Tarım Nedir?

TARIM NEDİR ?
Bazı sözcüklerin anlamına bakmadan gelişigüzel kullanıyoruz. Bu nedenle sözcük dağarcığımız sığ kalınca kültürümüz bir türlü gelişmiyor.  
Kültür hafifliği ve yozlaşması bugün büyük bir sorun olarak hayatımızda önemli bir yer kaplamakta. Önlem alınmadığı takdirde bu sorun yakın gelecekte büyümeye devam edecek. Tarım kavramı da bunlardan bir tanesi. Kelime anlamı olarak “tarım; bitki ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürün elde etme, bu ürünlerin nitelik ve niceliklerini iyileştirme, bunları saklama, işleme, değerlendirme ve pazarlama bilim ve sanatıdır.”
Kelime anlamı aslında çok geniş bir yelpazede üretim, işleme, saklama ve pazarlama konularını kapsamaktadır. Hal böyle iken konu uzmanları tarım kavramını böle böle anlamını da ne yazık ki değiştirmek üzereler. Tarım Bakanlığının isminde yapılan değişiklikler, adeta tarım kelimesini sürekli budamaktadır. Su ürünlerini dahi kapsayan tarım kavramı, bakanlığın ismi değiştirilirken önce Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapıldı, ardından Gıda kelimesi de başına eklenerek uzun bir ismi oldu. Adına uygun Tarım Bakanlığı yerine uzun isim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olunca işler daha bir yolunda gidiyordu mutlaka. Tabelalar daha pahalı ve büyük oluyordur en azından. Tarım kavramının içinde yokmuş gibi ayrıca hayvancılık ve gıda kelimeleri telaffuz edilince daha bir şık oluyordur. 
Bizde adettir. Her hükümet değişiminde Bakanlıklar birleştirilir, bölünür. İyi tarafından bakmak gerekirse en ücra ilçedeki tabelacılara da iş olanağı ortaya çıkar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildikten sonra gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı oluverdi!.
Kelime anlamında yola çıkacak olursak bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek tarım yapmaktır. Buna aynı zamanda çiftçilik mesleği adını vermekteyiz. Buğday yetiştiriciliğinden meyve sebze yetiştiriciliğine kadar, keçi yetiştiriciliğinden arı yetiştiriciliğine kadar hepsi tarım kavramı içerisinde yer almaktadır.
Bu ürünlerin iyileştirilmesi, nitelik ve niceliklerinin artırılması daha çok ıslah konularını kapsamaktadır. Bu konuda araştırma merkezleri ve fakültelerde çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi tarımın en önemli konuları içerisindedir. Buğdayın una, ekmeğe, sütün yoğurda, peynire, üzümün pekmeze, şaraba işlenmesi tarımın uzmanlık alanları içerisindedir. Ziraat Fakültelerinin Gıda ve Ev Ekonomisi bölümlerinde bu konularda çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve pazara hazırlanması olarak da tanımlana bu dal, tarımın alt dalları arasındadır. Bilim dallarının çoğalması bölünmeden ziyade temel alanın güçlenmesini sağlamalıdır özünde.
Tarım ürünlerinin hem hammadde hem de işlenmiş ürün halinde pazarlanması ekonomi alt dalı içerisinde yer almaktadır. Tarımsal ürünlerin ticaretinden yayıma kadar bütün konular Tarım Ekonomisi bilim dalına dahildir.
Öteden beri bazı uzmanların dahi farkına varmadan ifade ettikleri 'tarım ve hayvancılık' tabiri tamamen yanlıştır. Bir ifadede iki tane hayvancılık olmaz. Tarım kavramı, hem bitkisel üretimi, hem hayvancılığı, hem su ürünleri üretimini, hem de bunların işlenmesini, diğer bir deyişle gıdayı içermektedir.
Devletin bakanlıklarında dahi ayrı kavramlarmış gibi ayrılmaya başlanması olumlu bir gelişme değildir. Ayrıştıkça hizmetlerin zayıflaması kaçınılmazdır. Kaldı ki meslek şovenizminin yaygınlaşması, gereksiz veterinerler zooteknist çatışmaları, ziraat mühendisleriyle gıda mühendislerinin yetki tartışmaları kamu hizmetlerini engelleyebilecek düzeylere çıkabilmektedir. Ayrıştıkça hizmetlerin daha da gelişmesi beklenemez. Bilim ihtisaslaşabilir. Hizmet ise ihtisasların bir arada sunumuyla gerçekleşir.
Geçtiğimiz günlerde Bandırma Ticaret Odası “Tarım ve Hayvancılık” adıyla bir konferans düzenledi. Benzeri konferansları rotary kulübü öncülüğünde Ticaret Borsası ve Tema Vakfı Bandırma temsilciliğide düzenledi. Ancak hepsinin ortak tanımı ve yanlışı “Tarım ve Hayvancılık” oldu.
Mesleğinde lider ve en iyileri üye kabul eden Rotary Kulübü başta olmak üzere “Tarım” kavramını yanlış kullananların bilgisine sunmak istedim. 

29-10-2022/HÜSEYİN ATICI - Zıraat Mühendisi/ BANDIRMA