şey yaşam değil, ölümdür, şiddettir.  Hiç bir ölüm anmasına ayaklarım gitmez. 
 cenaze törenlerine de ancak cami hoparlöründen bir ölüm  haberi okunsun büyük bir şevkle gidenleri görüyorum. Gazetelerde ilk önce cinayet haberleri arayan ilgiyle iştahla okuyan nekrofilleri görmediniz mi ? 

*

Azgelişmişlik geleneği ölüler üzerinden siyaset yapmak acıları kaşımak toplumsal kin ve nefreti  yüceltmekle sürer..
Bir iki gündür bu dramatik çelişkiyi izliyorum.Düşünüyorum hissediyorum.
Madımak anmasında öldürülen o güzel insanların  içi sızlamıştır.

*

Kusura bakmasınlar orada yakılan canlarımız toplumun sadece bir kesimini Alevileri temsil etmiyordu. Aydınlanmayı barışı entenasyonal kardeşliği etnik kimliği yok sayan kardeşliği özgür bir dünyayı temsil ediyordu. Karanlık güçler onun için yaktı onları. 

Bence Ölüler üzerinden siyasi çıkar sağlamaya yönelik anma  törenleri. 
Bu törenler neye yarıyor ?
İntikam kibrinin yüceltilişinde amaç ne diye soruyorum, size değil kendime..
Olsa olsa yine yeni felaketler için vahşet  kapısını aralık tutmak .

*

Sadece ölüyü değil ölümü de sevmek nekrofilidir. Ölümün kutsandığı, şehitliğin en yüksek mertebe olduğu,  hayvanların kurban edildiği toplumların bilinçaltında ölümden büyük bir haz duyma tutkusu !?. Biz yaşamı yücelteceğiz.  ölümü yüceltmeyi değil.

Bütün bir yıl ölümleri anmakla kaybediliyorsa zaman.

*

Bugün birlikte yaşamı paylaştığımız ortodoks sünni milyonlarca insan var. Alevi değil diye bu insanlık dışı katliamı onaylıyor mu bu insanlar ? Algı bu mu ? Bu mudur verilen mesaj . Bak bizi öldürdünüz ama bizde intikam için fırsat kolluyoruz . İntikam söylemleri. Kimden intikam ?  Olayın arkasında derin güçlerin projelerinin olduğuna dair onca şüpheler belirginleşmişken.  Kitle bu vahşeti katliamı onaylıyor mu ki orada o anma da herkes yok .Sadece Alevilerin mi canı yandı. Tüm insanlığın canı yandı. Ama yoklar.
Sadece Aleviler ve Kürt kökenli radikallerin mi canı yanmıştır. Nefret içeren  anma eylemi  neye hizmet eder?.
İntikam alacağız unutmadık kanları yerde kalmayacak.
Bu mudur barış mesajı.  Birlike yaşama ülküsü.Bugün Suriye de olanlar nedir ?  Ne yapıyorsunuz !
Güzel günlere bilimsel uygarlık kriterleriyle gidilecek.

*
Bu çağda böylesine ilkel bağnaz ve kin içeren bir eylem tarzını onaylamak mümkün değil.
Proleteryanın kapitalist burjuva otokrasisisi içinde süründürüldüğü bu günkü günde işimiz ölüleri sevmek değil. Ölüler üzerinden masturbasyon yapmak değil. Oysa yapılan ayan beyan bu.
Sosyalist bir dünyaya nasıl hızla vakit kaybetmeden geçebilirizin derdinde olmak.
O dünyada böylesine insanlık dışı bir vahşetin yaşanması olanaksızdır.
İnsanların kafasının dogmatik paradigmaların saçmasapan ritüelleriyle ziyan edilmesine hiç acımazmısınız?
 Bizi böylesine kin ve nefretle ayrıştıran nedir ? Hiç sormazmısınız ki kim görüyor acıları kim tasarlıyor bu vahşeti ? 
Bu ölümler gerçekten zamana mı ait.Bir kontrol edilemeyen vahşetin çağrısını kim yapıyor. Bu insan kanına susamışlık kimin susuzluğudur ? Etnik ve inançlar üzerinden  kin üretip bölerek parçaladıkları proleteryanın  işçilerin köylülerin beyaz siyah yakalı emekçilerin  ayrıştırılıp biribirne kin beslemelerinden nekrofil hazlar alan kimdir ne' dir ne'cidir ?   Kinin rantı aşağılık  vahşi sermaye sömürü düzenİ SÜRDÜRMEK ADINA  her şeyi göze almış açgözlü kompradorlar ve uşaklarınadır...  Ne olursa olsun devam eden süreçte sosyalist devrime giden yola tuzaklar kurmak kahpeliğine ortak olmakta onun gibi bir şeydir.

Başka bir şey değildir.

*
İnsanı ötekileştiren ölü seviciliğini reddediyorum.
İnsanlık ülküsü için ölenlerin bizden bunu istediklerini çok iyi biliyorum.
Proleteryayı birbirinden uzaklaştıran bu acı bayramları sadece küresel sermaye efendilerinin çıkarlarına  hizmet eder hale getirenleri uyarmayan  küçük burjuva aydınlarını da kınıyorum..

*

Anma yok. Ölüler üzerinden nemalanmak yok. Sokağa çıkılacak meydanlara çıkılacak evet.Bursa da fırsatttan istifade bahanelerle işten atılanlar için çıkılacak.
Proleteryanın çığlığı için çıkılacak.  Ölüler için değil  yaşayanlar için yaşayanları yaşatmak için.

"Alevi değilsin ki sana ne oluyor" dedi

İnsan değilsin ki sana nasıl anlatayım" dedim.   AZİZ NESİN

 

 

Mehmet Leventoğlu -02-07-2015 Bandırma