1918 Mart Soykırımı ve Kafkas İslam Ordusu Paneli

1918 Mart Soykırımı ve Kafkas İslam Ordusu Paneli

Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde Kafkasya Araştırmaları Topluluğu Tarafından "1918 Mart Soykırımı ve Kafkas İslam Ordusu" Konulu Panel Düzenlendi
Moderatörlüğünü Topluluk Başkanı Yadigar Nagiyev'in yaptığı panele, konuşmacı olarak Azerbaycan Bakü Milletvekili Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yel katıldı.

Panelde ilk söz alan isim Prof. Dr. Selma Yel oldu. Yel konuşmasında Azerbaycan’nın istiklal mücadelesinden bahsetti. Yel, “Çarlık Rusya döneminde Müslümanlar ve özellikle Azerbaycan Türkleri askeri beceri ve eğitimlerden dışarıda tutularak olası bir ihtilalde özgürlüklerini kazanmaktan mahrum bırakılmışlardır. Ama Bolşevik İhtilali ile doğan bu siyasi ve askeri boşluktan Ermeniler ve Gürcüler Çarlık Rusya döneminde çok iyi eğitim aldıkları için kısa bir sürede teşkilatlanmalarını tamamlayıp, askeri birliklerini tamamlayıp kendi devletlerini kurma yolunda emin adımlarla mücadele etmişlerdir. Bu noktada Osmanlı ile Rusya arasında yapılan 3 Mart 1918   Brest Litovsk Barış Antlaşması önemlidir. Kars, Ardahan, Batum 40 yıllık aradan sonra Osmanlı Devletine iade edilmiştir. Böylece Anadolu Türklüğü kopan parçasına kavuşmuştur. Ama yetmez çünkü 1828’de topraklarını kaybeden bir Azerbaycan Türklüğü vardır.

Bu süreçte Lenin bir Dekret yayınlar. Bu Dekret’te bütün millet topraklarında rahatlıkla yaşamayı hak eder ifadesi yer alır. Ama bu noktada teşvik edilen Ermenilerdir. Mavera-yı Kafkas adlı koalisyon ülkelerinden Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan bir araya gelir. Bu durumda da Ermenistan saldırgan ve toprak isteyici bir yapıdadır. 1917 yılında Lenin’in dediği politikaların değiştiğini görmüş oluruz. Bu esnada Osmanlı Devleti anlaşma için gelir. Bu üç ülke Azerbaycan’ ın ayrılıp tek başına bir devlet kurmasını isterler. Buna gerek kalmadan bu üç ülke 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan istiklalini ilan edecektir. Ama Lenin Ocak 1918’den itibaren Müslümanlara ve Türklere yönelik çok büyük basılara gidilmesinin önünü açmıştır. İngiliz ve Rus gözlemcilerinin önünde vahşetler yapılır. Herkesin evine girildi. Adeta dehşet yaşandı. Ermeniler tüm belgelere delillere rağmen bu durumu reddederler.” dedi.

Panelin ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Hikmet Babaoğlu söz aldı. Babaoğlu ilk olarak “Ermeni Taşnak örgütünün ve Rus Bolşeviklerinin yaptığı katliamları hukuksal çerçevede ve kendi çalışmalarınız bağlamında bize anlatır mısınız?” sorusuna cevap verdi. Babaoğlu, “İlk zamanlarında bölgede etnik temizleme gerçekleştirildi. 1918’de Azerbaycan Alim Meclisi’nin kararlarıyla Ermenistan’a toprak verdik. Çünkü çatışma çıkarmamaları için. Öz tarihin maceralarını unutursak tarih bize onu hatırlatmak için onu tekrar yaşatır. Bu yüzden unutmamamız lazım. Azerbaycan’ın birlik ve beraberliğini sağlamak lazım. Ermenilerin bize karşı ettiği soykırımı bize unutturmaya çalıştılar. Eğer batının desteği olmasaydı, Çarlık Rusya’sının desteği olmasaydı bunu bize yapamazlardı. Bakü’nün işgalden kurtulması Azerbaycan’da büyük sevinç yarattı. Azerbaycan’ın her yerinden Taşnak ve Bolşevikler çıkarıldı. Dünya Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin elde ettiği zaferi hazmedemedi. Biz kardeş ülkeler olarak tehlikesiz birlik ve beraberlik içinde yaşamayı umuyoruz.” diye konuştu.

01-04-2021/ YADİGAR NAGİYEV