Emekli ve Yaşlı Yurttaşlarımızın Onurlu ve İnsanca Yaşamaları ..

EMEKLİ ve YAŞLI YURTTAŞLARIMIZIN ONURLU ve İNSANCA YAŞAMALARI NE KADAR SAĞLANDI!

Fikret ÇAĞIN.

Değerli okurlar: Bandırma GERÇEK gazetesinin İnternet sitesinde yani bu sütunlarda yazılarını zevkle okuduğumuz İzzet KUVANLIKLI üstadın 4-1-2023 tarih ve EMEKLİ ve YAŞLI YURTTAŞLARIMIZIN ONURLU ve İNSANCA YAŞAMALARI başlıklı yazısını yerinde ve çok doğru bulduğum için yazıdan bir miktar alıntıyı sizlerle paylaşmak istedim.

Üstad şöyle diyor, "Emeklilerin hak ve menfaatlerinin elde edilip geliştirilmesi ve de korunması mücadelesinin özünde sınıfsal bir gerçeklik olduğu ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması noktasında politik bir duruş sergileyerek kazanılabileceğini ön gören bir perspektif içselleştirilmelidir.

Bu amaç ve bakış açısıyla sürdürülecek mücadelede en önemli unsur, olmazsa olmaz olan sendikal örgütlenme faaliyetidir."

Çok doğru ve gereklidir, Böyle bir örgütlenmenin sonucunda Meşru, Etkin ve Kararlı bir mücadele sürecinin devamlılığına sahip olan Emekli ve yaşlı yurttaşlarımız her daim İktidarların oy deposu ve de Korkulu rüyası hükmünde olacaklardır.

Bakınız aylardan beri Ülke gündeminin başlıca konusu Emekçilerin Asgari ücret maaşlarıydı, Neydi bu Asgari ücret?, Malumunuz İşverenle papaz olmamak için Emekçiye verilecek EN AZ MAAŞ demekti, bunu cüzi bir miktar iyileştirirken, Emeklilere, Yaşlı yurttaşlarımızın onurlu ve İnsanca bir yaşama kavuşmaları için, EN AZ ücretin de altında ve azında bir artırımı reva görmek ne kadar hakkaniyetli? Ne kadar Adil? EN AZ ücretin altında ve azında bir ücretle insanca yaşamak nasıl olacaksa, Kiraları, ısınmayı, enerjiyi ve gıda maddelerini yazmaya hiç gerek yok, sizler durumu bizzat yaşıyorsunuz.

Hem bizlere ne oluyor ki, Emekli ve Yaşlı yurttaşlarmış, onurlu ve İnsanca yaşamakmış Bandırma’da Kocamaaan bir Emekliler derneği var, onlar bu gibi işlerin üstesinden çok çabuk ve kolayca gelirler yeter ki üyeler aidat ödemelerini aksatmasınlar.

Aynı zamanda Bandırma Emekliler derneğinin değerli başkanı! Basından geliyor, Gazetecidir, ama bu konuda Emeklilerin İnsanca yaşamalarına ilişkin bir talepleri maalesef yoktur, bir basın açıklamaları da yoktur, A Mübarekler dilinizi mi yuttunuz?, Kış uykusuna mı yattınız? Emekliler Derneği mi yönetiyorsunuz, Yoksa lüzumsuz işler müdürlüğü mü yapıyorsunuz? Bir karar verin sizi doğrudan ilgilendiren böylesi hassas bir konuda neden gık’ınız çıkmıyor? Böyle sus pus giderseniz Üyelerinizden hangi yüzle aidat isteyeceksiniz, Suya sabuna dokunmazsanız elleriniz üstünüz başınız kirli kalır bizden söylemesi….

Esen kalınız…..

05-01-2023/FİKRET ÇAĞIN