4 Meclis Üyesi Düşürüldü Ve..Sonrası!

(4) MECLİS ÜYESİ ( gereksiz ) DÜŞÜRÜLDÜ VE...

Bandırma siyasi tarihine geçen 03/03/2022 Tarihli Bandırma Belediye Meclis Toplantısı sonunda ; (3)yılda 35 toplantının 32 sine, geçtiğimiz 2021 yılında ise ; 12 toplantının 12 sine de de gelmeyen AKP li H.Fahri ATLI, yine 3 yılda 25, 2021 de 12 toplantının hiçbirine gelmeyen AKP li Ramazan YAŞAR,  yine (3) yıldaki 35 toplantının 17 sine, 2021 yılındaki toplantıların ( yarıdan bir fazlası) 7 tanesine gelmemiş olan AKP li Zeynep ÖZDEMİR, ve yine  İYİ Partiden seçilmiş, ama şimdi AKP yancısı müstafi Basri Erkan KIRBAŞ, 3 yılda 15 toplantı, 2021 de ise 8 toplantıya gelmemiş !

Gelmiyorlardı ve seçmen milletinin kendilerine verdiği görevi yapmıyordular, gelmemiştiler ve 4 ünün de meclis üyelikleri, Bandırma Meclisi tarafından, madem bu meclise katılımları gereksiz görüyorsunuz, biz de sizi gereksiz görüyoruz anlamında düşürüldü. Artık serbestler ve işlerine güçlerine bakabilirler !

Susurluk’ta da, AKP li İbrahim DÜRMÜŞ aynı şekilde, iki meclis toplantısında üyeliğinin düşürülmesi konusu oylanarak, devamsızlıktan üyeliği düşürülenler arasında... ( İdare Mahkemesinin verdiği YD Kararı kesin değil ve itiraza açık ve Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilecek/ edildi ve akabindeki karara göre de ; DANIŞTAY a gidecek. Balıkesir İdare Mahkemesi henüz, Meclis Kararlarının iptaline dair bir karar vermedi. Verirse;  o da istinaf ve temyiz edilecek. Bu yüzden hukuki süreç devam ediyor ve İbrahim DÜRMÜŞ geriye dönmedi !  AKP liler ve İl Başkanlığı tarafından ; GERİYE DÖNDÜ şeklinde yapılan gövde gösterileri ve ilanatlar, hukuk bilmemezlikten kaynaklanıyor.) 

Düşürülen üyeler, neden şaşkınlık yarattı ? İbrahim DÜRMÜŞ, Hasan Fahri ATLI, Zeynep ÖZDEMİR, Basri Ersan KIRBAŞ, aynı zamanda Balıkesir Büyük Şehir Meclis üyesi idiler. Savsakladıkları, gereksiz gördükleri  Susurluk ve Bandırma Meclislerine gelmezlerken, Büyük Şehir Meclis toplantılarına nedense, sürekli katılmışlardı. 

Yani önce seçmenlerine, sonra hemşehrilerine, sonra partilerine, sonra da en önemlisi, Cumhur Başkanları sayın R. Tayyip ERDOĞAN’a saygısızlık yapıyorlardı.

Meclis üyelikleri düşürülen, devamsızlıktan sınıfta kalmış bu siyasi arkadaşlarımız, gerek meclis toplantısında yaptıkları sözlü savunmalarda, gerek yazılı olarak verdikleri savunmalarında, aile durumlarını, hastalık ve ameliyatlarını, herkesin yaptığı gibi pandemiyi falan bahane ettiler de, ayda 1 saat süren bu toplantılara katılmaları maalesef mümkün olmamış, halkın ve şehrin sorunlarını, meclise getirmeyi nedense hiç bilmiyorlarmış gibi, ajitasyonlara başvurdular. Mağduru oynadılar. Biraz daha cesaret bulsalardı, bizi halk seçti, siz düşüremezsiniz demeye kadar getirdiler işi. Yetmedi, oylama sonucu ilan edilince de, topluca meclisi terk ederek protesto ettiler.  Oysa, özür dileyip evlerine çekilselerdi, daha şık olacaktı.

Gelelim tepkilere ! 

AKP İlçe Başkanı Mehmet DOĞAN, düşürülen üyeleri yanına alarak, Belediye bahçesinde bir kısa basın açıklaması yaparak, mücadelelerinin devam edeceğini ( yani yargıya gideceklerini), bu işin burda bitmediğini söyledi.

Arkasından, Balıkesir AKP örgütü, il başkanı M. Başaran ve ekibi, adliyeler önünde topluca resim vererek, (yanlış olarak) Susurluk üyesi İ.Dürmüş ün geriye döndüğünü, meclis kararının iptal edildiğini, adaletin tecelli ettiğini falan ilan ettiler de, bu yapılan tepki ve açıklama, yasal gerçeği yansıtmayan, hukuki yerindeliği olmayan ve sadece algı mühendisliği idi ! Hukuktan azıcık anlayan birisi, bunun böyle olmadığını bilir/di !  ( Balıkesir AKP nin hukukçu üyeleri,  ne iş  yapıyordular bu arada bilemem.)

AKP den daha büyük olduğu düşünülmüş olmalı ki, AKP İl-İlçe Başkanları değil, AKP Balıkesir B.Ş. Belediye Başkanı YÜCEL YILMAZ, Bandırma ya gelerek, parti binasında bir talihsiz basın açıklaması yaparak, örgütüne moral vermeye çalıştı. 

YÜCEL YILMAZ a göre işbu düşürülme kararları ; ( İlgili siyasiler, cevaplarını veremediler.) a)Karar Hukuksuz, b) Karar siyasi, c) Karar ; seçilmiş milli iradeye saygısızlık, hiçe saymak v.s ( sanki düşürenler seçilmemiş, düşürenler milli irade değil de, düşürenler Bandırma balık Severleri...) d) Bu oylamada düşürülsün oylarını verenler Balıkesir evladı değil ! e) Kınadı ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz de dedi. f) düşürülmeleri hukuksuz olarak niteledi, g)Balıkesir Büyük Şehirdeki dengeyi bozmaya yönelik bir eylemdir. h) Susurluk ve Bandırma Belediye Başkanlarının, üzerine kurulan baskıdan mütevellit inisiyatif kullanamadığını, ı) Bu eyleme karşı kendilerininde karşı hesaplarının olduğu tehdidini de yaparak, i) Biz üyelerin devamsızlıklarını takip edip hülle yapmadık ( yani Nurettin GÜNEY-Tolga TOSUN hülle yaptılar.) j) Tolga TOSUN, etkisiz ve yetkisiz ve baskı altında bu düşürülmelere TENEZZÜL etti ! k) Bandırma ALET oldu ?  l) Tolga TOSUN delikanlı değil ve iradesiz! Kim ne derse onu yapıyor ! Avukatlık mesleğinde de başarılı değil. l) Tolga TOSUN, daha önceki B.Ş Meclis üyeliğinde 5 senede 5 kere gelmemiş ama onun üyeliği düşürülüp soruşturma açılmamıştır.

CHP Bandırma İlçesi, Selim PANÇ ise ; 
a)Susurluk ile Bandırmanın düşürülme olayında aynilik yok. b) Meclis kararı siyasi değil hukukidir. c) Meclisin feshi Madde 30’da açıkça  “Belediye meclisi; Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, “ ifadesi yer almaktadır ve meclisimiz hukuken gereğini yapmıştır. d) Biz Cumhuriyet Halk partisi olarak hak , Hukuk , Adaleti savunan bir partiyiz.Bundan dolayı , Bandırma  Meclisinde  alınan bu kararların doğru  hukiki olduğunu düşünüyor ve kararların arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz...Demiştir!

Görüldüğü gibi, AKP-MHP İl Başkanları, İlçelerin Başkanları ortada yoktur.

CHP-İYİ PARTİ İl Başkanları da ortada yoktur. Kamuoyunu doğru aydınlatacak açıklamaları, yapmamışlardır. Oysa bu olaylar, Türk Siyasi hayatında ender görülen olaylardan olup, Bandırma yı, Susurluk u... siyasi tarihe geçirmiştir.

Üyelikleri düşürülen üyeler, siyasi partilerin elemanlarıdır ve onları takip etme görevi, gereğini yapma görevi, önce parti başkanlarınındır. Eğer parti başkanları bunlara göz yummuş ise ki, yummuşlardır... önce onlar özür dilemelidir.

Ve YÜCEL YILMAZ, sen de önce Bandırma ve Bandırmalılardan, Susurluk ve SUSURLUK lulardan özür dilemelisin.

Düşürülme yönünde oy veren meclis üyeliklerini, BALIKESİR EVLADI değiller diye, ALET oldular diye... ağır suçladın. Bu BALIKESİR ÇOCUĞU..atışmasına benzedi. Velev ki Balıkesirlilik, mikro milliyetçilik yapmak istiyorsun. Adama sorarlar, partinizin düşen üyeleri... nereliydi diye ? 12 de 12 toplantıya gelmeyen imtiyazlı üyelerin, nereli arkadaş ? Düşen sorumsuz meclis üyeleri Balıkesir çocuğu da, hatta BALIKESİR sevdalısı da, düşürenler, Balıkesir düşmanları nereden geldiler de, bu meclisteki sandalyeleri işgal ettiler ?

Tolga TOSUN için iradesiz demişsin, delikanlı değil demişsin...demişsin de demişsin. Yahu T. TOSUN, genede kıyak yaptı. Düşürülmeleri, önce gündeme bile almadı. Ama 9 tane önerge gelince, önergelere de meclis çoğunluğu evet deyince, T.Tosun ne yapacaktı ? Hayır gündeme alamazsınız falan mı diyecekti ? 

Evet, meclisin görevini yapmayan, kendilerine gerek duyulmayan, seçen seçmenine çalışmamakla kötülük yapan meclis üyelerinin, gereksizlikleri tescil oldu ve üyelikleri haklı olarak düşürüldü. Geç kalınmış olsa da düşürüldü. Ama, siyaset hala çırpınıyor ve batıyor. Yücel YILMAZ ın muhatabı her kim ise, bu suçlamalara, ağır ithamlara çıkıp cevap vermelidir

 08/03/2022 - NOGAYTÜRK