Büyükşehir Bld.Meclisinde Oylama Skandalı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR  MECLİSİNDE OYLAMA SKANDALI !

Balıkesir B.Ş Belediye Meclisi sunduğum gündemde olağanüstü toplandı ve bir skandala imza attı !

Veya, ben öyle düşünüyorum !

İzah edeyim...Herkes yerli yerinde ve GÜNDEM görüşmeleri başladı. Madde-1 ; “1. Mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılacak işlemleri için, Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.”

Neymiş ?

Mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Devletin (Tüm Bakanlıklar) hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların (Arsa-Arazi-Emlak ve taşınamayacak olan herşey).... Sorun yok !

Belediyemiz Hizmetlerinde (?) kullanılmak üzere yapılacak işlemleri...( Belediye Hizmeti kavramının içi çok geniştir, bu alım olabildiği gibi, ihalesiz satım da, ihalesiz kiralamada olabilir.) Neymiş, sadece Belediyeye gereksinim duyulacaksa, Belediye mülkü olmasında, Belediye arazisi olmasında, Belediye arsası veya bir hizmet binası olmasında, yani Belediyenin hizmetlerinde (?) kullanacağı bir taşınmaz olması halinde... Bu taşınmaz için yapılacak işlemlerde ; (Ayrıca ve başka bir meclis yetkisi almadan...Taşınmazın satış veya kiralama ihalesine girmek, gerekirse tapu devrini almak ) Kamusal eylem, yani Belediyeye, kendi hizmetlerini görecek mülk edinmek ! Sorun var mı ? Burda da yok sayalım !

Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.... Yetki istenmesinde de, sorun yok !

14/05/2020 BALIKESİR B.Ş BLD. MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ GÜNDEMİ

Peki sorun nerde ? Benim izleyebildiğim kadarı ile, divanın elindeki ve ekrana yansıtılan ve okutulan gündem maddesi metni ile, meclis üyelerine verilen, gazetecilere sunulan gündem metinleri aynı değildi. Çünkü, okunan ve ekrana yansıtılan metinde, Belediyeye kazandırılacak yer için Başkana ve Encümene, meclisi devre dışı bırakarak, TAHSİS, KİRALAMA/DEVİR ETME V.S yetkisi de veriliyordu. Hüseyin Sarı Başkan da bu nevi itiraz etti. O gün mecliste görüşülen GÜNDEMİN aynını, tutanakları ve kararları görmek için, 5 gündür Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sitesindeki MECLİS KARARLARI bölümünde arıyorum, göremiyorum. Gazeteciler olarak Balkondaydık, itirazları ve savunmaları da, konuşmaları da, tam duyamadık veya algılayamadık...canlı yayın yapmıyorsanız bile, meclisin görüşme tutanakları, kararlar 5 gündür, niçin sitenize yüklenmiyor ?

O zaman 1. sorun, GÜNDEM MADDELERİNİN METNİ neden, her yerde aynı değil di ? Bu husus dahi, işbu olağan üstü meclis kararlarının tamamını, İPTAL ettirebilecek bir hukuki nedendir ! Çünkü ; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre ; 5. fıkra paragraf... Gündemde değişiklik yapılmasına ait bir önerge varsa ancak, gündeme meclisçe karar verilir...Demektedir. Yani gündem, dağıtıldıktan sonra üzerinde oynanılamaz metindir.

Buna dair meclisten üye, Erdek Belediye Başkanı (CHP) Hüseyin SARI itiraz etti öncelikle...Gündem metininde olmayan bir talebin oylamasına da, Bandırma Belediye Başkanı (CHP) Tolga TOSUN itiraz etti de....

Hüseyin SARI’nın ısrarla yaptığı itiraz, maddenin komisyona indirilmesi veya düzeltilmesi talebi, Meclis Başkanı Yücel YILMAZ tarafından da, hazırlayan bürokratların metni değiştirmeye yanaşmaması üzerine... nihayet uygun görüldü ve 1. maddenin HUKUK KOMİSYONUNA indirilmesi konusu, oylandı.

Ne oldu ? Gündemin 1. maddesinin itirazlar muvacenesinde Hukuk Komisyonunda tekrar görüşülüp düzeltilmesi ve bir daha ki Meclis Toplantısına yetiştirilmesi konusu oylandı.

Sayıları tam hatırlamıyorum. 1. oylamada OYÇOKLUĞU ile, 1. Maddenin Hukuk Komisyonuna gönderilmesi KABUL edildi. Buraya kadar, usülde ve esasta hata yok !

Oylama bitti, 2. maddeye geçileceği sırada, divandan söz isteme gereği bile duymayan birkaç AKP li meclis üyesi feveran ettiler ve bu maddenin komisyonuna gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesini istediler. Meclis başkanı da bunlara kayıtsız kalamadı ve, aynı 1. madde gündeminin komisyona indirilmesi kararının İPTALİ için, tekrar oylama istedi.

II. Oylama İPTAL için yapıldı. İlginçtir, bu defa da yine OYÇOKLUĞU ile maddenin komisyona indirilme kararının iptali KABUL edildi. Sayılarını bilmiyorum. Aradan yarım saat geçmişti, meclis 1. maddede tıkanmış ve bir maddede yarım saat zaman kaybetmişti.

Gündem üzerinde, tekrar görüşmelere yeniden sıfırdan başlanıldı.Görüşme için kimseye re söz verilmeyerek, meclis başkanının yönlendirmesi ve idaresi ile, direkt olarak 1. Maddenin oylanmasına geçildi. Oylandı ve yine OYÇOKLUĞU ile madde geldiği gibi KABUL edildi.

BİR MADDE ÜZERİNE AYNI GÜNDE 3 DEFA OYLAMA YAPILABILIR Mİ ?

Veya ; Meclis KABUL ettiği kararı, yine kendisi İPTAL edebilir mi ?

Bu 2 sorunun cevabını, orda bulunan Başkan ve meclis üyeleri bilmek zorundaydılar, Belediye Bürokratları ve hukukçuları da bilmek zorundaydılar...bil-me-di-ler ? Bu meclislerin bütün üyelerinin ve bürokratlarının bilmek zorunda oldukları BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ diye bir yönetmelik var. Resmi Gazetede yayınlanmış, kanun kuvvetinde bir yönetmelik yani...Ben de oraya başvurdum elmecbur !

1- Meclisin aldığı karar kesindir. Kesinliğini Büyükşehir Meclis Başkanı bozmak istiyorsa yapabileceği ( 5393 S. K’nun 23. Maddesi) 7 gün içerisinde, gerekçesini belirttiği konunun yeniden görülmesini isteyerek Meclise iade eder veya meclisin kararı kesinleşmişse ; 10 gün içerisinde Balıkesir İdare Mahkemesine, ( 5393 S. K’nun 23/3 Maddesi) İPTAL Davasını açabilir. B.Ş olmayan yerlerin Meclis Başkanları için, bu süre 5 gündür. Yani ; 1. maddenin KOMİSYONA indirilmesi kararının yanlış olduğunu belirtir ve tekrar görüşülmesini ister ve bu işlem, o ilk oylamanın sonucunda, alınan kararı durdurur.

Yasa böyle diyor....

2- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 14. Maddesinin son fıkrası hükmü der ki ; RED EDİLEN BİR KONU MECLİSİN AYNI TOPLANTISINDA YENİDEN GÜNDEME ALINIP GÖRÜŞÜL(E)MEZ. !

Diyeceksiniz ki, bu RED edilen bir konu değildi, bilakis KABUL EDİLEN bir konuydu ! Amenna ! Peki KABUL edilen maddelerin iptali aynı mecliste ve aynı oturumda yapılabilir diye nerde yazıyor ? Çünkü İPTAL Yetkisi sadece mahkemelere verilmiştir. KABUL edilen bir husus İPTAL için tekrar oylanamaz ! 2. ve 3. oylama, izahtan vareste, hukuka aykırı ve geçersizdir ve keenlemyekündür.

Balıkesir B.Ş Belediye Meclisinin topyekün işbu hukuksuzluğu yapmış seyretmiş olması, calib-i dikkat bir husustur ! Skandaldır. Bu skandalı ortadan kaldıracak olan Meclisin üyelerinin bu madde ile ilgili Balıkesir İdare Mahkemesine gitmeleridir. İdare Mahkemelerinin Kararları da nihayetinde DANIŞTAY da sonuçlanacağı için, bu madde ile AKP ve grubu bence kendi ayaklarına sıkmıştır. Alelacele bu maddeyi geçirip, ihalesine girip alacakları bir yerin, başka bir yere tahsisi için söz verilmişse, bilecekler ki artık o iş mahkemeliktir ve ancak meclis kararıyla girdiğiniz ihalelerde sözlerinizi tutarsınız...

Gündemin 1. Maddesinde itirazları ile meclisi karıştıran sayın Hüseyin SARI, sizin de önünüzde çok vakit yok ve umarım orda verdiğiniz mücadeleyi hukuka taşıyarak, mücadelenizi taçlandırırsınız. Eğer bu madde için İPTAL davası açılmaz ise, o zaman başta muhalefet, hepiniz töhmet altında kalırsınız !

Bandırma Belediyesine ait KAYACIK MERASI da daha önceki planlarda, Gençlik Spor Bakanlığı na tesis alanları olarak verilmişti yaaa, sayın B.Ş burayı şimdi imarını değiştirerek, kentsel dönüşümde kullanılmak için, Rezerv alanı yaptı 2. madde ile. Yani Bandırma ya ait 630 dönümlük alan da alanın tasarrufu da Büyük Şehre geçti. Bunun hesaplaşması, sanırım Bandırma İmarının 1/1000 lik planlarında yapılacak. Ama Meclisin muhalefet grubundan ve özellikle Hüseyin SARI’dan, 1. madde için İPTAL Davasını açmasını bekliyoruz, biline ! Ve basın olarak da, bu konunun takipçisi olacağız !

19/05/2020 - NOGAYTÜRK