Trafiğin Gizli Gözleri.. Fahri Trafik Müfettişleri Dertli..

Türkiye genelinde trafik kolluk kuvvetlerinin (Polis-Jandarma) bulunmadığı yerlerde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, sivil vatandaşlar arasından belirli kriterlere göre titizlikle seçilen ve trafik denetimi görevini yürüten ve sayıları 36 bini aşan kamuoyunca " Trafiğin gizli gözleri.." olarak tanınan Fahri Trafik Müfettişleri'nin (FTM) dertli olduğu ortaya çıktı.  

Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, FTM yönetmeliğinin 9/b maddesi uyarınca; FTM uygulaması ve Genel Trafik Kuralları ile ilgili önerilerini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığına yazılı dilekçe olarak bildirdi..  

Başkan Sami Güleçyüz'ün EGM Trafik Başkanlığına ilettiği müfettişlerin  talep ve önerilerinin yer aldığı dilekçesinde şu ifadeler yer aldı : 

1) Fahri Trafik Müfettişlerinin, tespit ettikleri trafik ihlali ile ilgili fotoğraf çekmeleri kendi güvenlikleri için kanunen özellikle yasaklanmıştır. Aksini ispat külfeti sürücüye düşmektedir. Ancak buna rağmen, sürücülerin itirazı halinde bu konudan habersiz bir çok sulh ceza mahkemesi belgelenmediği gerekçesiyle cezanın iptali yoluna gitmektedir. 

Oysa ki, hukuksal uyuşmazlıkların en üst mevkii olan Anayasa Mahkemesinin 2013/43 E-168 K.sayılı kararı ile de; FTM'lerin fotoğraf çekme zorunluluğu olmadığına hükmedilmiştir. Bu konunun mahkemeler nezdinde aydınlatılması için yanlış mahkeme kararları hakkında Adalet Bakanlığı kanalıyla "Kanun yararına bozma " yoluna gidilmelidir.

 2) Caydırıcılık için FTM'lerin varlığı mutlaka yazılı basın ve televizyon kanallarında en çok izlenen saat aralığında Kamu Spotu ile  kamuoyuna duyurulmalıdır. 

  3) FTM trafik kural ihlali tespit tutanağı uygulamasında markası tespit edilemeyen araçlar için plaka girildiği anda aracın markası ve rengi'nin otomatik olarak görülmesi sağlanırsa, buna göre kontrol edilerek yanlışlığın önüne geçilebilir. 

4) FTM'lerin tespit tutanaklarının cezaya dönüştürülmesi halinde ilgili FTM'ye mesaj halinde geri dönüş bildirimi yapılması müfettişlerin motivasyonunu artıracaktır.  

 5)  Gerek FTM'lerin tespit tutanağı ceza tutanağına dönüştükten sonra gerekse trafik polisinin kestiği cezalar online olarak anında araç sahibine mesaj olarak bildirilmelidir.

 6) FTM’lerin çakarlı araçlara da tespit tutanağı düzenlemesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

 7) Karayolları Trafik Kanunundaki 61. Maddedeki cezalar suçların ağırlığına göre ayrıştırılmalıdır. Buna göre, Kaldırıma park ve Duraklara parkı düzenleyen 61/e-n-o gibi maddelerin cezaları ağırlaştırılmalıdır. Ayrıca 2'inci sıraya parkeden araçlara normal parkın 4 katı cezaya hükmedilmelidir.Bu konuda EGM’nin önerisiyle yasal düzenlemeye gidilmelidir.

Görüş ve önerilerimiz bundan ibaret olup tarafınızca değerlendirilmesi dileğiyle tensiplerinize saygı ile sunarız."

Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı sağlanarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesinde denetimin bir parçası olan fahri trafik müfettişliği uygulaması ile sürücülerde trafik kolluğu dışında da her zaman ve her yerde denetlendiği algısı oluşturularak “Algılanan Yakalanma Risk Duygusunun” geliştirilmesi ve canlı tutulmasıyla trafik güvenliğine olan katkısı en üst düzeyde sağlanmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı yetkililerinin Başkan Sami Güleçyüz'ün düzenli ve güvenli bir trafik ortamı sağlanması için tek tek sıraladığı ve gereğinin yapılması talebi ile ilettiği önerilerini değerlendireceğini, bu önerilerin hayata geçirilmesi için  gereğini yapacağına yürekten inanıyorum..

06-12-2023/HALİS KAHRAMAN