Yaşasın Nevruz Bayramı

Şöyle ki, uluslar kültürel değerleriyle yaşar.

Sonsuza kadar bu kültürel değerler etrafında birleşerek var olur.
Milli bayramlar, Nevruz, ulusca yaptığımız mücadeleler, kazandığımız zaferler, başarılar,aynı amaç etrafında toplanmamiz, beraber aynı hedefe yürümek ulusları kale gibi güçlü ve yıkılmaz yapar. O ulus dimdik ayakta durur.
Peki o zaman İslamiyet öncesi Türk tarihi yeterince neden önemsen miyor?

Yok sayılmaya çalışılıyor? Neden, hakettiği değer veril miyor? İslamiyet öncesi Türk kültürü de layıkıyla yasanmali, yaşatılmalidir.İnanin ki İslamiyet öncesi Türk kültürumuzde unutulmayacak,unutturulmayacak kadar mükemmel ve değerlidir.Bu bağlamda Nevruz Bayramı milli bayram olarak ilan edilmeli ve kutlanmalıdır.
Türk kültürünün başka kültürde ya da değerler içinde eritilmesi ya da eritilmeye çalışılması ulusumuza yapacağımız en büyük kötülük olur. Çünkü ulusları var eden etrafında toplayan kültürdür. O kültürü yok edersek, ulus hangi değerler etrafında birleşecektir?
Bilmemiz gereken nokta, ulusu kültürel değerlerden başka hiç bir şey bir arada tutamaz,var edemez. Bunu tarihimizde yaşayarak çok iyi gördük.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültür dur."
Türk ulusunun Nevruz Bayramını en içten duygularımla kutlarım, Nevruz Bayramimiz kutlu olsun.

Tomris Seviye Kaçal.

21/03/2021