M.Güven Karahan Devlet Hastanesi ve Üçlü Protokol -

M. GÜVEN KARAHAN DEVLET HASTANESİ ve ÜÇLÜ PROTOKOL...

"Vakıf olarak yaptığım kurumları başka emellerle kullananlara lanet okuyorum" Mehd-i Ulya-yı Saltanat ve “İsmetlü Valide Sultan-ı Alişan Hazretleri, Pertevniyal Valide Sultan...

30/03/2021 Tarihinde Bandırma Belediye Binamızda, Belediye Başkanı Tolga TOSUN, Kaymakam Günhan YAZAR, Rektör Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR üçlüsü, bir basın toplantısı ile, (9) yıldır terk edilmiş ve boş bulunan, tarihi (93) yıl önceye dayanan eski Hastanemiz ile ilgili, bir taşeronluk Protokolü imzaladılar. ( Protokolün detaylarını bilmiyoruz ve protokol metni basına verilmedi ?

Ben de GERÇEK Gazetesi adına katıldım. Burası güya yıkılacaktı....

Basın Toplantısında, başta Tolga TOSUN, sonra Günhan YAZAR, en sonunda da Süleyman ÖZDEMİR konuştular ve önlerindeki, detaylarını tam bilmediğimiz bir protokolü, üçlü olarak imzaladılar. Bandırma’ya Hayırlı-Uğurlu olsun !

SORULAR BÖLÜMÜNDE ; “ Hastanenin yeni yerine taşınırken son adı ; M. GÜVEN KARAHAN DEVLET HASTANESİ olduğu halde, neden hiç biriniz bu ismi kullanmayıp, PERTEVNİYAL (eski ve ilk adı) i kullanıyorsunuz ? “

“ Son çıkan VAKIFLAR KANUNUNA göre, birçok vakıf malı ilk sahiplerine veya onların torunlarına iade edilirken, burada bu proje yapıldıkdan sonra Vakıfların el koyması, geri alması olabilir mi ? “

“ Burası boşaltıldıktan sonra, hırsızların ve tinercilerin mekanı oldu ve hastanenin bıraktığı herşey çalındı-yıkıldı ve kırıldı...O tarihlerde sahibi belli değildi, şimdi buranın sahibi kim ?”

Ama bu protokol öncesinde ; sayın Belediyemiz bunu, ‘PERTEVNİYAL PROJESİ’ ismiyle, Belediyenin 2021 e girerken yapacağı, müthiş bir icraat projesi ! diye ilan edip, sayfalarında yayınladılar. Ben de 24/03/2021 Gerçek Gazetesindeki yazımda, bu projeye muhalif bir yazı yazmıştım. Gene muhalifim. Buranın çok daha gerekli sağlık tesisleri, öğrenci yurdu gibi değerlendirilmesi mümkün ! Şehir içinde, sağlık tesislerinin olmaması eksiklik !

Öncelikle ; CHP Belediyesi ve Başkanının, bu taşeronluk işini müthiş bir proje gibi sunmasının yanlışlığı bir tarafa... hemşehrimiz, bu hastanenin o tarihlerdeki doktoru ve DSP den Milletvekili olup, TC SAĞLIK BAKANLIĞI da yapan ve bakanlığı sırasında, Hastanenin gelişmesine katkı sunan, şimdi rahmetli M.GÜVEN KARAHAN adının, hiç bir yerde ve söylemlerde kullanılmaması, benim garibime gitti arkadaş ! Üçlü protokol bu ismi hiç anmadı...! Gururumuzdan, utanıyor musunuz ? Yoksa ; Güven Beyin sağlığında konan bu ismi, yaşatamadığınız için mi, mahçupsunuz ? Yeni Hastaneye adını taşıyamadınız, gücünüz yetmedi ! Peki burada, şimdi yeni oluşturucak yapıda, bu ismi niçin muhafaza etmiyorsunuz ? Bu yanlıştan, dönüleceğini umarak, yazıma başlıyorum..!

ESKİ HASTANE TADİLAT ve KULLANIM PROJESİ !

PERTEVNİYAL adını sık sık kullandıkları için, ben buranın halen PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN VAKIF HASTANESİ olarak tescilli olduğunu düşündüm ve Vakıf malı olup olmadığını veya sahibinin kim olduğunu özellikle onun için sordum. Aldığım kısa ve net cevap ; Burası Hazinenin. Ama, iki parsel halinde. Biri 3 dönüm, biri 4 dönüm. 3 dönümlük alanda binalar var, 4 dönümlük alan da bahçe konumunda. 3 Dönümlük bölümde Sağlık Bakanlığının da tasarrufu var ve yeni projede bir bölümü Sağlık Bakanlığı kullanacak, kullanmalı hatta mutlaka

küçük de olsa bir hastahane olarak kullanmalı. Kaymakam bu yüzden protokolde. Ama bu binalar daha önce (2018) Sağlık Bakanlığı tarafından Bandırma 17 Eylül Üniversitesine tahsis edilmiş ! O yüzden Üniversitenin ihtiyacı için de bir bölümü kullanılacak. Rektör bu yüzden protokolde.

Buraya kadar olanı anladınız mı ? Binalar (Valilikten gelecek ödeneklerle) tadil edilecek, bir kısmını Sağlık Bakanlığı, bir kısmını Üniversite kullanacak ! Bahçesini ise, halka açık olarak dizayn edecekler de Belediyemizin görevi belki, buradaki büfe ve çay bahçelerini işletmek olabilecek. Ama bunu da tam bilmiyoruz. Daha ortada Büyük Şehir yok ? Yarın onlar da bazı yerlerine el koyabilirler, muhtemelen !

MASRAFLAR KİME AİT ?

Şimdi, bu binaların, yeni hastaneye taşınırken ve taşındıktan sonra nasıl talan edildiğini bir hatırlayalım. 2012-13-14 Yıllarında gazetelere yazdığım yazıları bulursanız, hafızanız tazelenir. Veya bu videoya da bakabilirsiniz ! https://www.youtube.com/watch?v=Jg6EJ9DKdTY

Baktınız mı ? Hatırladınız mı ? Siz binlerce deyin, ben yüzbinlerce liralık hırsızlık yapıldı o binalarda 9 yıldır ve balyozlarla, kırılıp dökülmedik yeri kalmadı. O tarihlerde, nedense Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürleri, burası bizim diyerek sahip çıkmadılar. Ve orası yıllarca hırsızların ve tinercilerin mekanı oldu.

Şimdi ne yapılıyor ? Valilikte bir fon varmış efendim. O fon kullanılarak, burası yeniden tadil edilecekmiş ? O fon kimin ? Milletin parası değil mi ? 10 sene burayı yıkılıncaya kadar seyreden sahip, şimdi bizim paramızı vererek ( Toplantıda bütçe rakamı da açıklanmadı, birkaç milyon olabilir...) orayı tekrar kullanılır hale getireceğiz. Kullanılır hale getirilmesi, o enkazın ortadan kaldırılması elbette ki bütün Bandırmalıların dileği ve arzusu. Yapılmalı ! Ne yapılacaksa... o artık yapılmalı ve milletin parası, daha fazla çarçur edilmemeli ! Biz millet olarak, iş bulursak, eşek gibi çalışıyoruz nasılsa...Nasılsa vergilerimiz, yol su elektrik olarak bize, geri dönüyor ?

PERTEVNİYAL ismine de gelelim, Bandırmalılar ve gençler hatırlamayabilir!

Pertevniyal VAKFI ; İstanbul’daki 142 yıl önce 06.04.1872’de kurulan (Mahmudiye Rüştiyesi) PERTEVNİYAL Lisesinden adını hatırladığımız ve pek çok yerde eğitim/sağlık konularında yatırımları bulunan, başlangıçta Mahmudiye Rüştiyesi öğretmenlerinin, maaşlarını ödemek üzere kurulan, bir vakfımız. Vakfın halen yöneticileri var mı ? Yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğünün el koyup Hazineye irat kaydettiği bir kurum mu söz konusu ? Bilmiyorum.

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN (1812-1883), Osmanlı Padişahlarından II.Mahmud’un 5. eşi ve Padişah Sultan Abdülaziz’in çerkez annesi… Pertev, ışık anlamında, neyl ise nail olmak anlamında ve Pertevniyal ismi de ; ışığa, doğruluğa, iyiliğe nail olmak demekmiş.Benim de, annem çerkes olduğuna göre, benim PERTEVNİYAL adına da sahip çıkılmasını istemem gerekir ve istiyorum elbette !

Pertevniyal Valide Sultan Vakfı ; Sultan II. Mahmut’un, zevcesi Pertevniyal Hatuna 1872 yılında, hayatını garanti altına alması için, II. Mahmut tarafından verilen 3.530 Altın ile başlayan, 142 yıllık bir vakıf macerası…

Pertevniyal Sultanın Oğlu Abdülaziz padişah olunca, Pertevniyal Valide Sultan ; “Mehd-i Ulya-yı Saltanat (Büyük saltanat beşiği ve Padişah analarına verilen unvan) ve “İsmetlü Valide Sultan-ı Alişan Hazretleri” ünvanlarını da aldı. Çerkez Pertevniyal Hanımefendi'nin, devletli oğlunun 1876 yılındaki şüpheli ölümünden (intihar veya cinayet) sonraki son (7) yılını, birazda sefalet içinde geçirmesine  rağmen, elindeki tüm imkanları… kurduğu vakfa ve vakfın yaşamasına adamasından ve "Vakıf olarak yaptığım kurumları başka emellerle kullananlara lanet okuyorum" diye vasiyette bulunmasından dolayı… Bu vakfın bugünlere gelmesi sağlandı.

Pertevniyal Valide Sultan’ın, henüz sağlığında iken İstanbul’a kazandırdığı sayısız eser vardır. Aksaray’da kendi adını taşıyan okul, cami, kütüphane ve sebil, Karagümrük’te Pertevniyal Kadın Çeşmesi, Eyüp’te Pertevniyal Kadın Çeşmesi bu eserlerden sadece bir kaçıdır. Mevlanakapı’da bulunan Ebubekir Çelebi Türbesinin ve Beşiktaş’taki Yahya Efendi türbesinin onarımını sağlamıştır. En önemli eseri Aksaray’daki Pertevniyal Sultan Cami ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ilk 10 hastane…

PERTEVNİYAL BANDIRMA DEVLET HASTANESİ… 1928 Yılında ve PERTEVNİYAL adıyla kuruldu. 2012 yılına kadar da, Bandırmalılara sağlık hizmeti verdi. Bandırmalı bazı hayırsever vatandaşlarımız, yıllar içerisinde hastanedeki bazı odaları tefriş edip, kendi adlarını oralara vermişseler de, 2000 yılındaki bir genelgeyle de, BANDIRMA nın çıkardığı ilk bakan M.Güven KARAHAN adı hastaneye verilmişse de, şimdi o isim tabelaları yerlerde sürünüyor, çünkü HASTANE lağv edildi. Hemşehrimiz Güven KARAHAN’a saygısızlık yaptık. Odaları tefriş eden hayırseverlere saygısızlık ettik ! Ama en önemlisi ; Pertevniyal Valide Sultan’ın, lanetine de mazhar olduk !

31/03/2021 / RAMAZAN NARİN- NOGAYTÜRK