Heyelan ,Deprem ve Bandırma

HEYELAN..! DEPREM..! BANDIRMA ACİL EYLEM PLANI NERDE ?
Durdurun imar ve iskan işlerini !
Yaklaşan İSTANBUL/MARMARA Depremi deniliyor ya, ben ona yaklaşan BANDIRMA Depremi de diyorum çünkü, bırakın Marmaradan gelecek darbeyi, Bandırma SİNEKÇİ FAYI, EDİNCİK FAYI, BANDIRMA FAYI gibi faylar üzerinde oturuyor... Derken HEYELAN ı unutmuştuk !
Paşabayır’a çıkan Uğur Mumcu (Mehmetçik) Caddesi ile, sahilde EKEN PRESTİGE- PANDERMA PORT Otellerinin-TİCARET ODASI sının bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Caddesi arasındaki bölge, bütün çevre-imar raporlarında, ÖNLEMLİ BÖLGE= HEYELAN BÖLGESİ dir. Bkz. Bandırma Heyelan Haritası...
Dolgu alanına, sit alanına, depremden sonra oluşabilecek Tsunami deniz dalga alanına CADDE yaptık. Yetmedi... Caddenin üstünü ADA yaptık ve deniz manzaralı parselleyiverdik. Vahşi kapitalizm ! 
Paşabayır'a çıkan caddemiz, zaten zaman zaman heyelan tehlikesi yaşadı. Çıkan yol yarıldı, Eken oteli bitişiğindeki iki caddeyi birleştirmek için icat edilen merdiven çöktü. Yeni yapılan apart otel inşaatının bir kısmı çöktü. Apar topar, fore kazıklar üzerine daha önce 4 kat verilen ama kod uygulamasıyla 12 kata uydurulan otel, FORE KAZIKLARLA güçlendirildi ve inşaat devam etti. O garip merdivende, tamir edildi ve geçiyoruz şimdi ordan.  Sahiplerinden ziyade, Bandırma Belediyesinin İMAR KOMİSYONU ve İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ve şehir plancıları... Mimarlar Mühendisler Odası, tabii ki bundan sorumluydu. Kimse, sorumluluğu üzerine almadı. Yolda meydana gelen çökmeler ve yarıklar yüzünden, ( EKEN PRESTİGE OTEL in temellerini bilmiyorum.) bu inşaatın fore kazıkları yüzünden, Uğur Mumcu Caddesinin sol şeridine konuşlanan yüksek binaların hepsi, tehlike geçirdi. Tehlike de demeyelim de, bir ikaz aldılar ve şimdi hepsi endişe ile oturuyorlar.
Bandırma Belediyesi, o tarihlerde (2020) benim eleştiri yazıma cevap verip, o ada-paftanın Balıkesir Koruma Kurulundan onay aldığını, heyelan değil GABARİ (?) diye... açıklamalar yapmıştı. https://www.bandirma.bel.tr/haber/haberler?page=   

Oysa orada imarda BİTİŞİK NİZAM diye başladığınız adanın ( Bkz Eken otelin o cephe duvarlarına... bakınız oraya uydurulan merdivene...)  parsellerde nasıl AYRIK NİZAM a uydurulduğu, çok açık ve sırıtıyordu.  Bkz. Çöken merdivene ve iki yanındaki binalara ! 

Eken Otel bitişik nizam inşaa edildi ise; niye o merdivene kapıları açık, pencereleri açık ? O MERDİVENİ... KİM İCAT ETTİ ? ( Ama Allah için büyük icat, büyük mimari !)

Şimdi ; imarcıların, mimarların, şehir plancılarının... rant için yarattığı 27 Ada, sırıtmaktadır. Bu adaya ve M.Akif Ersoy Caddesine yapılan imalatların, hepsi sırıtmaktadır.  Yürüyün M.Akif Ersoy Caddesinde, Hayyam Restauranta, tatlı su çeşmesine kadar yürüyün ve bakın oradaki toprak hareketlerine... Ticaret Oda binası da dahil, Mimarlar-Mühendisler Oda binaları da dahil, (bence) önlem alınmadan inşaatların yapıldığını, istinat duvarları olmadan (eksik önlem) yapıldığını çıplak gözle göreceksiniz. 
Eyyy Belediye, hani seninde ikrar ettiğin gibi burası, ÖNLEMLİ BÖLGE (?) değilmiydi ? Önlemleriniz, önlem almadan veya eksik önlemle diktiğiniz binalar mı ? Oralarda İKSA Projesi, KESON KUYU projesi yaptık demiştiniz. Hala açıklamadınız İKSA ne demek ? Hala açıklamadınız ANKRAJLAR mevzuunu ! Hala açıklamadınız, Geoteknik önlemlerle, borularla, plakalarla, perdelerle, bağlamalarla, keson kuyularla, ankrajlarla yaptığınız İKSA yı ? Yapı Denetim Firmalarıyla, İnşaat şantiye şefleriyle, iş güvenliği firmalarıyla, kontrol mühendisleri ile... faaliyetlere devam ediyorsunuz da, peki Jeoloji, Jeofizik Mühendisleriyle, neden ilginiz yok ? Açıklayın o adanın ve o parsellerin zemin etüdlerini ! 
HEYELAN BÖLGESİ demeyerek ( Heyelan derseniz, o parsellerin sahipleri nasıl zengin edilecekti ki ?) , adını, ÖNLEMLİ ALAN diye değiştirip... bizim algımızla oynamayın da, oranın kotlarıyla oynuyorsunuz da, beynimizin kodlarıyla oynamayın !  ÖNLEMLİ ALAN da ruhsatları verirken, aldığınız-aldırdığınız önlemleri açıklayın bize ! Önlem aldıysanız, o toprak niye oynuyor ? O merdiven ve bina neden çöktü ? Yarın hangi yağışlarda çökme ihtimali var ? İstinat duvarları kurmadan (kursanız da heyelanda duvarlar kurtarmayabilir) heyelan içeren toprakta açtığınız yerlere, inşaa ettiğiniz binalar ne kadar sağlam ? Heyelan risk analizi veya Heyelandaki bina performanslarını ölçümlediniz mi ?
Mehmet Akif Ersoy Caddesindeki tüm binalar heyelan sahasında ise, Mehmetçik Caddesindeki binalar değil mi ? Mehmetçik Caddesine 10-15 kat, inşaat ruhsatları vermişsiniz ? Jandarma altına seyir terasları kuruyorsunuz ! Depremi bırakın, aşırı yağışlarda, heyelanın kıpırdama intimali, sizce ne kadar ? Bandırmanın içinden geçen ve kaybolan derelerin yatakları, faylar, bu zemin sizi ürkütmüyor mu ? DENİZ Manzarası icat etmek, mimari midir ?   Belediye, imar komisyonları, imar müdürleri, belediye meclisleri ne iş yapar ? Çevre ŞEHİRCİLİK il müdürlüğünde oturanlar ne iş yaparlar ? Yarın orada can ve mal kayıpları olursa ; sizler de ; KADER, Kader Planı mı diyeceksiniz ? 
Mehmetçik-M.Akif Ersoy Caddelerinde... güya zemin etüdü yapanlar, güya inşaatların kontrol mühendisliğini yapanlar, heyelan bölgesine o katlarda (8-12 kat) bina yapımına izin ve ruhsat verenler... Bence, durdurun imalatları ve oradaki yaşamı ve Bandırmanın diğer heyelan bölgelerine de, bir bakıverin. Acil Eylem Planlarınızı yapın !  Bütün hesabınız, milyonları kazanmak olmasın ! 
BANDIRMA ; 1. Dereceden deprem bölgesidir. Sel-Seylap ve Heyelan Riskleri vardır !
BANDIRMA BELEDİYESİNİ, Deprem ve Heyelan ve sel ve seylaplar konusunda, ACİL EYLEM PLANI yapmaya tekrar davet ediyorum. DURDURUN İMAR-İSKAN Rant işlerini ! Benim, depremle ilgili yazılarımdan (4+4 ad) sonra, dün Bandırma Belediye başkanı, 10 kişilik bir deprem toplantısı yapmış. Gaz alma toplantısını ve yetersizliğini de, yarın yazacam. Yarın... Askeri Çamlıkta gelişen olayları ve oradaki rant pazarını da yazacam. Maltanın üstünde verilen imarlarla oluşturulan rant apartmanları ve cadde sokaklara, MENFEZ bile yapmamışsınız...MENFEZ ?  MALTA, önlemli alan değil mi ?
Paşabayırdaki tarla sahiplerini, zengin ettiğiniz yetmez mi ? O zenginler de unutmasın, mezara sadece kefen götüreceksiniz...  Herkes işini lütfen doğru yapsın !  Esenlikler....

21/02/2023  NOGAYTÜR