İYİ

"IYI"

Göçebe-çoban-asker Kayı boyunun sürülerine bastığı damgası.. (barbar toplulukların "bayrak" diye geleneği yoktur.

Ancak kabileler/aşiretler birleşerek federasyon ("devlet" değil) olarak birleştiklerinde bunun sembolü olan totemi de ifade eden alemler taşırlar- Orta Asya göçerlerinin atları sembol eden kuyruklarını bir uzun kazık üzerinde taşırlardı.

Günümüzde çizilen "devlet" ve "bayrak"ların hepsi etnoloji ile ilgisi olmayan palavralardır.

"İYİ" parti de "huylu huyundan vazgeçmez" misali Oğuz-Kayı boyunun sürü damgasını ve "tengri" rengini kendine sembol olarak alarak hala o kafada olduklarını kanıtlamışlardır. ...

Malum kapitalizm battıkça faşizmin ipine sarılır, günümüzde Batı'da neo-faşist denen faşist (nasyonal sosyalist) partilerin özellikle kadınları başkanlığa seçerek kitlelerden oy toplaması rastlantı değil bu siyasal ekonominin üst yapıda ideolojik dışa vurumundan başka bir şey değildir.

21.yy.'ın ilk çeyreği içinde tek çıkış yolu enternasyonal dayanışma içinde sürekli devrim içinde sosyalizmi inşa ederek komünal/paylaşımcı toplumsallaştırılmış topluma doğru devrimci praxis içinde yol almaktır... Tarihin değişim spirali ileriye doğru hareket ettiğinden dolayıdır ki ; bunu küçük burjuva devrimci demokrat müttefiklerimizin de çok "iyi" kavraması zorunludur....

HALİD ÖZKUL- 18-12-2017