"Bilimsel Sosyalizm"'in Rehberliği Üzerine

"BİLİMSEL SOSYALİZMİN" REHBERLİĞİ ÜZERİNE
XXI.yy. ilk çeyreği sona ererken sınıflar mücadelesinin acımasız savaşımı içinde 32 yıl önce sosyalist sistemin nerede ise hepsi tasfiye ile karşılaşmıştır.

Bizler 1848 Komünist Manifesto'da bütün tazeliği ile duran stratejik kilitleri es geçtiğimiz için "iki adım geri"ye adım atmak zorunda kaldık... Unutmayalım ki biz sosyalist nüanslardan birine ait değiliz. Bizler militan proleter demokratlar olarak bilimsel komünizmin orthodox disiplinine bağlı devrimci bilim insanlarıyız. Bizim terminolojimiz açık seçiktir. Ki enternasyonalistler olarak burjuva devlet biçimi olarak cumhuriyeti aşmak zorundayız.

Mayıs 1871'de kahramanca insanlık tarihine kanları ile imza atmış proletarya ve taraftarlarının Paris Komünü'nü örnek olarak "öz yönetim", "öz savunma", "öz iletişim" teori-pratik-praxisi ile ileriye bakacağız. Marx-Engels'in vasiyet olarak bıraktığı Gotha ve Erfurt Programları Üzerine eleştirileri açık-seçiktir...

Bunun için tarihsel materyalist diyalektik ve polyalektik (çoklu diyalektik. Engels) yöntemimiz ile özellikle devrimci saflara musallat olmuş Lassalleciliğe ve onun doktriner kökü Hegelci mutlak idealist diyalektik mantıkçılığa karşı amansızca mücadele ederek "aşmak" zorundayız...

Dünya sürekli değişirken onu yorumlamakla değil, dünyayı kesinlikle proleter devrim doğrultusunda değiştirmek ile mükellefiz...

(H.Ö.20.11.2022)/BURHANİYE