Corona Bahane,Çelenk Koymamak Dahiyane!

CORONA BAHANE, ÇELENK KOYMAMAK DAHİYANE !

Dün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundaki ilk adım olan, TBMM nin... kuruluşunun 100. Yılını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını, coronavirüsün getirdiği salgın dönemi yasakları içinde, bazı vurdum duymaz temsilcilerin ve pandemi şartlarında, kutladık. Bu şartlarda, gerek devletin, gerekse Türk Milletinin fedakarca gayretleri ve heyecanıyla etkinlikler, kısmi demeyelim de, olabildiğince yapıldı.

Eksiklikler var mıydı ? Elbette vardı. Camilerimizin hoparlörlerinin IRKIMA YOK İZMİHLAL diye İstiklal Marşımızı dinletmelerini isterdim olmadı ! Belediyemizin bina ve araçaklarında ışıklandırma ve ses düzenlerinde İSTİKLAL MARŞIMIZIN olmasını isterdim o da olmadı...!

23 Nisan, adı üzerinde ve diğer yıllara benzememesi gereken bir gündü.Türkiyede, Ulusal ve Resmi Bayramlarda yapılacak Törenler, Yönetmeliğimiz var...Siyasi Partiler Kanunu ve Siyasi Partilerin kendi tüzükleri de var...Milli Bayramlar nasıl kutlanacak ? Hepsi, oralarda yazıyor ! TEMSİLİYET, temsil edebilmek gerçekten zormuş ki, o yazılanlar yazıda kalmış ve yaşadığımız sorunun adı dün ; TEMSİLİYET oldu !

BANDIRMA 23 NİSAN KUTLAMALARI...

Türkiye de CORONA PANDEMİSİ 11 Mart dan beridir devam ediyor. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızın, nasıl ve hangi şartlarda kutlanabileceği... çok önceden belliydi. 22 Nisan gününde, sadece CHP ve Belediye ve ADD, EĞİTİM-İŞ-EĞİTİM-SEN- GENEL İŞ, Başbuğ ATATÜRK önünde, Cumhuriyet Meydanında çelenk koymuş... 23 Nisan gününde ise ; törene katılanlar içinde Kaymakam adına İlçe Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı Tolga TOSUN, AKP-MHP-CHP İlçe Başkanları sosyal mesafeyi kollayarak, MASKELERİNİ DE TAKARAK bayrama katılmışlar ! Görüntü, elem vericiydi !

23 NİSAN BANDIRMA

Milli Bayramlarda kamu ve kamusal kurumlar ve STK lar ve halk, öne çıkar. Yönetmelik diyor ki ; Amaç Madde 1 - 1. Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve Ulusal birliği pekiştirmek... Peki, bu bağlılığı gösterecek olanlar içinde, Siyasi Partiler yok mu ?

ÇELENK Koyma konusunda, yasak olduğunu düşünen siyasiler ve partililer var, STK lar var ve bunu gerekçe göstererek, ya bir gün öncesinden alternatif tören yapıyorlar veya törenlere katılmıyorlar veya çelenk te koymuyorlar ! Bu konunun, Mecliste kanunla çözülmesi lazımdı sanırım çözmeyi kimse düşünmüyor !

“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 4/b-1. Maddesi : “Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki idare amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onun sağına, belediyeye ait çelenk ise soluna konulur.” yönetmelik hükmünü değiştirmeyen bir meclisimiz ve siyasi partilerimiz var ve bu yönetmelikle ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMALARI engellendikleri halde, bunu değiştirmeye, bu yasağı kaldırmaya dönük, bir girişimde, nedense bulunmuyorlar ! Bu, size de calib-i dikkat bir husus olarak gelmiyor mu ?

Bir yerleşim yerinde teşkilatı olan bütün siyasi partiler, TBMM de temsiliyeti olan siyasi partiler bence hem törenlere katılmak, hem de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu önünde, ona şükran ve minnet için, çelenk koyarak kendini temsil etmek zorundadır. Olağanüstü şartlarda bir milli bayram günü yaşamışsak ta, bayrama katılacak siyasi parti başkanlarına sokağa çıkma yasağı uygulanmadı... yani yasağı bahane, kimse edemez !

SİYASİ PARTİLER KANUNUNA baktığımızda ; Madde 3 – Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Siyasi partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği : Madde 4 – Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışırlar.

Atatürk'e saygı : Madde 85 – Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabilecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar.. Parti adları ile amblemlerinde, Atatürk'ün adını veya resmini kullanamazl

Demektedir ki ; CORONA veya SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI bir bahane değildir ve siyasi partilerin başkanları, çelenkleri ile bu bayrama katılmaları, yasa ve yönetmelikler ve tüzükleri gereğidir. İdeolojileri Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı çıkmak veya değiştirmek veya yıkmak değilse ; milli bayramlara, lütfen katılacaklardır. Atatürk İlke ve inkilaplarına bağlılık ancak böyle olabilir. Yasa diyor ki ;Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabilecek davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar. Milli Bayramlara katılmamak, çelenk göndermemek veya koymamak, dolaylı olarak, Atatürkün hatırasını küçümsemek değil midir ?

TBMM de temsiliyeti olan, Bandırma’da da temsil edilen HDP- İYİ PARTİ – DP - TİP-VATAN PARTİSİ, SAADET PARTİSİ, BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ gibi partiler... dün neredeydiniz ? Niçin milli bayramımıza katılmadınız ? Milli Birlik ve Beraberliğin tescil edileceği bir görüntüde, kareye niçin girmediniz ?

RESMİ BAYRAMLAR VE ANMA GÜNLERİNDE ANITLARA KONULACAK ÇELENKLERİN HAZIRLANMA, TAŞINMA VE SUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.... Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/9/1973, No: 7/7058 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 21/9/1973, No: 14662 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 12, S. 2977 Madde 5–Kutlama veya anma töreninin yapılacağı yerdeki kamu kuruluşları veya Siyasi Partiler ve kamu yahut özel hukuk tüzel kişileri; kendilerine o yerde bağlı bulunan alt kuruluşları da temsilen, ancak bir çelenkle törene katılırlar... Diyor ! Duydunuz mu ne diyor ?

Sizler niçin katılmadınız ? Katılmamakla verdiğiniz mesajı bize okutursanız, siz zararlı çıkarsınız !

HDP yi anlayabiliyorum...Onlar, Kürdistan ı kurmak ve federatif devlet olabilmenin peşindeler ve 1920 şartlarında kurulan mecliste, KÜRDİSTAN vekilleri olduğundan bahisle, KÜRDİSTAN bölücülüğü yapıyorlar ve bu parti nedense kapatılmıyor !

Ama diğer partilere ne oluyor ? Sizler de seçimlere girip vatandaşlardan oy almıyor musunuz ? Parti tüzüklerinizde olan, TEMSİLİYET görevinizi ! niçin yerine getirmiyorsunuz ? Cumhur ve Millet ittifakları içine girip, TBMM ne, ama 1 kişi ama 3 kişi girmediniz mi ? Orada, egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir diyerek, görev ifa etmiyorsunuz mu ?

IYI Parti Tüzüğünün 14/a maddesi ; İlçe teşkilatını, ilçedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek... Diyor !

Temsil gücünüz mü yok ? Temsil etmek mi istemiyorsunuz ? Milli Bayramlara katılmak, öncelikle temsiliyet göreviniz değil mi ? Belediye Başkanı Meclis üyelerini, siyasi parti İlçe Başkanı yönetim kurulu üyelerini es geçerek, TEK ADAM yöneticilikleri yaparsa...bileceğiz ki; bu zarar önce temsil ettikleri kurumun, çatısına zarar verecektir.

Ben, Milli Bayramlara katılınmamasını veya Çelenk konulmamasını... temsiliyette zaaf ve kusur olarak görüyorsam da, bu kusuru bilerek ve isteyerek gerçekleştirdikleri ve ima yollu protesto ettiklerini de düşündüğümden, bu eylemlerini DAHİYANE olarak nitelendiriyorum. Bandırma CHP den, Türkiye AKP den ibaret değildir ! 2020 Yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını CORONA da sabote etti de, ebed müddet sürecek bu ve diğer milli Bayramlarımızı, sabote edenler olmadan, yasaklar olmadan, coronasız milletçe kutlayabilmek dileğiyle, önümüzdeki 19 Mayıs Milli Bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı... bekliyorum.

TTK. 24/04/2020 NOGAYTÜRK