Ayak İzleri

AYAK İZLERİ

Bazen , yeni beton dökülmüş yerler görürüz. Etrafı naylon şeritle çevrilmiş, lütfen basmayın uyarısı da var. Bu betona basanlar olur , ayak izi kalsın orada ister ? çünkü betondaki ayak izi henüz kurumadan görülürse yok edilebilir tekrar düzeltilebilir, ama beton kuruduktan sonra kalıcı olur. O küçük çukura en iyi betonu da döksen tutmaz, dökülür. Kuruyan beton yama tutmaz.
İnsan hayatı da buna benzer. Bazen öyle donmuş ayak izleri vardır ki hayat boyu silinmez. Nasıl ki donmuş beton üzerinden binlerce ayak geçer ama iz bırakmaz. Donmuş ayak izinden başka hiçbir ayak izi kalıcı olmaz... İşte yüreğinizde de böyle kalıcı iz bırakan biri varsa, yüzlercesi de gelip geçse o yürekten kalıcı izler bırakamaz. Gerçek Aşk da işte böyledir. O ayak izinin sahibi belki de bir daha hiç geçmez oradan, belki de tekrar hiç o donmuş betona değmez ayağı . Hatta bazen de nerde hangi betona ayak izini bıraktığını unutur. Ama o ayak izi orada durur. Yıllar sora belki bir tadilat için kırılır beton, belki üzerine yeni bir beton dökülür, o zaman taze beton , yeni bir ayak basılmadan kurursa ayak izi unutulur belki.
Kül kedisinin düşürdüğü ayakkabının sahibini arayıp bulan Prens gibi, o ayak izinin sahibini gerçekten sevmiş kalpler, arar bulur ve bırakmaz bu ayak izinin sahibini. Ancak, beton kurumadan, gelen geçen, birçok kişi ayak basmışsa , ayak izleri karışır gider. Seçim yapmak , dogru izi bulmak çok zordur. Kalbe giden yol herkese açık olmamalı. Her gelen ıslak betona ayak basıp gitmemeli. “ Kalbimiz Yol Geçen Hanı” değildir.
Kalbimizde değil de hayatımızda birçok önemli kişinin ayak izleri vardır. Önce Annelerimiz. Hayat yolunda en çok ve kalıcı ayak izleri olan fedakar anneler ve destek olan Babalar. Annelerin ve babaların ayak izleri her zaman bize yol gösterir. Bizi seven, dar günümüzde destek olan dert ortağı, can yoldaşı olan, eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız da hayat yolumuzda ayak izleri bırakırlar. Öğretmenlerimizin ayak izlerini de çok özel bir yerde saklarız. İlk okul öğretmenleri hiç unutulmaz.Kişilik gelişiminde en büyük payı olan ,emek veren ilkokul öğretmenlerimizi burada bir kez daha sevgi ve saygı ile selamlayalım. Sonraki okul yıllarında da çok değerli öğretmenlerimiz olmuştur kuşkusuz. Bir çogu iz bırakıp hayatımıza yön vermiştir.
Hayat yolumuzda iz bırakanları unutmayalım. Sevgi ve saygı ile analım. Biz de başkalarının hayatlarında iz bırakmak için ,iyi,güzel ve faydalı işler yapalım. İhtiyacı olanlara yardım elimizi uzatalım. Moral verelim. Dost sohbetlerinde gönül alalım. Yani iyi insan olalım. İz bırakabilmek için önce iyi insan olabilmek gerek.

Sevil Ağtaş.
…..
Ayak İzleri.
Kimi yüreğimize basar geçer
Kimi sırtımıza.
Ayak izleri kalır yıllarca
Hayatımızda..