Lümpenleşen küçük burjuvazinin rantiyer kanadı ...

Kapitalizmin burjuva siyasetinin iki karşı-devrimci kanadı; faşist kanat ve "insan hakları"cı kanadı.

Lümpenleşen küçük burjuvazinin rantiyer kanadı dine dayanarak, burjuva diktatörlüğünün faşist rejimine göre devleti biçimlendirirken; liberalizme dayanan entelektüel-elitlerin küçük burjuva "insan hakları"cı kanadı ise diktatörlüğün "burjuva demokratik" rejimine göre devleti biçimlendirmek istiyor.

Şu gözden kaçırılmamalı, sonuçta her iki kanatta Tekelci Kapitalizmin mali oligarşisinin küreselleşme sürecinde global emperyalist çıkarlarına göre tahterevallinin düalist oturaklarından birine oturuyor ve sizleri de oturtmak istiyor. Buna psikolojik savaş ve algı mühendisliği gibi uyduruk kılıflar-terimler uyduruyor.

Eğer tavrınız emek-gücünün sömürülmesine ortadan kaldıracak kökten radikal devrimci bir çözüm ise bu saflarda işiniz yoktur.

https://www.amerikaninsesi.com/a/abden-turkiyede-insan-haklarinin-savunulmas%c4%b1na-destek-programi/4986731.html?fbclid=IwAR3rdP-elkGHlKlIKvYmpm6UYp7rqHwa2i6zTWgWdPOAsSjzDUEzxc-zkvQ

Bu e-haber kaynağı (Amerika'nın -CIA- Sesi) ile beraber iyi izlendiğinde sizin çemberin neresinde durduğunuzu ifşa ediyor. Proleter Devrimci, Bilimsel Komünist, Orthodox Marxist düşünce disiplininin önderliğinde; bu çürümüş dünyayı değiştirecek kesintisiz sosyalist devrimi savunan "bilinçli eylem(praxis)"ciler olarak; ne kadar haklı olduğumuz ve kurtuluşa kadar savaşarak bu ataerkil-özel mülkçü-dinci kanalizasyonu yok etmenin tarihsel zorunluluğu da açık-seçik ortadadır...

HALİD ÖZKUL - 06-07-2019 BURHANİYE