Teori - Pratiğin Devrimci Praxis olarak Aşılması!

21.YY.'IN İLK ÇEYREĞİNDE "DEVLET- CUMHURİYET- ÖZ YÖNETİM (KOMÜN)" SORUNUNA CEVAP SENTEZ Mİ, YOKSA AŞARAK DEVRİMCİ PRAXIS Mİ?

Antik dönemde köleci cumhuriyet, feodal dönemde aristokrat kent cumhuriyetleri, kapitalist dönemde burjuva cumhuriyet (peki faşist, despotik veya teokratik olanlar) dediğimiz gibi hangi sınıfı temsil ediyor?

Sosyalizm burjuva cumhuriyet biçimini aşmak zorunda mı?

Bence evet!

Paris Komünü denemesi bu açıdan iyi gözlemlenmelidir.

1880 yazışmalarında Marx-Engels bu konuya da değinirler. Hegelci doktriner yaklaşımlardan uzaklaşarak "Devlet-Cumhuriyet-Öz Yönetim (Komün)" bilimsel sosyalizm (marxizm) tez olarak tekelci kapitalizm-emperyalist devlet; anti-tezi olarak ortaya çıkarılan devlet kapitalizmlerine; sentez olarak 2018 küresel kapitalizmin globalist devletini NASIL AŞACAĞIMIZ bu bazda yeniden tartışılmak zorundadır.

Bu aynı zamanda teori-pratiğin DEVRİMCİ PRAXIS olarak aşılmasıdır.

Doktriner revizyonizmin "sosyalist cumhuriyet" nakaratında çuvalladığı püf noktası burasıdır...

Proletarya diktatörlüğü bir tür "despotizm" değildir.

Proleter demokrasinin yaşama geçirilmesidir..

Ama NASIL?

HALİD ÖZKUL - BURHANİYE