Lions, Rotary Ve Adaylar

Malum seçim atmosferine girdik. İttifak adayları belirlendi. Meclis üyeleri belirlendi. Bütün bunlar belirlenirken ittifak içi pazarlıklar yapıldı. Sonrasında belediye meclis üyeleri belirlenirken hem ittifak içi hem de daha başka pazarlıklar yapıldı. Pazarlık deyince aklınıza hemen yönetimin tabana yayılması veya her kitlenin temsili akla gelmesi. Bu pazarlıklarda tamamen siyasi güç, para ve rant paylaşımları konuşuldu.

***

Pek çoğumuzun bildiği tüm dünyada örgütlenmiş ve çalışma yürüten “Amerikan Menşeii’li iki örgüt var. Bunlar Lions ve Rotary kulüpleri.

Bu kulüpleri bilmeyen yoktur. “Lions Kulüp” 1917 yılında ABD'de kurulmuştur. Yaklaşık 200 den fazla ülkesinde örgütlüdür. Lions Kulüp, Türkiye'de de örgütlüdür. Kulübün siyasal konuları içeren toplantılar düzenlediği de bilinmektedir. Kulüp, adından da anlaşılacağı üzere, uluslararası bir örgüttür.

Rotary Kulüp de öyledir. 1905 yılında Chicago kentinde kurulan Rotary Kulüp, iş ve sermaye çevreleri arasında dayanışma sağlama amacı ile örgütlenmiş ve bütün dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde “Türk Yükseltme Derneği” olarak kurulan Mason örgütünün temeli 1717 ile 1723 yılları arasında İngiltere'de atılmıştır. Masonluğun tarihini insanlık tarihine kadar indirgeyenler vardır. Masonluk üzerinde bugüne dek yüzlerce, binlerce kitap yazılmış, gerek masonlar, gerekse masonluk konusunda birbirine karşıt düşünceler tartışılmıştır.

Türkiye'de masonluğun temeli, 1720 yılında Padişah Üçüncü Ahmet tarafından atılmıştır. Devlet adamlarından ilk mason Sadrazam Yirmisekiz Mehmet Çelebi ve oğlu Sait Celebi'dir. Meşrutiyet dönemlerinde masonluk oldukça yayılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu' nun son yıllarında artan yabancı egemenliği ile birlikte masonluk, elçilikler eliyle yaygınlaştırılmıştır. Birçok sadrazamın mason localarına kayıtlandığı da bilinmektedir. Mason localarına, ticaret hayatını elde tutan azınlıklar başta olmak üzere, aydınlar, şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve devlet adamları girmişler ve bu localarda örgütlenmişlerdir.

Türkiye'deki mason locaları, 1935 yılında Atatürk'ün buyruğu ile kapatılmıştır. 5 Şubat 1948 yılında çok partili yaşama geçilirken yeniden açılmıştır. “Türk Yükseltme Dernekleri” adı altında çalışan mason locaları o günden bugüne etkin biçimde örgütlenmektedirler. Ve yine o günden bu güne devlet adamlarının mason olup olmadığı tartışılmıştır. Genellikle “elit” adı verilen toplumun sözde seçkin ve zengin kesimleri arasında örgütlenen Lions, Rotary ve Mason dernekleri, yapıları gereği çok uluslu niteliklere sahiptirler. Yani, yaygın deyiş ile bu derneklerin, bu kuruluşların “kökleri dışarıdandır”. Yani “Milli” değildir. 21 yüzyıla girerken kişi ve kurumları “milli” “gayri milli” diye bir ayrıma gitmek değil. Yasalara uyduğu sürece, silahlı bir organizasyon içerisinde olmadığı sürece her türden düşüncenin özgürce örgütlenmesi ve çalışması taraftarıyım. Buradaki amacım bu tür örgütler içinde ter alanları suçlamak değil. Benim merak ettiği konu şu; genel ve yerel her seçim döneminde genel başkanından tutun meclis üyesi adayına kadar bu örgütlerin şehrin en pahalı otellerinde düzenlediği yemekli toplantılara katılıp icazet almasının nedenidir? Örgütlü toplum her zaman savunduğum bir gerçektir. Ancak kuruluşu, ilkeleri, yemini ve yüzyıllık geçmişi ile bu örgütler ulusal reflekslere ne kadar duyarlıdır? Ya da bu örgütler için hangi ulusun refleksleri önemlidir?

Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Kafamda yıllardır bazı sorular var ve ben bunlara yanıt veremiyorum. Bu soruları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Belki işi bilen birileri vardır.

1. Lions ve Rotary gibi kulüplere gösterilen hoşgörü ve kolaylık neden yurtsever, milliyetçi, sol, sosyal demokrat örgütler başta olmak üzere diğer örgütlere gösterilmez?

2. Yerel ve genel her seçimde aday belirlemede bu kulüpler neden bu kadar etkindir? Siyasetçiler diğer kesimlerden gizlediği aday profillerini neden bu örgütlerle paylaşır?

3. Cumhur ve Millet İttifakının Bandırma Belediye Meclis üyesi adaylarından kaç tanesi bu kulüplerin üyesidir?

Bu ve benzeri kulüplerin bir-iki çöp toplama etkinliği ve burs verme dışında toplumun temel sorunlarının çözümüne yönelik ne gibi çalışmaları ve düşünceleri vardır?

Merak işte.