..Yakıştı mı?

...................YAKIŞTI MI ?

BUGÜN · HERKESE AÇIK

Bence hiç yakışmadı !

CHP nin tabanına, üye ve seçmenlerine, Bandırma CHP lilerine soruyorum bu soruyu ve yazımı tam okuduktan sonra lütfen, ricamdır... Yakıştı veya yakışmadı diye, bana yorum verirseler, sevinirim. Mevzuubahis ATATÜRK ise, gerisi tefferuattır !

AYASOFYA nın, müzeden camiye çevrilmesinde, işbu lions ve rotaryen kardeşlerimiz ama CHP li maskeleriyle, ama ADD li maskeleriyle v.d, AKP nin ve sayın C.B. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, ATATÜRK ile hesaplaştığını, onun imzasını taşıyan kanunu kaldırdıklarını falan söylediler günlerce....Biz de dinledik !

Şimdi, kim kimle hesaplaşıyor, iyice bir analiz yapalım !

Cumhuriyet Halk Partisi (Fırkası), devletimizin banisi Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu ve Genel Başkanlığını yaptığı, Cumhuriyetle yaşıt olan ilk partimizdir. Dünyanın takdir ettiği milli mücadele ve İstiklal Savaşımızdan sonra kurulan devletin adı TÜRKİYE dir, Meclisimizin adı da ( BOZKURT) Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

TBMM...CHP li ATATÜRK, Bozkurt Mecliste konuşuyor.

BOZKURT, 10 KASIM 1938 de kaybettiğimiz ATATÜRK’ten sonraki CHP de ve CHP yönetimlerinde nasıl gizlenmişse bizlerden, Başbuğ ATATÜRK ün MASON LOCALARINI da kapattığı olayı da, hep gizlenmiştir. MASON LOCALARI ile kast edilen, nedir acaba ? Öyle ya, aklıevvel sözde CHP li Atatürkçüler ATATÜRK’ün LİONS KLÜP ve ROTARY KLÜP leri kapatmadığını falan söyleyerek, sabeteyistliklerini, kriptolıklarını da gizleyerek, hararetle LİOSLARA ve ROTARYENLERE sahip çıkmaktadırlar ki...vah vah ! Çıkın eyvallah !

Ben de önce BOZKURT ATATÜRK e sahip çıkarak belgelerimi koyacam şimdi.

HÜR ve KABUL EDİLMİŞ MASONLAR BÜYÜK LOCASI 1908

MASONLAR, o tarihte de bu tarihlerde de, devletin içindedirler. BAKAN da olmuşlardır, BAŞBAKAN da...Bkz. Bugünkü FETÖ yapılanmasına ! Masonlar nasıl, KAİNATIN ULU MİMARI ? üzerine yemin ederek çalışıyorsalar, aynı taktik, fetöcüler de BEDİÜ ZAMAN ? SAİD-İ NURSİ Hazretleri üzerine, ilim tahsil ederler...SIZINTI DERGİSİ onların kutsal rehberi idi mesela. Ama, Masonlar da Osmanlıya sızdılar ve yıktılar, TC ne de sızdılar, ATATÜRK den şamarı yediler biraz geri çekildiler. Şimdi, fetöcülerin bıraktığı boşluğu doldurmak için AKP li de oldular, Süleymancı da oldular, İsmail Ağa comatında oldular, Nakşibendi oldular, CHP li de oldular tabii ki !

Başbuğ Atatürk, TÜRK adını taşıyan TÜRK Devletini kurarken ve kurabilmek için, Padişan Vahdettinin yanında Yaverliğini yapmış ama PADİŞAHIM ÇOK YAŞA dememiştir.Gün gelmiş LENİN ile dost gözükmüş, ama leninist-komünist olmamıştır. Osmanlıyı batırdıkları yetmemiş gibi, masonik dernekler İttihat ve Terakki Cemiyeti vasıtasıyla Cumhuriyete de geçmişler ve ATATÜRK onlarla da zaman zaman dost gözükerek içişlerini öğrenmiş, kökü dışarıda olan HÜR KABUL EDİLMİŞ MASONLAR BÜYÜK LOCASI ve bu locaya bağlı alt kuruluşları kapatmak için hazırlıklara geçmiş... ama masonların devlete sızmış mensupları, bunu masonlara bildirmişler ve masonlar da 1935 de hızlı davranarak, aman mallarımıza el konulmasın diyerek kendi kendilerini fesih etmişlerdir de....

Bozkurt ATATÜRK ; Mason locaları ve kuruluşlarını Kapatma görevini kime verdi biliyor musunuz ? Atatürkün meclisine, bakanlar kuruluna sızmış, dönemin Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya verdi. Onun ne yapacağını da, izlemeye aldı !

Şükrü Kaya, Atatürk’e uzun süre direnmeye çalıştıysa da başarılı olamadı ve Bakanlık Talimatını A.A na vererek olayı duyurdu. Anadolu Ajansı, 10 Ekim 1935 tarihinde, gazetelerin merkezlerine şu önemli haberi geçiyordu:

“ Türkiye Mason cemiyeti, memleketimizin sosyal tekamülü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazarı itibare alarak, faaliyetlerine nihayet vermeyi ve bütün mallarını, memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halkevlerine teberrüü muvaffak görülmüştür. 10/10/1935 ”

Bu habere, kimse bir anlam verememişti. Çünkü Türkiye masonluğu, tarihinin en rahat dönemini yaşıyordu. TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ankara Valisi, İstanbul Valisi gibi pek çok kişi, üst düzey aktif masondu. Devlet yönetiminin köşebaşları masonlar tarafından tutulmuştu.

Türkiye Masonluğu... ne olmuştu da, 27 yıl aradan sonra, devlete bu kadar sızmışken, kendini yok etme kararı almıştı ?

4 gün sonra gerçek ortaya çıkmıştı. Masonlar kendilerini feshetmemiş, BOZKURT Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından, mason locaları kapatılmıştı. 14 Ekim 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin “Türkiye’de Mason Locaları Bir Emirle Kapatıldı” başlıklı haberinde, olayın perde arkası şu şekilde aktarılıyordu:

“İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bir emir üzerine Türkiye Mason Localarının
faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emri ile Türkiye
masonluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana’da bulunan Müteaddid locaları kapanmış, bunların emlaki hükümete intikal etmiştir.”

İmdiiii, bugünün sözde Atatürkçüleri veya dindarları, eski osmanlıcıları veya keşke yunan galip gelseydi diyen zihniyetler, Atatürk ün mason localarını kapatmadığını, o derneklerin 09/EKİM/1935 te kendilerini kapattığını.... onlardan bakan müsteşar yaparak onları devletle birleştirdiğini yani mason TC ni kurduğunu iddia edecek kadar alçalmışlardır maalesef. Oysa masonların kapatılması ve mallarına el konulması operasyonunu, tek başına ATATÜRK yürütmüştür. BOZKURTLAR yalnız avlanır, bilmeyen varsa öğrensin !

1935 Mason operasyonundan sonra, mason bilinen bakanları neden hapse atmadığı, neden onları yargılamadığını sorgulayıp, ATATÜRK ün mason olduğunu söyleyebilecek kadar alçalan bu hainler,  sabeteyistler, devşirmeler...Ulan, rahmetli ATATÜRK o yıllarda zehirlenerek sayenizde öldürülüyordu, şerefsizler ! 1949 da, Büyük Üstad (!) Mim Kemal Öke’nin Mason Derneği’nin büyük kongresinde yaptığı ve Türk Mason Dergisi’nin birinci sayısının 12-14’üncü sayfalarında yayınlanan konuşmalarını kendilerine düstur veya kaynak yapan hainler ! ( MİM KEMAL ÖKE adını bi yere not edin...O cemaatin MHP ye kadar nasıl sirayet ettiğini de ilerde bir gün işleriz. Atatürk ün, YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLENEREK öldürülmesinde payı olan katillerinden birisi de bana göre MİM KEMAL ÖKE dir.)

Ölmesine 2 yıl kalan ATATÜRK, hasta hasta HATAY' ı topraklarımıza katmaya çabalarken, 2. Dünya savaşının öncesi yaşanan sıcak manevralarda  BAĞIMSIZ TÜRKİYE' yi inşaa gayretindeyken, siz nerdeydiniz ? Hangi ingilizin kucağında, kainatın efendilerine hizmet veriyordunuz ?

GERÇEK NEYDİ ? Dönemin Van Millitvekili İbrahim Arvas, hatıralarında Atatürk’ün masonlara yaklaşımını şu şekilde ifade ediyor: “Mustafa Kemal’in sevmediği iki zümre vardı. Birincisi dönmeler ikinci ise masonlardı…”

BAŞBUĞ ATATÜRK, bir gün eski Adliye Vekil Mahmud Esat Bozkurt’u çağırdı. Kendisine masonların taksimat, teşkilat, ahvalini bildirir bir kitap verdi. “Bunu güzelce mutalaa et, bir takrirle Halk Partisi grup başkanlığına ver, grupta bunlara şiddetli hücum yap ve grupça kapanmasına dalalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır.” dedi. Grup danışmanı Mahmut Esat Bozkurt riyaset makamına bir takrir verdi ve takririnin okunmasını reisten rica etti. Hülasası şöyleydi: “Masonluk kökü dışarıda bir yahudi tarikatından başka bir şey değildir, memleketimizde bunun ne işi vardır? Bunu da grup kararıyla kapatalım…”
Ertesi hafta Recep Peker geldi ve kürsüye çıkarak şu müjdeyi verdi: “Arkadaşlar yarından itibaren Türkiye’de masonluk kalmamıştır ve bütün localar kapanmıştır… Salonda bir kıyamet koptu, alkışlar, bağırmalar “kahrolsun yahudi uşakları” sesleri tavanları çınlatıyordu.

Şükrü Kaya ve arkadaşları sırra kadem basmışlardı. Grup dağıldıktan sonra Dr. Mim Kemal’i öne katarak meclisteki masonlar toplu olarak Reis-i Cumhur’a gitmişlerdi. Mim Kemal Reis-i Cumhur’a hitaben: “Efendimiz biz zaten maiyet-i devletindeyiz fakat siz Meşrik-i Azam’ımız olursanız, bir pervane gibi etrafınızda dönüp dolaşırız” demiş. BOZKURT Reis-i Cumhur: “Peki bir şey soracağım, bana cevap veriniz de sonra… Siz Avrupa’da hangi
locaya bağlısınız ve mektubunuzun ismi nedir? “Biz Cenovaya tabiiyiz ve Reisimiz Barca Mişon cenaplarıdır.” demiş.

Bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemal Paşa onlara hitaben:
“Haydi defolun buradan cehennem olun gidin. Yahudi uşakları!” Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi ben sizin gibi bir çift yahudiye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün locaları kapatmadığınız taktirde, yarın teşkil edeceğim, Divan’ı Harb-i Örfi’ye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan.“ diyerek onları kovdu, onlar da yıldırım telgraf ve telefonlarla vaziyeti İzmir, İstanbul ve Adana’ya bildiriler ve sabah olmadan hepsini kapanma kararlarını getirip, henüz sofrasından kalmayan Reis-i Cumhur’a verdiler ve derin bir nefes aldılar. Bozkurt Reis-i Cumhur Mustafa Kemal, bu suretle bütün mason localarını
kapattı.” (İbrahim Arvas, tarihi hakikatler, s.71-72)

Bugün bizim C.B da, FETÖ dediği unsurların devlete ve partisine sızmasına önce ve yıllarca göz yummuş, darbe yapmalarına kadar beklemiş ve akabinde hepsinin mallarına el koymuştur değil mi ? FETÖCÜLERİN el konulan para ve mallarının bugünkü değeri, dudaklarınızı uçuklatır da...hepsi HAZİNE ye mi gitti bakıverin gayri ! Dinciler, ATATÜRK'ü az sevseler, II. ATATÜRK TAYYİP ERDOĞAN diyecekler de, diyemiyorlar garipler !

MASON LOCALARI TEKRAR NE ZAMAN AÇILDI VE KİM AÇTI ?

Atatürk düşmanlığı misyonundakiler, Mason Localarının, mason İNÖNÜ nün döneminde nedense değil de.... 1946 da, çok partili hayata geçtiğimiz dönemde DEMOKRAT PARTİ ve ADNAN MENDERES tarafından, 1948’de, yani iki sene sonra açıldığını kabul ederler de...

YIL 1948 ; MASON LOCALARI TEKRAR AÇILIYOR

İsmet İnönü’nün aldığı ani bir emir ve kararla, Celal BAYAR’ın da desteği ile ; Kapatılmalarının ardından geçen 13 yıl sonra, 5 Şubat 1948 de, Türkiye Mason Derneği’nin İstanbul Valiliğine yaptığı başvuru kabul edilmiş, derneğin kurulması ile, Atatürk’ün emri ile kapatılan mason locaları, tekrar faaliyete geçmiştir. Atatürk düşmanı yunan artıkları bu olayı bile saptırarak, İsmet İnönü değil 1946 iktidarı açtırdı diyerek, bizi aptal yerine koymaktadırlar ki, onların aklı bir gün oturdukları kucakta alınacaktır.

Masonlar açtıkları davalarda, Halkevlerine devredilen tüm mal varlıklarını tekrar iade ile geri alarak ele geçirmişlerdir. (Haa kripto masonlar bu arada Halk Evlerinde gizli faaliyetlerine buluşmalara devam etmişlerdir.)

Masonlar ; bu sevinçlerini kendi kontrollerindeki gazetelere, tam sayfa ilanlar vererek kutladılar ve duyurdular.

Atatürk tarafından kapatılan mason localarının tekrar açılışını İbrahim Arvas anılarında şöyle anlatıyor:
“İsmet Paşa’nın Reis-i Cumhurluğu sırasında Kanun-u Mahsus ile localar kapanmadı diye masonların müracaatı üzerine tekrar localar açılıp faaliyete başladılar. Ve 1952′de ise Atatürkçü geçinen ve onunla iftihar eden Celal Bayar da, Ahmet Gürkan’ın teklif ettiği mason localarını kanunla pekiştirdi. Tabii bu ameliyeyi Meclis yaptı fakat bu müzakerelerin devam ettiği üç celse zarfında Celal Bayar Reis-i Cumhur locasına gelerek konunun müzakerelerini sonuna kadar takip etmiştir.” (İbrahim Arvas, Tarihi Hakikatler, s.73)

MASONLUK YEMİNİ ve DERECELERİ

MASONLUK YEMİN METNİ...

1. Derece: Çırak 2. Derece: Kalfa 3. Derece: Usta 4. Derece: Ketum Üstat 5. Derece: Mükemmel Üstat 6. Derece: Sır Kâtibi 7. Derece: Nazır 8. Derece: Bina Emiri 9. Derece: Dokuzlar’ın Seçilmiş Üstadı 10. Derece: Onbeşler’in Seçilmiş Üstadı 11. Derece: Yüce Seçilmiş Şovalye 12. Derece: Üstat Mimar 13. Derece: Solomon Krallığı’nın Şovalyesi
14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi) 15. Derece: Doğu Şovalyesi (Kılıç Şovalyesi) 16. Derece: Kudüs Prensi 17. Derece: Doğu ve Batı Şovalyesi 18. Derece: Salipverdi Şovalyesi (Güllü Haç Şovalyesi) 19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)
20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı 21. Derece: Prusya Şovalyesi
22. Derece: Lübnan Prensi (Kral Baltası) 23. Derece: Sır Sandığı Başkanı 24. Derece: Sır Sandığı Prensi 25. Derece: Tunç Yılan Şovalyesi 26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)
27. Derece: Kudüs Tapınağı’nın Hakim Amiri 28. Derece: Güneş Şovalyesi 29. Derece: Saint Ande Büyük İskoçyalısı 30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi 31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan 32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi 33. Derece: Hâkim Büyük Genel Müfettiş.......MASONLAR normal insanlara masonum demezler, masonsunuz dersek de, mason değiliz derler ! Derecelerini ise, bize asla söylemezler!

"Başta Mehmet Leventoğlu ve gazetede bana kızan sitem eden arkadaşlar  bu uzun yazıdan yine sıkıldıklarını ve SADEDE GEL HOCA! diye bağırdıklarını duyar gibiyim....Tamam geliyorum o zaman."

BANDIRMA'DAKİ MASONİK YAPILANMALAR, CHP'de ROTARY-LİONS İŞGALİ !

LİONS ve ROTARY KLÜPLERİ nin, masonlukla ilişkileri  olup olmadıklarının takdirini ve araştırmasını okuyucularıma bırakıyorum da, benim nacizane fikrim MASON DEĞİLİZ deseler de, bu klüpler ; kökü ve merkezleri dışarda gayrimilli ve masoniktir arkadaş !

Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizin kurucusu ve Başbuğ ATATÜRK’ün kurduğu ilk genel başkanı olduğu kökü kuruluşa dayanan, kökü BOZKURT a dayanan, kökü BAŞBUĞ a dayanan, en değerli partimizdir öyle değil mi ?

Eğer durum böyleyse, ne oldu da bu güzide  partimiz LİONS ların ve ROTARYEN lerin işgaline girdi? Her seçim öncesi biat merasimleri aday sorgulama seansları da neyin nesidir? Dursun Mirza adaylığında neden onlardan icazet alma gereği duydu.mesela. Keza diğerleride.

Bandırma CHP İlçe Başkanı Dr. Selim PANÇ, Bandırma LİONS KLÜP BAŞKANI ? Bu özel kıyafet ve şıklığı, CHP adına gezerken, CHP Belediye Başkan Adayı, CHP Milletvekili adayı iken, CHP KENT KONSEYİ BAŞKANI iken hiç görmedik değil mi ?

LİONS KLÜP BAŞKANI SELİM PANÇ?

Bandırma Belediyesinin CHP li Belediye Meclis üyesi F. Sibel SALI da, Bandırma ROTARY KLÜP BAŞKANI !

ROTARY KLÜP BAŞKANI F. SİBEL SALI

Ne oluyoruz. Bandırma halkı bütün bunları bilerek mi oy veriyor yoksa bunlar hep kapı arkası ilişkiler mi? Ben değil  adını taşıdıkları "Halk" bunları bilmek istiyor arkadaş. CHP li Belediyenin hakimiyetinde, CHP'li olarak BANDIRMA KENT KONSEYİ BAŞKANI da olan Dr Murat ERGÖZ'ünde, ROTARY KLÜP'te bir ünvanı var herhalde ki böyle gururla  poz verebiliyor. ..öğreniriz !

ROTARY nin minik minik masraf ama büyük reklamında DR.

Bir açıklama yaparsa bu arkadaşlar, CHP nin içindeki bulunan diğer LİONS ve ROTARYENLERİ de Bandırma kamuoyuna tanıtırız da...Bandırmayı kimler yönetiyor hep birlikte görürüz. Bu bir tesadüf değildir ve benim bildiğim 30 yıldır bu ilişkiler maalesef vardır. Peki YAKIŞIYOR MU ? ATATÜRK ün partisi, yakışıyor mu size ?

Gerçek ATATÜRK çüler kızar bu formata da, peki böyle yakışıyor mu ?

Yoksa, MASON LOCALARINI açan İSMET İNÖNÜ’dür, o da bizim 2. genel başkanımızdır diye bunu mu yakıştırıyorsunuz kendinize ? Haaa, yanlış bilmiyorsam, işbu ROTARYENLİK, LİONSLUK öyle sıradan bir ünvan da değil. Kariyer istiyorlar, siyaset, ünvan ve zenginlik istiyorlar... Nasılsa, kariyer için destekleniyorlar, siyaset içinde destek var...zenginlik için önleri tam açık çünkü hiç birinin vergi denetmenleriyle, vergi cezalarıyla işleri yok, uyduruk kaydırık minik vergilerle sermaye arttırımı yapıyorlar. Doktorluk, avukatlık, hakimlik, fabrikatörlük, iş adamlığı, valilik, kaymakamlık, parti başkanlıkları, belediye başkanlıkları, milletvekillikleri, bürokratlık v.d hepsinde önünüz açık. KAİNATIN ULU MİMARI bunlara, yürü ya kulum diyor !

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ! NE MUTLU SAMİMİ ATATÜRKÇÜLERE...

Arkadaş, 6 okun açılımını öğrenin ! Arkadaş CHP nin neden ve niçin ve nasıl kurulduğunu öğrenin. TC Devletinin kuruluş ilkelerini öğrenin...Tamam BAŞBUĞ ATATÜRK gibi zeki olamazsınız, onun kadar da Türk Milliyetçisi olamazsınız kabul de...İşçinin, köylünün, garip gurabanın haklarını korurken Masonlarla mı, Rotaryenlerle mi ? Lionslarla mı koruyacaksınız ? Bu zihniyetlerle mi halkçılık yapacaksınız ? Bu tercihlerinizle iktidar olmanın hayalini mi kuruyorsunuz.  Benim bu gördüğüm CHP Bandırma, beni çok tedirgin etti ne yalan...Genel merkeze kadar uzanan kolları da elbette vardır.

Meşhur bir deyimimiz var. Devlet başa kuzgun leşe ! Samimi, vatansever, sosyal demokrat CHP tabanı, lütfen partinize sahip çıkınız derim ! Bu görüntüler başta CHP'ye, sonra Bandırma ya.. yakışmıyor arkadaş !

13/08/2020 NOGAYTÜRK