Trier'den Doğan İnsanlık Güneşi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Marks'ın 200. doğum yıldönümü dolayısıyla Almanya'da doğduğu kent olan  Trier'e hediye etmek istediği 6 metre 30 santimlik heykelin tartışmalara yol açtığı ve Üniversiteye Karl Marks adının verilmesine de karşı çıkıldığı açıklandı. Sosyalist bir dünya mücadelesinde çok büyük günahları olan Almanya'dan böyle bir tavır normaldir. Rosa ve Liebnicht gibi iki muhteşem devrimciyi katlederek  yaptıkları ihanetin ötesinde sosyalizmin dünyaya yayılmasında en büyük engeli oluşturmuşlardır.

Kapitalizmin en kapsamlı kitabını yazan Sakallı Adam için bugün geleceğin evrensel üniversitesi olacak diye umut ettiğimiz  BANDIRMA ÜNİVERSİTE sinin ekonomi bölümlerinde bile hiç bir panel yapılamaması da acı bir ironidir.

*

İnsanın özgürleşmesinin peygamberidir Marks.

Bugünün süper güçlü devletleri kapitalizmi kullanarak tüm dünyayı vahşi sömürerek  kendi ülkelerinde biriktirerek gelişti büyüdü.Sömürdükleri coğrafyalar insanlar fakir ve gelişmemiş kaldı .

Bir coğrafyada yaşayan insanların emeğiyle çalışarak ürettiği  ürünlerin adil paylaşılmamasından kaynaklanan zenginlik ve karşıtı  fakirlik  kavramına bilimsel teşhisi ilk kez o koydu.

Karl Marks Kapitalizmi yazarak işleyişini çözümleyerek förmüle ederek ona en keskin  baltayı vurdu. Hala Türkçemize çevrilememiş 50 ciltlik eserlarinin  tamamını okudum inceledim diyen bir elin parmakları kadardır. Ancak 30 sayfalık "Komünist Manifesto" bröşüründe yer alan düşünceleri bu ciltlerin net özetidir.

*
Kapitalizm ne olursa olsun kendi iç çelişkileriyle kendiliğinde yıkılacak eninde sonunda Sosyalizme ve  Komunizme varacaktır. 
Diyor ,Sakallı adam. Ve dedikleri gözlemlediğimiz zaman diliminde dahi gerçekleşiyor!.
Marks'ın teorilerini pratiğe ilk uygulayan ise Lenin ve Stalin Troçky den oluşan arkadaşları oldu. Onlar Devrim'le Sosyalizme geçmeyi başardılar.
Rusya 'da yüzlerde yıllık yerleşmiş  Çarlık hegamonyasına son verip Sovyetler Birliğini kurdular. Sovyet Şura demekti ve ulusların kendi içlerinde özgür devrimci sosyalist birlikteliğiydi.
Rusya İmparatorluğunda yaşayan uluslar böylece  Sovyet Sosyalist  Birliğinde yerlerini alırken ilk kez sanayisi gelişmemiş bir coğrafyada Sosyalizm  pratiğe geçme şansını buldu.
70 yıllık süreçte  Sosyalizm deneyi insanlığa büyük değerler kazandırdı. Ancak Liberal dünyanın ahlaksız rekabeti Kapitalist Emperyalist Oligarşi  kendi varlığını tehdit eden sosyalizm deneyinin  bir an önce yıkılması için gereken her yöntemi denedi  başardı. Tüketim toplumunun  sözde metaseviciliği yüceltilerek her türlü siyasi ekonomik kültürel dayatma  algı ve propaganda  yöntemleriyle (ŞURA) SOVYET deneyimi çökertildi. 

*

Marks'a göre sorunlarımızın kaynağı Kapitalizminin kendi içinde barındırmak zorunda kaldığı insanlık  trajedisi idi.  İnsan doğaya karşı zayıftı, sömürene karşı köle zayıftı,  toplumun en "zayıf"ını  organize etmek için Din'i kullanan Kapitalizm insanı insana, insanı ürettiğine yabancılaştıran bir sistemdi kısaca  insanı vahşete götüren canavardı.

Adaletsizliği bitirecek tek yol ise sosyalizmdi. Birlikte üretmek ve adil paylaşmak .Sakallı Adam kapitalizmi çözümlerken reçete olarak bunu yazdı.
Yol arkadaşı ve destekçisi Frederich Engels de kendisi gibi  işçi sınıfından değildi. Yıkmak istedikleri Burjuva sınıfının bireyleri idiler ancak  Manchester'in sefil mahallelerinde yaşama tutunmaya çalışan emekçilerle birlikte yaşadılar. Ve  İnsanlığı kurtaracak yegane yolun Sosyalizmin olduğuna inanarak  Diyalektik  Kutsal Mesajın elçileri oldular.
Özel mülkiyetin yasaklanarak toplumcu ortak bir yaşamın kutsalığının duyurusuydu bu. Bu bir felsefeydi ama  diğerleri gibi dünyayı açıklamıyor artık değiştirmek istiyordu. Denendi ,denenecek.
İnsan gerçek benliğini ancak sosyalist sistemde bulabilirdi.
Teknolojik gelişmelere paralel muhteşem bir  ortak  yaşam sistemi kurulabilirdi.

*
Tarihi süreçte ilkel avcı  ortak yaşamdan  köleliğe, ağalığa, beyliğe , ortaçağ feodalizmine  ve sanayi devrimiyle vahşi kapitalizme gelen üreten insanlar malları sahiplenenlere  karşı hep kaybetmişti. Mülk sahibi  krallar beyler ağalar hükümdarlar papalar zenginliği üretenleri hep sömürmüş aşağılamış karşı koyanları da acımasızca yok etmişti. Bunu da satın aldıkları işçiler kullanarak yapmışlardı.Burjuva kapitalizmi doğası gereği sömürücüydü. Herşey yönetici sınıfın iktidarını sürdürmek içindi. Kanunlar, Sanat, Kültür, Din her şey  yönetici sınıfın -oligarşi-  iktidarını korumak sürdürmek  içindı . Bu ÜST YAPI'ydı. Ve üst yapı bir şekilde proleteryayı
İşte Marks bu maskeyi indirdi. İşçi sınıfının devrimci yönünü ortaya koydu. Zaman onun düşüncelerini ıspatlayacak yılların zamanıydı. 
Ama Oligarşik burjuvazi asla kestirmeden geçişe izin vermeyecekti. Yoğun çatışmalar yaşandı. Avrupa'da İşçi sınıfı çok büyük bedeller ödedi. İsyanlar çıktı.
Fransa'da on bin kişi öldü dahası yaralandı.
İngiltereye sürgün gibi gittiğinde tarihi koşulların henüz gerçekleşmediğini farketmişti. 4 Çocuğuyla  Londra gecekondularında Engels'in desteğiyle yazarak sürdürdü sefil yaşamını.
Engels babasının fabrikasında Marks'a destek için çalışmasına rağmen çocuklarının ölümüne engel olamadı. Marks "Das Kapital"i bu şartlarda yazdı.9 yaşındaki çocukların günde 15 saat çalıştırıldığı zamanlardı o günler ve emeğinin karşılığını alamadıkları "Artık Değer" hırsızlığını apaçık förmüle edebilmişti. Bütün karın insanın emeğinden doğduğunu ve makineleşmenin bu sınıf farklılığını kaldırmadığını keskinleştirdiğini yazdı. Yoğun ve zorlu bir kitap olan Kapital sonuç olarak Kapitalizmin kitabıydı ve sorunu çözecek förmülleri barındırıyordu. 
Karl Marks Kapitalizm olmasa Komünist topluma geçilemeyeceğini  işçileri sömüren burjuvazinin  kendi mezarını kapitalizmle zaten kazmaya devam etmekte olduğunu söyledi. 
1883 Mart'ında Öldü. 11 Kişinin katıldığı cenazenin masraflarını  Fabrikatör  yoldaş arkadaşı Frederich Engels ödedi. ve Daha sonra tüm eserlerini farklı dillere çevirerek dünyaya ulaştırdı.

DEVAM EDECEK ELBETTE..

MLEVENTOĞLU- BANDIRMA 25-02-2018