Bandırma'lı Kent Konseyi Seçimleri İptal Olmalıdır

 

 

BANDIRMA KENT KONSEYİ SEÇİMLERİ ' İPTAL' OLMALIDIR ! 1-2-3

 

Çünkü ; ____BANDIRMA KENT KONSEYİ SEÇİMLERİ 'İPTAL' (1)_____

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri orada mıydı ?

GENEL KURULUN O GÜN HUKUKEN YAPILIP-YAPILAMAYACAĞI...

1 - GENEL KURUL İLANI yok ! Gazetelerde böyle bir ilan yayınlanmadı ve kongre gündemi ile üyelere bildirim, 15 gün önceden yapılmak zorundaydı. Genel kurul gündemini veya kongre çağrısını süresinde tebliğ alan üye sayısını ;

Divan Başkanı HALİT SEZGİN, Divan üyeleri GÖKSEL KARLAHAN ve Varol MEMİŞLER...Açıklamak mecburiyetindesiniz.

GENEL KURULU GÜNDEMİ eksikliklerle doluydu. GÜNDEM neden genel kurula sunulup, gündemden çıkarılması veya eklenmesi konularında oylama yapılmadı ?Gündemde, yönetimin FAALİYET RAPORUNU okuması yoktu ama, gündem harici Başkan çıktı okudu. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez (KK.md. 46/3) Gündemde Başkan adaylarının bile konuşması yoktu, ama adaylara 5 dakika süre verilerek himmet edilerek konuşturuldu...!

Ayrıca, Yönetmelik ; 8 (ç) Md ; Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,> Der !

Sayın BANDIRMA BELEDİYE Başkanlığı, tüzük gereği, B.Şehir de olduğumuzdan kendisine bağlı Muhtarlıklar sayısını tespit edip, 20 yi aşan muhtar sayısı nedeniyle, %30 unun DELEGE yapılması işlemini, seçimini ne zaman yaptı ? Yapmadı ise, niçin yapmadı ? Genel kurulun muhtar delegasyonunu, sayın DİVAN biliyor mu ?

Ayrıca; Genel Kurula katılan delege sayısı 2/3 çoğunluk değildi. Yarıyı geçti denilerek gündeme ve seçime geçildi. DİVAN bu konuda suç işledi. Çünkü Kent Konseylerinin Yönetmeliğine göre, madem ilk tur seçim sonuçlarında ÜYE TAM SAYISININ 2/3 oranı aranacaktı ( bana verilen delege listesinde 193 delege vardı ve bu sayının 2/3 ü 128 yapar, genel kuruldaki katılımda 128 rakamı yoktu, 102 delege ile seçim yapıldı.) neden HAZİRUN sayısına dikkat edilmedi ? DİVAN bu konuda, yasadışılığı meşrulaştırmaya çalışmamalıydı.

Ayrıca, tüzük gereği 2/3 için 2. aday EROL AKUN un yazılı değil de sözlü olarak ÇEKİLDİM demesi ile, neden seçime son verildi ? 77+22=99 YAPMIYOR MU ?Bunun neresinde, 2/3 çoğunluk var ? Devamı var...NOGAYTÜRK

 ____BANDIRMA KENT KONSEYİ SEÇİMLERİ 'İPTAL' (2)_____

 * Kent konseyi başkanı MADDE 11/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Peki, önceki sayın başkan A.Levent ÇOŞKUN 2 yıl dolmadan, daha birinci yılındaki ilk kongresini neden ve nasıl seçimli yaptı ? Bu kongrenin seçimli olabilmesi için, sayın başkanın İSTİFA ETMİŞ olması gerekirdi.

Ama hem istifa etmemiş, hemde tüzüğe aykırı 1. yılın sonunda seçimli kongre ile görevini bırakmıştır. Kongre ; Hukuka ve ve yukarıda sunduğum yönetmeliğe aykırı cereyan etmiştir.

Kongreyi bu şekilde yasallaştırmaya, meşrulaştırmaya çalışan başta sayın Belediye Başkanı, yürütme kurulu üyeleri ve divan heyeti, usülsüzlük konusunda, suçludurlar. Sayın CHP li milletvekilleri Namık HAVUTÇA ve Mehmet TÜM de usülsüz kongreye katkı sağlamışlar ve seyirci olmuşlardır.

** Kent Konseyleri genel kurullarında BAŞKAN ayrı ve tek başına, YÜRÜTME KURULU ise, delegasyon içinden isteyenlerin aday olması ile gerçekleşir. Yasa budur.

Ama, sözde seçildiğini sanan sayın Şerafettin ENGÜDAR ve diğer aday sayın Erol AKUN, yasaları çiğneyerek, yürütme kurulu ile kendi isimlerini taşıyan önceden bastırdıkları pusulaları, delegasyona önceden dağıtmışlar, sayın divan da bu suça iştirak ederek, sahneye verdiği projeksiyon ile, 2 adayında yürütme kurulunu sahneye yazmışlardır. Yani iki adayda yürütme kurulları ile birlikte seçime girmişlerdir.

Burada benim TEK BAŞIMA YÖNETİMSİZ gibi seçime girmem de, bu yüzden delegasyonca yanlış algılanmıştır. Oysa doğru olan, benim yaptığımdır.

Benim, bu esnada yaptığım itiraz ile (itirazımın tutanaklardaki yerini göreceğim) projeksiyon ile iki adayın adı altında gösterilen yürütme kurulu üye isimleri, ekrandan silinmiş ve yürütme kurulu aday isimleri çarşaf olarak diye ama Şerafettin ENGÜDAR ın listesi yukarda, Erol AKUN listesi de onun altında yer almış, delegasyonun içindeki FERDİ olarak yürütme kuruluna girmek ve aday olmak isteyenlere ise, bakılmamıştır. Yönetmelik çiğnenmiştir.

 *** En fahiş hatalardan, usulsüzlüklerden ve yasadışılıktan biri de ;

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. > Dediği halde...

Biraz dernekçilik/particilik yapanlar bilir ki ; yürütme (yani yönetim) Başkan hariç, tek sayılardan oluşur.Yani yürütme kurulu adaylarının 5 veya 7 tane olması gerekirken, iki aday da 6 şar tane yürütme kurulu üyesi yazmışlardır.

Divan başkanı Halit SEZGİN önceki kurulda da divan başkanıydı (o genel kurulda baştan aşağı hukuksuzdu !) ve Divan Başkanının kendisi de, sözde bir STK Başkanı olmasına rağmen, (6) YÜRÜTME KURULU nu seçtirmiştir ki, 6+1 kişiden bu şekilde Kent Konseyi Yönetimi olmaz.

Önceki yönetimde bulunan Kadın Meclisi Başkanı Jale DEDEOĞLU'nun ve Gençlik Meclis Başkanı Öncü Pınar BAYIR'ın adı ise, hiç geçmemiştir.

Meclis Başkanlarınız nerdedir ? Son yazımda belirteceğim usülsüz oylattığınız 3 ek meclisinizin başkanları nerdedir ?

 Bu kişiler yürütme üyesi midirler ?

 Yani bu 1 eksiklik, ve meclis başkanlıkları konusu, izahtan varestedir !

 Aslında Kongrenin tamamı izahtan vareste ve hukuksuzdur. Bu sebeple yeni yönetimi uyarıyorum...Sakın icraata kalkışmayın ! Devamı var... NOGAYTÜRK

____BANDIRMA KENT KONSEYİ SEÇİMLERİ 'İPTAL' (3)_____

 YÖNETMELİK ; Kent konseyi başkanı MADDE 11/A (3) ; Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

* 27.07.2015 Tarihli 1. birleşiminde seçim tamamlanmamıştır.

* * Seçilen Aday Belediye Meclis üyesi ve Belediye Yönetim Komisyonlarında da görevlidir. Oysa, KENT KONSEYLERİ STK ların kurumu olup, Belediye görevlileri ve meclis üyeleri Kent Konseylerinde değil BAŞKAN, Yürütme kurulu üyesi de olamazlar.

*** Ama seçilen sayın Şerafettin ENGÜDAR, Bandırma Belediyesi adına değil MİMARLAR ODASI adına katıldığını ve delege olduğunu ileri sürerek, engelleyici yasanın arkasından dolanarak 1 puan almıştır. Yapılan hukuksuzdur. Yürütme kurulu için yapılan seçimler sonucunda, Şerafettin Engüdar'ın ekibinde yer alan ;

Başkan Şerafettin ENGÜDAR, 77 oy, Konseyin Meclisleri yoktur !

1-Zafer Yılmaz,75 oy 2-Gökhan Orhan, 69 oy3-Gürbüz Gözcüler, 65 oy4-Necdet Mancılık,59 oy 5-Şerafettin Çıkar, 52 oy6-Gökhan Yankol 50 OY almıştır.

SEÇİM KÜLLİYEN HUKUKSUZDUR !

**** KONSEYİN GELİR-GİDER HESABI ve BİLANÇOSUBANDIRMA KENT KONSEYİNİN VEB SİTESİNİN, Ücreti ödenmediğinden kapatıldığını biliyor muydunuz ?

Genel Kurulda, devreden yönetim gelir ve giderleri ile ilgili BİLANÇOSUNU sunup, oylatıp İBRA olmamıştır. Maddi yönden İBRA edilmeyen yönetim ile hukuka aykırı bunun üstüne meşrulaştırma yönetimi ile gelen bir hukuksuz yönetim vardır.

Önceki Kent Konseyi Başkanı, gündem dışı sunduğu faaliyetlerini ne ile gerçekleştirmiştir ? Bu konuda sayın Belediye Başkanı Dursun MİRZA ben Kent Konseyine 1 yılda 40.000.00 TL yi Belediyen verdim demektedir, ama önceki yönetim de BİZ BELEDİYEDEN TEK KURUŞ ALMADIK ! yani cebimden harcadım demektedir ki...Mali hususun şeffaf olmayışı, Genel Kurula bilgi verilmeyişi ve İBRA istenmeyişi gibi hususlar dahi İPTAL için yeterlidir. Bandırma KENT KONSEYİ Seçimleri acilen İPTAL edilmelidir.

***** Kent Konseyinin önceki dönemde YÖNERGESİ olmadan çalıştığını iddia etmesi ve hazırladığı ama delegasyona 15 gün önceden sunmadığı, genel kurulu bilgilendirmediği KENT KONSEYİ YÖNERGESİNİ oylatması hukuksuzdur.

Ayrıca yine genel kurula bilgi verilmeden, görülmeden oylattırılan ÇOCUK ve ENGELLİ Meclisine mütedair YÖNERGELER de hukuksuzdur.

3 yazıda sunduğum bütün hususların, lütfen (vardır) eski yeni kent konseyi hukukçularınca incelettirilmesini ve acilen İPTAL ile hukuka uygun bir genel kurulun gerçekleştirilmesini, bir BANDIRMALI olarak istiyorum.

 

31.07.2015 NOGAYTÜRK