"Diyanet İşleri" Neden Kapatılmalıdır!

"DİYANET İŞLERİ" NEDEN KAPATILMALIDIR!

Sekülarist uygulama budur zaten. Bunun için laisist sistem tasfiye edilmek zorunda. Kısacası Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmak zorunda. Çünkü hakiki Sünni İslam'a göre cemaat imamlarını seçer ve gerekiyor ise besler. İbadethanenin bütün masraflarını (elektrik, su, telefon gb.) ibadet edenler karşılar.

Katoliklerinkini Vatikan üslenir.

Protestanlar seküler sistemle işlevselcidir yani inananlar kiliseye üye olarak her ay belli bir aidat ödemek zorundadırlar. Ya da kilise ile ilgileri olmaz...

Sekülarizm uygulanmadan da LAİKLİK OLMAZ...

. Bu duruma göre bilimsel anlamda TC 1923'den beri LAİK değil LAİSİST olmuştur. Ama SEKÜLER sisteme dayanmadığı için sonunda Atatürkçülerin icadı olan sistemin mollaları usul-usul örgütlenip güçlenerek ve 1950'den itibaren ABD emperyalizminin işbirliğine girerek nihayet 2002 seçimlerinde iktidarı ele geçirmişlerdir. Yani onlara iktidar yolunu Jakoben olmanın şartlarını dejenere eden bizzat mason Atatürkçülerin kendileri olmuştur. (Gazi Mustafa Kemal değil!) 
Trajik olan sözüm ona kendine "komünist" diyen zat-ı muhteremlerin de bu küçük burjuva yanılgısının korosuna katılarak "laik"lik diye kıçlarını yırtmalarıdır. Hani bazıları "sekülarizm" konusunda yeni uyanmış olsalar da neyin nereye konacağından pek de emin değillerdir. 
Kısacası 2018 yılındayız (yani 21 yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamaya sadece 7 yıl kaldı) ABD İmparatorluğunun muhafazakar politikacıları bile işin farkında olduklarını kıvırtarak açıklıyorlar... 
TOPLUMSAL DEVRİMin çanları kasırga öncesi rüzgarların şiddeti ile tokmaklarını şiddetlice vurarak çalıyor.

Küresel pazarın kapısında bizleri yeni çağın "Paris Komün"leri bekliyor. Her ne kadar dangalak küçük burjuvazi iman ettiği "cumhuriyet" vaazlarına devam etse de artık öz-yönetimin ifadesi olan KOMÜN ve onun devrimci teorik-pratik-praxisleri tarihsel zorunluluk olarak tartışılacaktır.

"Tembellik hakkı"nın devrimci bilinçli eylemi (praxis) kapıda. Bunun için çalışma saatleri acilen 4 saate indirilecek, bütün burjuva metropol ve büyük kentler yerle bir edilecek; YENİ İNSANLIK kır-kentlerle (ki modülü Kibbutzlardır) KURULACAKTIR...

Hodri meydan, kızıl amazonlar hazır, ama kafalarındaki ataerkil düzeni aşamamış olanlar ne durumda acaba?