Sınıfsal Perspektiften Ovacık ve Tunceli Tahlili

SEÇİMLERİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ve PRAXİS...

Burjuvazinin kuralları ile oynadığınızda sonuç budur. TKP, Tunceli için oynadı; ama Ovacık için "reklam markası" bulamadı. CHP kazandı.

Halk sınıflardan müteşekkildir. Köylü küçük burjuvazi olarak, sınıf olarak kendini temsil edemez. Marx'ın "Fransa Üçlemesi"nde altını kalın çizgilerle çizdiği bu konu orthodox Marxizmi kavrayamamış oportünist ve revizyonist küçük burjuvaların tahterevalli politikalarının cazibesi ile işçi ve emekçileri uyutmalarına yarar. Ayrıca Türkiye solu ve devrimcileri (kendine ML diyenler) Marx-Engels'in (yani bilimsel sosyalizmin) siyasal-iktisat konusunda sıfır olduklarını göstermektedir.

Kapital'ler ve Marx-Engels iktisadi yazışmaları dikkatlice okunduğunda görülecektir ki "tarımda kolektivizm sosyalizm demek" değildir. Çünkü toprağın kolektif mülkiyette kalması ille de toplumsal mülkiyete yol açmaz. Aksine kolektif mülkiyet içinde toprak üzerinde bireysel özel mülkiyeti sakladığı için kapitalizmin kaynaklarından birini de bağrında saklar. Topraktan alınan rant sermaye olarak kolektifte biriktiği gibi bireylerin hesabına da yazılır. Genelikle kentte kullanılır. Bunun için ustalar. topraktaki mülkiyet biçiminin. sanayiye dayanan köy-kentler olarak. kamusal yapılanma olarak. toplumsal mülkiyette kalmasının garantiye alınmasını. Özel mülkiyet yollarının tıkanarak komünist toplum için yol açmasının altını çizerler. Özellikle Lassalleciliğin egemen olduğu Alman Sosyal Demokrat önderleri ile yazışmalarında bunu basit olarak anlatmaya çalışmışlardır. Onun için Ovacık köylüsü siyasal bilinç olarak ancak inançları doğrultusunda tavır koyar, komünal bedavacılıktan yararlanır ama siyasi eğitimi nesil meselesidir.

Feodal kültürün yok edilmesi; tıpkı kapitalist burjuva kültürünün yok edilmesi gibi kitlenin siyasal kültürünün irade olarak çelikleşmesi ve bunun sonucunda kültür devrimi kalıbına dökülmesini zorunlu kılar. Onun için TKP'nin gurularının "reklam-markası" sosyalizmi beni bağlamıyor. NATO Stay Behind Ergenekon tarafından sahnelenen etnik Kürt milliyetçiliği batağından daha kurtulamamış Dersim (Ben "Mameki" diyorum) için tezgahı fark etmesi ancak proleter devrimci siyasal kültüre sahip bilimsel komünistlerin örgütlenerek bölgede fiilen çalışmaları ile mümkün olacaktır. Metropol kentler-Dersim polyalektiğinde bu başarıldığında "Türkiye-Bölgemiz-Avrupa" sürekli sosyalist devrim süreci Enternasyonalist hücrelerini de kuracaktır. Marx 1850'lerde "artık Devrim Doğuya dönmüştür" demişti 2019'da ben "artık devrim Batıya dönmüştür" diyorum.

Merkez Anadolu'dur. Tek yol kesintisiz sosyalist devrim. Nereden başlamalı değil .Nasıl? Çünkü iddia edilenin aksine Türkiye'de işçi sınıfı vardır. Yerel ve Global Sınıflar mücadelesinin Öncü örgütü yoktur!

Bu olmadan devrimci bilinçli eylem olarak tanımlanan PRAXIS var olamaz..

HALİD ÖZKUL - 01-04-2019 - BURHANİYE