Erdek Mavi Liste Düzeltme Metni Üzerine Düzeltmeler

ERDEK MAVİ LİSTE DÜZELTMESİ (?)

Erdek Ticaret Odası Seçimleri ( 4 EKİM de yapılacak) hakkında, gazetem BANDIRMA GERÇEK’te bir köşe yazısı yazdım.

https://www.gercekbandirma.com/erdek-ticaret-odasi-secimleri-ve-esbaskan...
Yazımda, direkt MAVİ LİSTE deki aday adaylarını hedef almadığım halde, Mavi Liste adına seçime girecek münavebeli başkan adaylarından sayın Hüseyin UZ tarafından arandım. Yazımda, gerçeği yansıtmayan kısımlar bulunduğunu ileri sürdü ve yazıyı kaldırmamı istedi. Ben de, kendisinden, eğer yanlış ve eksik olan hususlar varsa, DÜZELTME YAZISI gönderebileceğini, gönderdiğini aynen yayınlatacağımı söyledim ve ; “ Erdek Ticaret Odası Seçimleri Mavi Grup Düzeltme ve Tekzip Metnidir” Başlıklı bir yazıyı https://www.gercekbandirma.com/erdek-ticaret-odasi-secimleri-mavi-grup-d...  gönderdiler ve ben de, gazetemde bunu aynen yayınlattım.
Benim de DÜZELTMELERİM var ;
DÜZELTME METNİ nin girişinde, düzeltecekleri yazı ile ilgili, “Bandırma Gerçek Gazetesi’nin haberini hazırlayan sayın Ramazan Narin’in...” denilmiştir ki ; yayınladığım bir HABER değil, bir köşe yazısıdır. DÜZELTİRİM (1) !
DÜZELTME METNİ ne ‘TEKZİP’ kelimesi de eklenmiştir ki, gönderilen TEKZİP değildir. Yasalar diyor ki ; Cevap ve düzeltme yapılmasını isteyen kişi, bunu bulunduğu yer Sulh ceza hakiminden, TEKZİP talep edebilir. Mahkeme de uygun görürse, KARAR olarak bunu ilgili yayın organına gönderir. Yani sizin avukatınız kanalı ile gönderdiğiniz bir ‘TEKZİP’ değil, DÜZELTME metnidir. DÜZELTİRİM (2) ! 
DÜZELTME METNİ isme ait değil, imza olarak MAVİ GRUP tur ki, bu gruptakilerin imza yetkisi H.UZ da var mıdır ? Grubun diğer tüm üyeleri buna muvafakat etmişler midir bilmiyorum. Metin, H.UZ avukatı üslubuna haizdir. Aldık, kabul ettik ! Takdir delegasyonundur. DÜZELTİRİM (3) !

Görüşme talep ettiğimi ve gerçekleşmediğini, bunun nedenin de MAVİ LİSTE'de ki herkesin ortak muvafakatı ve onayı olmadan BASIN açıklaması ve görüşmesini uygun bulmadıkları açıklamalarına da teşekkür ederim. BAŞKAN ADAYIYIM ama, listemdekilerin onayı olmadan görüşmem denilmiştir.
Ama yazımın, mevcut Başkan sayın F. Özlem SARI ile yaptığım röportaj metnine dayandığının ileri sürülmesi yanlıştır. Özlem SARI ile görüştüm ama röportaj yapmadım ve ortada bir röportaj metnimiz de yoktur. ETİK bulmadığınız hususu da ilginçtir ! ETİK nedir ?  DÜZELTİRİM (4) !
Münavebeli Adaylardan birinin, AKP eski Bld Başkan adayı olan bir siyasi kişilik olması karşısında, “MAVİ Grup Listesinin, herhangi siyasi parti ile bağı yoktur.” Açıklamasını da, delegasyonun, seçmen milletinin ve Erdeklilerin takdirine bırakıyorum.  Seçim usülünden bahs ederek, önce meslek grubu seçimleri ile yönetim kurulu seçimlerine atıf yapılarak, henüz kazanılmayan bir seçimde, “listelerde bulunan (2) kişiye EŞ BAŞKANLIK yakıştırması uygun değildir.”  Demişsiniz de, Bkz Facebook ta açtığınız sayfaya ve bakınız çevrenizde verdiğiniz beyan ve mesajlara... 2 kişi birinci dönem şu, ikinci dönem şu başkan olacak beyanlarınız ve Yeni Erdek Gazetesindeki beyanınız ve resminiz doğru değil mi ?  hatta bkz resimlerinize...

 blob:https://web.whatsapp.com/abf44208-6595-4c15-abb8-346018e535da  DÜZELTİRİM (5) !

Mavi Listenin seçimi kazanması durumunda, üyeler kendi aralarında (4) yıllık süre zarfında yetki devirleri sağlayarak çok sesli, geniş bir yönetim anlayışı belirleyebilir...Demişsiniz de, bu usül 5174 S. Kanunda yok, Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatında da yok ! Yani, 2 şer yıllık dönüşümlü başkanlık, yasada da, mevzuatta da, bağlı olduğunuz yönetmeliklerde de yok !
AKRABALIK İLİŞKİSİ... Benim yazımda, eş başkanların birbiri ile akrabalık ilişkisi var denilmemiş, adaylardan birinin siyasi kişi, diğerinin de akrabaları itibariyle siyasi kişilik olduğuna atıf yapılmıştır. Ben de, iki adayı akraba diye yazmadığım hususunu, kaldı ki akraba olsalar bile... bunun bir engel teşkil etmeyeceğini, olumsuzluk olamayacağını bilen biriyim.  

DÜZELTİRİM (6) !
Eşbaşkan adayı H.UZ’un, Bandırma Ticaret Odasında da üyeliği olduğu yolunda iddialar vardır da, bir tacirin, iki ayrı yerde şirketi ve ticari faaliyeti olabilir ve iki oda da üyelik kaydı olabilir. Ki, Hüseyin UZ Bandırma Ticaret odasında da üyedir. Sadece, iki ayrı odada yönetici olamaz dedim ve buna dikkat çektim ki, bu bir mevzuattır. Bandırmada, yönetici olmadığınız yolundaki açıklamanıza itibar ediyoruz da, üyesiniz. Bu husus Oda yönetimlerinin araştıracağı bir husustur. Beni de ilgilendirmez.

GELELİM TCK. 53 olayına...Düzeltmenizde, bu maddeden bir ceza almadığınızı veya bu cezayı gerektirecek bir davanızın da olmadığını (Yasal gerçeğe uygun olup olmadığı ortaya çıkacak) belirterek, Ticaret Odası kayıtlarında, Adli Sicil Kaydınızın bulunduğunu belirterek, üzüntünüzü belirtmişsiniz. Yetmemiş, bu bilgiye yetkisi olan birinin ulaşabileceğini, inceleyebileceğini, ancak KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA, işbu özel verilerin açıklanması ve paylaşılmasının SUÇ(?)  olduğunu, suç kastı taşıdığını (?) belirtmişsiniz. Amenna ve sadakna ! Bir gazeteci-yazar, ulaştığı bir yasak hükmünü size göre açıklayamaz ama yasaklı olan kişi, yasağı istediği gibi delebilir diyorsunuz da... Ben hakim-savcı-polis-oda başkanı falan değilim de, ulaştığım bir belge var, o belgeyi de, Raporu da  gerektiğinde sunarım ! Siz de, adli sicil ve sabıka kayıtlarınızı sunabilirsiniz mesela !
(4) yıldır ve halen Erdek Ticaret Odası  Meclis ve yönetim kurulu üyesi olan, önümüzdeki seçimlerde de,  münavebeli Başkan Adaylığını açıklayan sayın H.UZ hakkında, Erdek Ticaret Odasını denetleyen bir teftiş raporunda, Hüseyin UZ hakkında aynen şu denilmektedir. “  Meclis üyesi Hüseyin UZ’un Türk Ceza Kanununun 159/1 maddesi uyarınca, adli sicil kaydının BULUNDUĞU, bahsi geçen kanun hükmünün ‘ MADDE 159.- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur” şeklinde olduğu, ( EK-40/1), Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi de dikkate alınarak, adı geçenin adli sicil kaydının süre ve usül hukuku bakımından, devam edip etmediği konusunda BİLGİ ALINMASI gerektiği, “ ...
Yani neymiş ? Müfettiş demiş ki, odada bulunan adli sicil kaydına göre, H.UZ un böylesi bir aldığı ceza varmış, ama süresinin konusunda... ilgili makamlardan bilgi alınması gerekli imiş. Bu Rapordan sonra, Erdek Ticaret Odasının bu bilgiyi alıp almadığını, gerekliliği yerine getirip-getirmediğini bilmiyorum. Haaa 53. Md cezası bulunmak, oda ve borsalarda ve stk larda yönetici olmaya engel bir yasadır, bilelim de. Sn. H.UZ un seçilme yeterliliğinin, 2018 tarihinde de olup olmadığını  bilmiyorum. Seçilme yeterliliği olmamasının sorumluluğu önce kişiye, sonra da seçildiği kuruma aittir.  DÜZELTİRİM (7) !
VELAKİN ; Düzeltme metninde, örtülü bir tehdit ve uyarıyı da es geçemem doğrusu. Bir avukat, Bandırma Biziz face sayfasındaki yazının altına, adınıza düzeltme metnini paylaşabiliyor mesela. Demişsiniz ki ; “ Bu nedenle röportajı veren diğer grup adayı Özlem SARI ve bu paylaşım ile ilişkisi olan Ticaret Odası Yetkilileri ve çalışanları hakkında, hukuki ve ceza araştırmalarımızı yaptıktan sonra gerekli ceza-i yaptırımlar için şikayet hakkımızı saklı tutuyoruz.”  

Aba altından gösterdiğiniz sopayı gördüm diyorum ben de, açın elinizi...

Ben yazımda, bir kişi veya kişileri hedef almadım. Sadece, seçimlerin mevzuata uygun geçip geçmeyeceği hakkında, üyesi olduğum Bandırma T. O.’nda da, aynı minvalde seçim hazırlıkları olduğunu bildiğimden, kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştım o kadar ! 

Seçimlere katılacak, seçme ve seçilme yeterliliği olan herkese, başarılar diliyorum.

 29/09/2022 /RAMAZAN NARİN/NOGAYTÜRK