Yakışıyor Meluna!

YAKIŞIYOR MELUNA!
Hızla tüketiyoruz.

Zaman ömrümüzü tüketirken biz insana ve insanlığa dair ne kadar değer varsa tüketiyoruz. Adeta zamanla yarışıyoruz. Biz, zamanla yarış ederken onu yenebileceğimizi düşünüyoruz ama kazanan hep zaman oluyor. Bitmez tükenmez hırslarımıza teslim olmuş bir halde tüketirken bir bakmışsın sayılı nefesimiz bitivermiş. Ölen öldüğünü bilmezmiş. Aptallar da öyle.
Tüketim hızımıza hiçbir maddi ve manevi değer yetişemiyor. Hoşgörüyü tükettik. Sevgi yerine nefret egemen oldu. Gerçek aşklar yerine kiralık aşklar aldı. Karşılıksız yardımlaşma duygusu yerine, nasıl kafeslerim aldı.
İnsani değerleri bu kadar tüketen bir toplum maddi değerler karşısında daha bir hoyrat. Kıyı – köşe, büyükşehir, köy-kasaba neresi olursa olsun şöyle bir bakın. Temiz kalmış en küçük bir yer göremezsiniz. “Efendisi” olduğumuz kainat, efendisinden utanır bir halde. Bir bakıyorsun yanıp kavruluyor bir bakıyorsun gözyaşlarıyla her yeri göle çeviriyor. Yapılan bir araştırma sonucu yabanıl hayvanların tamamının insan sesinden korktuğunu ortaya koymuş. Düşünün artık o kadar vahşi ve acımasızız ki insanlıktan korkmayan dağla- taş diyeceğim ama onların da dili yok. Kaçacak yeri yok. Dile gelseler belki en çok onlar isyan edecek. Maden arayacağız diye delik deşik ettik. Asfalt dökeceğiz diye parça parça ciğerini söküyoruz.
İnsan olma değerlerini kaybetmiş bir dünyanın Türkiye yansıması da farklı değil. “İsraf Haramdır” düsturunu benimsemiş toplum yılda 7.7 milyon ton gıdayı çöpe atıyor.

Yani kişi başına 93 Kg gıda çöpe atılıyor.

Bu rakamlardan yorum yapan siyasal güç sahipleri Türkiye’de açlık ve yokluk sorunu olmadığını haklı olarak söyleyebiliyor.  
Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2021 Gıda İsrafı Endeksi’ne göre, 2019’da dünyada toplam 931 milyon ton gıda israf edildi. Bunun % 61’i evsel, % 26’sı gıda hizmetleri ve % 13’ü de perakende sektöründe meydana gelmiş. Bu veriler, toplam küresel gıda üretiminin % 17’sinin israf edildiğini gösteriyor.
Evlerde israf yüksek gelirli ülkelerde kişi başına yılda 79 kg, orta gelirli ülkelerin alt dilimlerinde 91 kg.’mı bulduğunu gösteriyor.
İsraf haram’dı değil mi? Biz daha ne haramlara helal kılan bir toplum olduk. Bizim varsa yoksa derdimiz kadının saçının görünüp görünmemesi. Gerisi önemli değil.
Hani çok bilindik bir hikaye vardır. Hoca efendi vaazda kadınlarınızın, kızlarınızın açık saçık gezmesi günahtır diye vaaz verir. Namaz sonrası hoca efendiye sorarlar, “Ya hocam çok güzel vaaz verdin ama senin karının saçları da açık” derler. Hoca Efendi de cevap hazır. Yakışıyor meluna.
Hamasi sözlerde haktan-hukuktan, adaletten, demokrasiden, sevgiden uzlaşmadan söz edenler güç sahibi olduklarında tam tersine yapıyor. Ne diyelim;
Yakışıyor meluna.

03-12-2022/Hüseyin Atıcı