Çünkü; faşizme ihtiyaçları var.

Devrimci program olmadan onu uygulayacak savaşcı örgüt olmadan "tehlike" masalı anlatmaya devam ederler; çünkü faşizme ihtiyaçları var.

Bunun iki nedeni var; ilki nesnel gerçeğin yegane alternatifi olan sürekli devrim (sosyalist ve kültür ...) düşüncesinin yayılmaması. İki, ehven-i şer olarak "anti-faşist" mücadelenin emekçi kitlelerce kabul görmesi.

Çünkü çakma-komünistler ve liboş entel-dantel solcular aracılığıyla iktidar yine kendi dolaylı denetimlerinde olacaktır. Tıpkı 1945-1990 sürecinde olduğu gibi bu unsurların sonuç olarak küçük burjuvazi ile karşı-devrime hizmet edeceklerini çok iyi biliyorlar.

Bunun için biz devrimci bilinçli eylem (praxis) inadımız ile proleter devrimci bilimsel komünistler olarak bir kere daha bu tuzağa düşülmemesini kesinlikle proletarya diktatörlüğünün garantisi olan öz yönetime ve öz savunmaya dayanan sürekli devrim yolunun takip edilmesini savunuyoruz ve üretim güçlerinin varmış olduğu bilim ve teknik gelişmelerinin ve başta toplumsal cinsiyet olarak siyasi iradelerini ortaya koyan kadınların enternasyonal kızıl amazon başkaldırılarının toplumsal sosyal devrimin yapılabilirliğinin emrinde olduğu iddia ediyoruz.

Tek yol devrim, kurtuluşa kadar savaşmak zorundayız...

HALİD ÖZKUL-BURHANİYE 12-08-2018