Afrin Saldırısı..

Afrin saldırısının siyasal-ekonomik yönünün görülmeyen ve tartışılmayan orijinali var mıdır?

 1850'lilerde hileli bir seçimle Fransa Cumhurbaşkanı olan Louis Bonaparte 18 Brumaire (12 Aralık)de düzenlediği düzmece darbeyi "bastırarak" İmparatorluğunu ilan etmişti. Fransa, Britanya ile beraber dünyadaki ilk sanayi ülkeleri olarak sivrilmişler onun için bu çıkışta sık sık da kapışmışlardı.

Bonaparte çevresindeki rantçı, vurguncu, yağmacı çevresi ile ekonomiyi kapitalizmin kaosuna uygun biçimde sürdürürken, yığınları kafa kola aldığı gibi en soldan en sağa muhalefetin de trajik, komik ve dramatik atraksiyonları onu güçlendirmek işlevi görüyordu. Ama Paris'i yeniden yapılandırma "iskan devrimi" gibi betonlaştırma işlevleri de ekonomiyi rantçı vurgundan kurtaramayınca kapitalist ekonominin genç tekelci burjuvaları hemen zaten var olan despotizme dayanan "emperyalist devlet biçimi" (kavram Marx ve Engels'e aittir; kaynak Marx'ın kaleme aldığı Fransa'da İç Savaş için I.Enternasyonal'in bildirisi-Mayıs 1871) tarihsel zorunluluğunda saldırganlığa yani savaşa başvurmaktan başka çare kalmamıştı.

Son çare yeni Fransız silahları ile elde edilecek kolay bir "zafer"di.

Kurban Çarlık Rusyasının gazladığı parçalı bir kek görünümündeki Prusya İmparatorluğuydu.

Sonuç.

 Bonaparte esir edilip sürgüne gönderildi. Muzaffer Prusya bütünleşerek Almanya oldu.

Fransa'da Paris Komünü ile devrimci zorunlulukları yerine getiremeyen Fransız proletaryası perişan oldu (30 bin ölü, 30 bin sürgün ve mapusluk).

Tarih tekerrür etmez ama kapitalizm kendi mecrasında gider...

HALİD ÖZKUL - BURHANİYE