Bandırma Angus Kokuyor! Bandırma Ölüyor!

BANDIRMA ANGUS KOKUYOR ! BANDIRMA ÖLÜYOR ! 
Deniz kokması gereken, havasından iyod almamız gereken Bandırma, ANGUS kokuyor !

ANGUS, bir sığır türü olan hayvandır da, Türkiye ; sığır yetiştiriciliğinde, kasıtlı olarak geri bırakıldığı için, kırmızı et ihtiyacının karşılanması için, yurt dışından büyükbaş sığır türü hayvan ithalatı yapıyoruz maalesef. Tamam, et ihtiyacımız var, paramız da var ve değişik dünya ülkelerinden bu ihtiyacı karşılamak için, ANGUS ithal etmemiz gerekli ve bunu da, denizyolundan gemilerle, aylarca süren deniz yolculuğundan sonra, Bandırma ya getirerek...  ithalatçı firmalar yapıyor.
Fakat, daha önceki yıllarda uygun başka limanlarda tahliye edilen Anguslar, DÖKME YÜK limanı olarak bilinen, Bandırma Limanına dadandılar ve ANGUS gemileri artık Bandırma Limanında boşaltılıyor ve buradan kara nakliye araçlarına konularak, gidecekleri yerlere götürülüyor.
ANGUSLAR, uzun süren deniz yolculuğunda, elbette yiyip içip deşarj da yapıyorlar. Mayıs dediğimiz deşarjları denizlere atılamadığı için, boşaltım limanına kadar birlikte geliyorlar, elleri mecbur ! Ama tahliye esnasında ister istemez işbu mayıslar da gemiden boşaltılıyor ve günlerce süren bu tahliyede limanın arka sahasındaki Bandırma ve deniz ANGUS kokuyor mu kokuyor ! 
LİMAN MEVZUATI AÇIK ; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16726...  Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gereklilikler ile idari sahadaki seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve diğer ilgili hususları düzenlemektir.

YÖNETMELİKLER DE AÇIK ;
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16726&MevzuatTur=7&MevzuatT...
TCDD Limanı iken, özelleştirilen Bandırma Limanı artık ÇELEBİ A.Ş diye, bir firma tarafından işletiliyor. Bu firma da yasalara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun işletim yapmak mecburiyetinde ve bunun da denetimini, öncelikle devlet kurumları ve Belediye yapacaktır. Bandırma Belediyesinin, kirlenen çevre, hava, deniz ve su ve olumsuz etkilenen canlılar hakkında, Limanda denetim yapıp yapmadığını bilmiyorum. Bir denetimi olmuş ve olumsuzluk ilgili Çevre Bakanlığına Belediyemiz tarafından ihbar edilmiş ve gerekleri yapılmış mıdır ? Bunu da hiç duymadım ve görmedim. ÇEVRE TİMLERİ nin kontrolünü ve cezalarını da duymadım. Varsa bu tür iş ve işlemler, caydırıcı önlemler... Belediye zaten açıklayacaktır. 
Bandırma Limanında, ANGUS Tahliyesinin yapıldığı günlerde, rüzgarın da durumuna göre, liman arka sahasındaki Bandırma da oturanlar, pencerelerini bile açamaz hale geliyorlar, çünkü açtıklarında keskin bir mayıs, gübre, b.k kokusu... evlerin içine kadar giriyor ve koku evlere siniyor. Bandırma halkı yıllardır süren bu eziyetten ve hava ve çevre kirliliğinden ötürü, şikayetçi mi ? Elbette şikayetçi.  Bazen ANGUS lar yetmiyor, kimyasal madde ve maden tahmil tahliyeleri, dökme yükler yüzünden oluşan tozlar da, aynı şekilde insanları olumsuz etkiliyor. Bu tahliyelerin bünyesi zayıf insanlarımızda KANSEROJEN etki yarattığı biliniyor ve bu yüzden de BANDIRMALILAR Kanserden ölüyor ve kanser tedavisi gören Bandırmalılar rekor sayıda... KANSEROJEN etki yaratan, şehrimizdeki fabrikalar da işin tuzu biberi ! Bkz; Balıkesir, Bursa, İstanbul hastanelerinde kanser tedavisi görenlere!
İMDİİİİİİİİ ! BANDIRMA BELEDİYESİ burada görevini yapıyor mu ? Ve Haziran Meclisi !

https://www.youtube.com/watch?v=-WheV6LXJ_Q Meclis Toplantısında Başkanın açıklaması burda !
Bandırma Haziran Meclisi, Ticaret Odasına peşkeş çekilecek arazinin devri ile gündemini doldurmuş iken, sayın Belediye Başkanı Tolga TOSUN konuşmasında ANGUSLAR hakkında da bir açıklama yaptı. Sanırım, Belediyeye bu konuda şikayetler ulaşmış ki, bu açıklamaya gerek duyuldu.
Açıklama, özrü kabahatından büyük, Belediyenin eksikliğini ikrar eden bir açıklamaydı. Sayın Başkan dedi ki ; Liman işleten firmayla görüştük. ANGUS tahliyelerinde bekleyen gemiler açıkta bekletilecek, sadece tahliyesi yapılan gemi limana girecek... diyerek, görüşmeden tatmin olduğunu ve ANGUS kokusunun minimize edildiğine falan atıf yaptı ! ANGUS Kokusunu, önledik dedi adeta !  
Arkadaş ; liman işletiminin mevzuatı zaten öyledir. Sadece boşaltılma sırası gelen gemi, belirlenen iskelesine yanaşır ve birden fazla gemi sıraya geçmişse, onlar da açıkta bekletilir. Denizdeki açık saha ve BEKLEME sınırları da, yönetmelikte yazılıdır ve gemiler, ancak oralarda demir atarak sırasını bekler.
Öncelikle, açıkta bekleyen gemilerin daha uzakta bekleyeceğini söylemek, bir önlem değildir. Uzak neresidir ? Tatlısuya mı yakın duracaklardır ? Açıkta kokan gemilerin kokusu ancak rüzgar ile çevreye dağılır da, rüzgarın yönüne göre, bu koku çevreye dağılır. Yani ; DEMİRLEME-BEKLEME Alanının az geriye itilmiş olması, çözüm değildir, müjde değildir, bir Belediye ve Başkanı için de ;  iş yaptım-sorunu çözdüm demek DEĞİLDİR ! 
Peki ; akmadan kokmadan, havayı denizi kirletmeden işbu tahliyeler mümkün olbilir mi ? Bunu bilemem. Bunu, bilim ve denizcilik sektörü bilir ve varsa çaresi söylerler. Benim bu yazıyı yazmamın sadece bir nedeni vardır. BANDIRMA LİMANI ANGUS TAHLİYE LİMANI olmaktan çıkarılmalı ve Türkiyenin uygun limanı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenmeli ve tahliyeler, oradan yapılmalıdır. Bandırma Limanı, şehir konumu olarak bu tür tahliyelere uygun bir liman değildir !
Bunu da sağlayacak ve yapacak olan ; merkezi idarede bulunan AKP ve Bileşenlerinin İktidarı ve siyasetçileridir. Balıkesir AKP+MHP Milletvekilleridir. Bunu meclise ve Bakanlıkların gündemine sokacaklardır. Onlar bunu yapmıyorsa ; sayın Belediye ve Başkanı, bu konunun önderi olacak, her gelen olumsuzluk yaratan gemilerde, Havayı suyu canlıları ve çevreyi olumsuz bozdukları için, limana ve tahmil tahliyeleri yapan firmalara, gereken TUTANAKLARI tutup, gereken cezaları keseceklerdir. Kesmiyorsunuz, neden ? 
ÇELEBİ Limanının ortakları olan Bandırma Ticaret Odası ile ilişkileriniz çok iyi ve onlara da,  ‘YAKIŞAN BİNA’ için, (Bandırma ya yakışan değil ?) araziler verdiğiniz için mi ceza kesemiyorsunuz ? Bandırma halkı ve Belediyesinin tek sorunu kaldı, o da TİCARET ODASINA YAKIŞAN BİNA VE TESİSLER KURMAKTIR MI ? Haaa belki şunu diyebilirsiniz. Sahil ve liman bize değil,  B.Ş Belediyesine bağlı ve Balıkesir B.Ş Belediyesi, görevini yapmıyor. Biz de ancak, yetkililerden rica ediyoruz, ‘aman az KOKUTUN, az KİRLETİN’ diye ! Açıklayın bilelim. Yoksa Belediye kanun ve yönetmeliklerini, Belediyelerin görevlerini... tek tek dökerim kamuoyunun önüne !  
BANDIRMA BELEDİYESİ VE MECLİSİ ; BANDIRMA LİMANI ilgili, şikayet etme makamı değildir Belediye Başkanlığı, Limanla ilgili şikayetler varsa, o şikayetleri sona erdirme ve çözüm makamıdır. Kanser olmak istemiyoruz, ölmek istemiyoruz, kokmak istemiyoruz ! Lütfen Bkz. Belediyelerin görev yetki ve sorumluluklarına...  KANSER, HAVA KİRLİLİĞİ, ANGUS KOKUSU... Bandırma nın kaderi değildir. Yetkililer, yetkilerini araştırsın ve Bandırma yı layık olmadığımız bu olumsuzluklardan, kurtarsınlar. LİMAN gereksiz, LİMAN KAPATILSIN demiyoruz...

Liman amacı doğrultusunda ve önlemler alınarak kullanılsın. Maliyetiniz, bizim hayatımızdan önemli değildir.  Belediye ve Meclisi ve Başkanı ve iktidar-muhalefet siyasetçileri, görevlerini yapsın diyoruz !

 12/06/2023  NOGAYTÜRK