Yazmalı Kadınlar

YAZMALI KADINLAR

"Mısralardaki Öykü’M Kadın Çalıştayı I, Herkes Biraz Kadın Olabilir mi? – Kadın Anlatıları“ kitabı ile sesini duyuran 19 kadın yazarımız, toplumumuzdaki kadın algısından, kadınların toplumdaki yerinden yola çıkarak "Herkes Biraz Kadın Olabilir mi?“ sorusunun yanıtını aradı.

Pandemi döneminde daha çok sorunla karşılaşan kadınlarımızın dertlerini biraz olsun anlatabilmeyi hedefleyen bu çalışmada 19 kadın yazar anlatıları yer almaktaydı. "Yazmalı Kadınlar, kadınları kadınların kaleminden, sözünden dinleyin“ düsturu ile hareket eden "Herkes Biraz Kadın Olabilir mi?“ kadın yazarlarının yeni çalışması, Kadın Araştırmaları eseri çok yakında raflarda yerini alacak.

Mısralardaki Öykü’M Kadın Çalıştayı II, Herkes Biraz Kadın Olabilir mi? – Kadın Araştırmaları kitabında 9 kadın yazarımız, "İnsan kimdir, kadın kimdir“ kavramları üzerinden kadın olmayı sorgulamış; "Neden kadınlar okuryazar değillerdi binlerce yıl?“ sorusuna yanıt aramış; "Doğanın sonsuz dili olan müziğin kadınla ilgisi“ni kurmuşlardır.

Toplumumuzda kadın varlığı irdelenirken eski Türk törelerinde kadının konumu hakkında hem de kutsal metinlerde kadının yaratılışı üzerine olan anlatılarda tarihten yola çıkarak, kadınların haklarını dile getirmişlerdir. Eserde, ailenin, bir çocuğun sosyalleşmesinde ne kadar önemli bir ilk basamak olduğuyla ilgili araştırmalar da yer almakta. Eğitim dünyasındaki cinsiyetçi kurgunun, kadın yöneticileri nasıl olumsuz etkilediğini, eğitimci kadınların yönetici olmak için hukuki bir engellerinin olmamasına karşın, görünmez cam tavanların onları nasıl engellediğini ortaya koyan çalışmayla iş dünyasında çalışan kadının sıkıntıları dile getirilmiştir.

Mısralardaki Öykü’m Edebiyat Platformu’nun öncülüğünde çalıştaya katılan kadın yazarlarımızın ikinci çalışması olarak yazı dünyasına merhaba diyecek olan eser; yazın dünyasında bizde varız diyen kadın yazarların ortak çalışma ve araştırmalarını içermekte. Kadınları, kadınların dilinden anlatmalı ilkesi doğrultusunda çalışmaya katılan 9 yazarımız: Ayşegül ÜNAL, Nefiye YAĞCI, Füsun BALCI, Derya BALCI, Deniz Ayfer TÜZÜN, Burçin LAÇİN, Betül ÜNVEREN, Vildan Çalışkan ve Şükran Torun.

Okuyanı ve kulak vereni bol olsun diyen "Mısralarımdaki Öykü’m Edebiyat Platformu", bu ikinci kitapla çok yakında sizlerle!

Kadın olmak; mücadelenin adı, bir duruşun yüreğidir.
02-08-2021/DERYA BALCI/ERDEK