ÇELİŞKİDESİNİZ eyyyy BARO, Çelişkidesiniz !

HAK PARAYLA ARANIR (ama aranmamalı) BEYLER !__

Avukatların, milletvekillerinden daha fazla dokunulmazlık hakları vardır ve avukatlar genelde, kendilerinin ÜSTÜN GÜÇ İMTİYAZINA güvenirler...!  HUKUK u, kendilerinin temsil ettiğine bile inanırlar.
Şimdi, bir avukat...birine göre yasadışı iş ve işlemler yapmış olsun. O  avukatı, önce bağlı olduğu BARO ya itirazen şikayet edeceksiniz ! 
Eğer Baro yönetimi, iddialarınızın mesnetlerini inceleyip, ileri  sürdüklerinizin AVUKATLIK YASASI ve YÖNETMELİĞİNE aykırı olduğunu kabul  ederse, o avukata yönetmelikteki cezalardan birini veya en azından bir  ihtarı verebilir. Ve sizin de, KANUN DIŞI İŞLEM YAPAN AVUKAT teziniz,  böylece tescil edilmiş olur...
( Bu tescilin hukuki sonuçlarını, en iyi yine avukatlar ve Baro bilir.)
Şimdi avukatlar, avukatları ne kadar inceler ve ne kadar tarafsız ve  bağımsız kalarak, meslektaş üyelerine ceza verebilirler, bilmiyorum.
Ve, BALIKESİR Barosundan bu konuda bir de açıklama bekliyorum. Şimdiye  kadar, BAROYA yapılan şikayetlerin kaç tanesinde AVUKATLARINIZA ceza  verdiniz ve cezalarınızın bir dökümanteri var mı ? Cezalarınızın  yaptırım gücü nedir ? 
Ama, BARO lar ; meslektaşlarının şikayet  edilmelerini önlemek için olsa gerek, şimdi şikayetçiden SORUŞTURMA  GİDERİ altında bir de para istiyorlar ki ; parası olmayan hak arayamasın  anlamında bir uygulama bu...Ve caydırıcı ve faşizan !
Çünkü,  BARO, mahkeme değildir. Yargılama da yapmaz. Varsa bir üyeleri hakkında  şikayet, İDARİ yönden onu soruşturur ve yasayla bağlı oldukları  yönetmelik gereğini, yerine getirir. O kadar !
Yani BARO,  şikayetçiden SORUŞTURMA GİDERİ diyerek, bilirkişi ücreti gibi bir ücret  isteme hakkına, sahip değildir. SAHİPSE, SAHİP EDİLMELERİ, HUKUKA UYGUN  DEĞİLDİR. Hukuksuzluk ta ;  Baroya yakışan değildir. 
Devletin  hiç bir kurumunda böylesi bir faşizm yoktur. Örneğin ; Adiiyede çalışan  bir memuru Başsavcılığa veya Adalet Bakanlığına şikayet etmeniz gerekti.  SORUŞTURULSUN talebinize karşılık, masraf mı yatıracaksınız ?
HSYK ya, bir hakimi bir savcıyı hukuksuz bir işleminden dolayı şikayet ettiniz diyelim. HSYK sizden, masraf isteyecek mi ?
Veya, Nüfus Müdürlüğündeki bir memuru Kaymakam a şikayet ettiniz.  Kaymakam, sorununuzu çözmek için sizden, soruşturma gideri olarak şu  miktarı yatırın mı... diyecek ?
Hadi Devlet dairelerinde bu yok.  Özel sektörde var mı ? Kamusal sektörlerde var mı ? Siz, bir fabrikada,  kantarı hırsızlık yapmak için kullanan bir çalışanı şikayet etseniz,  fabrikanın müdürü, şirketin genel müdürü...sizden SORUŞTURMA GİDERİ Mİ  İSTEYECEK  ?
Peki, BARO ların işbu taleplerindeki imtiyaz nerden ?   BARO niçin ve neye dayanarak işbu soruşturma gideri masrafını (250.00  TL) istiyor ?
İstediği yetmiyor, Baronun buyurduğu kendi banka  hesaplarına götürüp yatırıyorum. Bir de benden makbuzunu bize üst  yazıyla gönder diyorlar. Yani para bankada hesaplarına geçmiş, banka  hesaplarını kontrol edemiyor BARO Sekreteryası ve benden MAKBUZ u gönder  diyor ki, bu da bir posta olayı ve zaman kaybı tabii ki !
Ayrıca  ceza davaları Türkiyede biliyorsunuz eyyy hukukçular parayla falan  açılmaz ! Sizin işbu idari soruşturmanızın da karşılığı para olmadığına  göre ceza olduğuna göre., kendinizi mahkeme yerine koysanız bile ceza  mahkemeleri harca tabi değildir efendim !
Ve bizler (vatandaşlar), AVUKATLARIN her yaptığına sorgusuz sualsiz, biat mı edelim ve avukat yapmışsa, doğrudur mu diyelim ?

Son yirmi yılda tefeci bankaların  kredileri  olsun kart olsun sahtekar iletişim medya hizmet kurumlarının avukatlığından halkımızdan sırtından edinilen trilyonluk servetlerin hesabı sorulmaz mı sanıyorsunuz.

Bozuk düzenin rantı hep size miakacak ? Bu sistemden şikayetçi olmayan tek kurum sizsiniz gördüğüm kadarıyla .
 AVUKATLIK KANUNU VE YÖNETMELİĞİNİN 45. maddesine göre, İdari iş ve  işlemler ÜCRETSİZ diye yazılı, peki bu şikayetler idari işlem değil mi ?
"Türkiye Barolar Birliği  Avukatlık Kanunu Yönetmeliği : 
  İdari İşlemlerin Yürütülmesi >>> Madde 45 — Baro idari  işlemleri, baro başkanı, başkanlık divanı ve görevli personel tarafından  yürütülür.
Baro başkanı, aynı zamanda baro idari teşkilatının da başıdır.
Avukatların ve diğer kişilerin başvuru yeri baro başkanlığıdır.
 Sayman; para alma ve verme işlemlerinde düzenlenen kağıtları; başkan  ile birlikte, başkanın yokluğunda da başkan yardımcısı veya genel  sekreter ile birlikte imzalar.
Baro başkanı veya yönetim kurulu,  levhada yazılı avukatlara veya avukat stajyerlerine, geçici olmak  kaydıyla idari işlerin yürütülmesinde görev verebilir.
Hizmetler ücretsizdir. "
Bu yasa maddeniz ile, işbu yasa maddeniz (65) arasında sizce ÇELİŞKİ yokmu ?  Anayasa ve yasalara aykırı yönetmelik düzenlenemez diyen sizler değil  misiniz ?
" Türkiye Barolar Birliği  Avukatlık Kanunu Yönetmeliği  : İhbar veya Şikayet >>>  Madde 65 — İhbar veya şikayet,  yazılı ya da sözlü olarak yapılır.
a) Sözlü ihbar veya şikayet,  herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda bulunduğu  avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
b) Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya  şikayet olunan avukatın kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi  olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya  şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri  ile ihbar veya şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak  bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti  ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca masraf avansı  istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi  tarafından ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir." 
ÇELİŞKİDESİNİZ eyyyy BARO, çelişkidesiniz !
SON SÖZÜ, DİRENENLER SÖYLER EYYY BARO !
Madem hukukçusunuz, hukuk sizin için değil vatandaş olan bizim için  lazım ve geçerlidir önce. Vatandaşların mağduriyeti, sizin için HUKUKİ  olmamalı ve içinizden biri SORUŞTURMA GİDERİNİ mutlaka iptal  ettirmelidir. -EBİLMEK ekiyle 65. madde size inisiyatif vermiş.  İnisiyatifi niçin bizim aleyhimize kullanıyorsunuz ?

Takdir hakkınız  yanlış !

 
  Saygılarımla... 30.12.2016  Ramazan NARİN