Tavrımız Sınıf Tavrıdır, Öyle de Kalacaktır...

TAVRIMIZ SINIF TAVRIDIR, ÖYLE DE KALACAKTIR. SAVAŞA KARŞI ENTERNASYONAL MÜCADELESİ TEK ÖLÇÜTTÜR!

Defalarca yazdım... "Milliyetçilik" ulus-devlet ideolojisinin ürünüdür. Emperyalist (iktisadi tekelci kapitalizm) devletler sömürgecilik politikalarını böl-yönet stratejisi içinde "tarihsiz halklar"dan (sosyolojik olarak klan-aşiret yapılarını aşamamış) "uluscuk"lardan "devlet" yaratma taktiklerini tıpkı Yakın-Doğu'da Kürtlerin icra ettiği gibi yürütürler.

Geçmişte ABD Vietnam'da, daha sonra Nikaragua'da, Etiyopya'da örneklerini vermişlerdi. Ama hala "UKTH" liberal ilkesini 2018 dünyasında sanki geçerliliği varmış gibi sadece duygusal ezberlerine dayanarak sürdüren devekuşu solcular var. Ne ki gerek egemen gerekse etnik milliyetçiliğin misyonunun artık bittiğini bilimsel sosyalizm disiplini içinde hep açıkladık. Ama teorik olarak yerine neyi koyacaklarını bilemeyenler çuvalladıkları için pratik olarak da ezberlerini izlemeyi sürdürüyorlar. Çünkü yeni teori ve pratik muhakkak praxisini yaratır. Ama bunlar çok uzaktalar hala Jakoben radikalizmini aşamamış durumdalar... 

Suriye özeline gelirsek, Suriye etnik Kürtlerinin çoğunluğu tıpkı Irak, İran, Türkiye'deki etnik akrabaları gibi bulundukları ülkenin yurttaşları olarak demokratik haklarını elde etmişler ya da mücadelesini vermekteler. Bunların içinde NATO tarafından 1983 yılında kurdurulan PKK-Kontra ve PJAK-Kontra'nın ayrı yeri vardır. Soğuk Savaş sonrası ABD/İngiltere/Fransa/Almanya ve İzrael'in bölgedeki çıkarları doğrultusunda Suriye'de de PKK-Kontra'nın uzantısı olan örgütler -Kuzey Suriye'de ülkenin devletinin otoritesinin yok edilmesi üzerine- kurulmuştur. Hatta birçok dangalak solcu "Stalingrad-Komün" ciddi ajitasyon söylemlerini, etnik-milliyetçi gayri ciddi naraların arasında bölgeye YPG  kurtarmak için çağrılarak bölgedeki Pentagon-Tel Aviv taşeronu Blackwater-Academy gibi profesyonel katillere yem yapılmıştır. (Bunun uzantıları Suruç- Ankara Garı katliamlarına kadar varır. Baş sorumlular dangalak etnik milliyetçilik yalakası solcu devekuşlarıdır. Başta ESP ve HDP...)

Onun için bölgedeki "İT DALAŞI"na bizim bakışımız kesinlikle proleter devrimci bilimsel komünist ENTERNASYONAL ufkudur. Tekrar nokta!

HALİD ÖZKUL/BURHANİYE/08-02-2020