Praxis Üzerine

PRAXIS ÜZERİNE kısa açıklamalı tekrar:

Oku ama inanma, bilinçle yorum yap. Çağdaş psikolojik savaş sanatının en önemli yöntemi paradox düşünüp yorum yapmaktır...

Çünkü statükocu düzen, kaos ve kibernetik yöntemle yön verir. Mantık ve diyalektik seni paralel kesişme sentezinde bırakır.

Oysaki polyalektik yöntem aşmayı esas alır... (Cern'de 2012 yılı Martında yapılan astro-fizik deneyinde maddenin "tekli" yani monoletik, "çiftli" yani diyalektik, olmadığı; "çoklu" yani polyalektik olduğu kanıtlanmıştır.

Engels'in –Marx’la mutabık olarak- diyalektiğin yöntem olarak bilimsel gelişmeler ile yetersiz kaldığı yorumundan -1894- aşağı yukarı 118 yıl sonra)... Çünkü teori, pratikte işlevsel bir yapısalcılık içinde formel düzeni aşamaz. Böylece paradigma amentüsü mistikleşir, kült olur... Enerjisini yitirir statikleşir.

Oysa ki devrimci dinamiğin, esası olan paradoxal aşma sürecinde olgu tastamam praxistir.

Bu kesintisizlik süreci o zaman olayları doğru analiz edip, sentez tuzağına düşmeden aşarak yoluna devam eder....

İnananlar, direnenler törpülenir, oportünistleşir. statikleşir…

Aksine dinamik devrimci bilinçli eylem (praxis) daima savaşır, çünkü sınıflı dünya antagonisttir....

(Daha genişleteceğim adım adım...)

18.08.2016. Halid Özkul-Burhaniye