Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kuruluş Hikayesi

BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ HİKAYESİ 


Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 31.Mart .2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda Görüşmeye açılmıştır.

TBMM ‘nin 24. Dönem Yasama döneminde Bütün Siyasi Partilerin Oy Birliği ile kurulmuştur.

YÖK Tarihinde VİLAYET olan idari Yönetimlerün dışında Üç İLÇE İdaresinde Üniversite kurulmuştur.

İskenderun, Alanya ve Bandırma’da ,Tarihimizde ilk kez 31.Mart 2015 tarihinde İLÇE statüsü olan kentlerde Müstakil  Üniversite Kurulmuştur,

*

Bu özelliği ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Türkiye’nin en genç ve ilk İLÇE Üniversitesi olma özelliği taşımaktadır. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi kurulması İle ilgili TBMM’de 19,23,24.Dnm AKP Balıkesir Milletvekili,i ve Bandırma İlçesinde ikamet eden M.Cemal Öztaylan ve arkadaşlarının hazırladığı “BANDIRMA ÜNİVERSİTESİ  ”Kanun teklifi ile 24.25,26.Dönem CHP Balıkesir Milletvekili ve Bandırma İlçesinde ikamet eden  Av.Namık Havutça’nın  hazırladığı “17 EYLÜL BANDIRMA ÜNİVERSİTESİ ”Kanun teklifi TBMM ‘de Plan Bütçe ve Milli Eğitim Komisyonlarında birleştirilip son şekli  olarak “BANDIRMA 17 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ “adıyla kabul edilerek TBMM genel Kuruluna gönderilmiştir.. Balıkesir Milletvekilleri, Parti gruplarının tamamı Kanuna destek vermiştir .Kanun TBMM de görüşülüp TBMM ‘de bütün partilerin desteği ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.TBMM Genel Kurulunda Parti Grupları adına konuşmalar yapılmıştır. AKP grubu  adına Balıkesir Milletvekili  M.Cemal Öztaylan ,CHP Grubu adına Balıkesir Milletvekili Namık Havutça konuşmuşlardır. MHP Grubu adına ise Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, HDP Grubu adına ise ŞIRNAK Milletvekili Hasip Kaplan konuşma yapmışlar destek ve oy vermişlerdir.   TBMM Tutanaklarına görüşmeler özetle şöyle yansımıştır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)
5.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile   Balıkesir Milletvekili  Namık Havutça'nın; 17 Eylül Bandırma Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,,; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/2743, 2/1083, 2/1119, 2/2433, 2/2438, 2/2744, 2/2747, 2/2765) (S. Sayısı: 706) 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
EK MADDE 158- Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,
b) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur."                                        
Buyurunuz Sayın Öztaylan.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle, bu kanun vesilesiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
706 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen, hayırlara vesile olan herkesi. Onyedi Eylül Bandırma Üniversitesinin kuruluşu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin kuruluşu, İskenderun Teknik Üniversitesinin kuruluşu vesilesiyle Balıkesir, Hatay, Antalya vekilleri adına hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum.
Rahmetli babam ilkokul mezunu idi, sevgili kayınpederim, o da ilkokul mezunu idi. Ama bunların doğduğu ve oturmakta olduğu Bandırma'da bir ortaokul olmadığı için ortaokul mezunu olamadılar, liseye gidemediler, dolayısıyla üniversiteye gidemediler. O süreçte Erdek'te olan kayınpederimin Erdek'te de ortaokul olmadığı için Erdek'te okuduğu ilkokuldan sonra başka okulda okuma imkânı olmadı. Sevgili eşim, Erdek'te olan eşim o süreçte Bandırma'dan başka bir yerde yani Erdek'te lise olmadığı için liseyi okumak için Erdek'ten Bandırma'ya avdet etmek zorunda kaldılar. O süreçte Bandırma'mızdan, Erdek'imizden, Manyas'ımızdan ve Gönen'imizden lise tahsilini yapmak için bütün gençlerimiz Balıkesir Lisesine, Bursa Erkek Lisesine, Bursa Kız Lisesine giderek, ikametini orada temin ederek tahsillerini tamamlamaya gayret ettiler.
Bir baktık ki 19'uncu Dönem milletvekili olmayı Allah bize nasip etti. Baktık ki o zaman benim de talebe olarak okuduğum Balıkesir'de, Bursa'ya bağlı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden başka okul yok, o da bir tarla içinde öğrenim veren bir ilkokul bozması idi. Şükürler olsun, 1992 yılında Balıkesir Üniversitesini kurduk. Balıkesir Üniversitesini kurduktan sonra Bandırma merinos çiftliğinden 1.000 dönüm yer ayırttırarak bugün 6.500 talebemizin okuduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kurma ve orada gençlerimizin okumasına vesile olacak o girişimde bulunduk ve bugünleri bize yaşatan herkese teşekkürlerimle, şükranlarımı ifade ediyorum.

Eğer ki bugün 1992 yılında 1.000 dönüm yeri tahsis ettirip Bandırma Üniversitesini kurmak için o yer tahsisini yapıp da o planlamayı yapmasaydık… Burada rahmetle, şükranla andığım o günün Tarım Bakanı Refaiddin Şahin'in büyük gayretleriyle tahsis edilen o yerde Bandırma Üniversitesini bugün hepinizin katkısıyla inşallah biraz sonra kuracağız. Gelecekte tıp fakültesini kurup Bandırma Üniversitesine entegre etmek üzere bölge devlet hastanesinin temellerini o yıllarda atarak, Bandırma Üniversitesinin temelini geçmiş süreçte atan ve buna katkı sunan bir insan olarak kendimi mutlu addediyor ve sizin oylarınızla kurulacak olan bu üniversiteden dolayı hepinize tek tek şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum.
Bir üniversiteyi kurarken -burada tenkit edildi- önemli olan altyapıyı yapmak. Eğer ki altyapısı olmaz ise o üniversitenin hiçbir anlam ifade etmediği ve edilmediği sevgili konuşmacılar tarafından ifade edildi, doğru. Şu anda 10 bin öğrencimizin okuduğu -biz yirmi yıldan beri üniversitemizin binasını, fiziki şartlarını hazırlayarak- 2 tane fakülte ve 9 tane yüksekokulu olan zaten üniversitemiz mevcut. Biz orada, üniversitedeki kardeşlerimizin rahat bir şekilde okumalarını temin ve tezyit etmek için TOKİ'nin yapmış olduğu Kayacık konutlarından 44 tane daire satın aldırarak ve 2.000 kişinin ikamet edebileceği öğrenci yurdunu inşa ederek, 2.000 öğrencimizin de devletin imkânlarıyla fiziki şartlarda okumasını temin etmek için yurdumuzu da yaptık.
Bu yasa Komisyondan 18 Martta bizim için önemli olan bir günde geçti. 18 Mart, bizim istiklalimizin ilelebet muhafaza edilmesi için oluşturulan, hepimizin beynine nakşedilmiş olan bir gün. 17 Eylül de öyle, 9 Eylül de öyle. Nasıl ki İzmir 9 Eylülde ilk kurşunun atıldığı ve Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer ise 17 Eylül de Bandırmada son kurşunun atıldığı, istiklalimizin ilelebet muhafaza edileceği, şehadet şerbetini içerek bugünleri bize bahşeden o şehitlerimizin bize bahşetmiş olduğu bir gün.
17 Eylülün benim ve biliyorum ki sizler için de anlam ve önemini ifade etmek istediğim ikinci bir önemi var. 17 Eylül, demokrasi şehidimiz olan rahmetli Adnan Menderes'in demokrasi şehidi olarak idam edildiği ama bize göre şehit edildiği bir gün. Bu iki anlamlı günü kapsayan Onyedi Eylül Bandırma Üniversitesinin Bandırma'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Başka bir şey daha söyleyeceğim. 31 Mart yani bugün -Sevgili Namık Havutça'nın da bildiği gibi- Türk istiklaline, vatanımıza göz dikmiş olan insanların öldürdüğü, şehit ettiği rahmetli Bedri Binbaşımın, kardeşimin ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle, bu üniversite kurulurken, 1994 yılında, bundan yirmi bir yıl önce kahpe kurşunlarla şehit olan tüm askerlerimizi, güvenlik görevlilerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
Talimat vererek bu üniversitenin kurulmasına vesile olan Sevgili Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na, Millî Eğitim Bakanımıza ve Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Ağabey'imize, YÖK Başkanımız ve Yardımcısı İbrahim Hatiboğlu'na, YPK karanını çıkaran yetkililere, Meclis Kanun ve Kararlara, Millî Eğitim Komisyon Başkanı ve üyelerine, katkısını veren tüm grup başkan vekillerimize, bundan sonra bu üniversitemize katkı vereceğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, Bandırma Belediye Başkanlığımıza, bunun fiziki altyapısıyla her türlü ekonomik koşulda katkı sunacağını ifade eden BANSİAD'a, Bandırma Ticaret Odasına, Bandırma Ticaret Borsasına, sivil toplum kuruluşlarına, bu üniversitenin kurulmasında teknik altyapısıyla fikir babası olan geçmiş dönem milletvekilimiz, benim sevgili okul arkadaşım Profesör Doktor Nazım Ekren'e ve Bursa öğretim üyelerinden Bandırmalı sevgili Burhan Arıker'e huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Her ilde olduğu gibi bazı iller ve ilçeler arasında tatlı çekişmeler vardır, mesela İzmir, Karşıyaka'da. Gittiğinizde derler ki: "35,5'a hoş geldiniz." Bursa İnegöl'e giderseniz: "17,5'a hoş geldiniz." Bandırma'da da derler ki: "10,5'a hoş geldiniz."
Başta, Onyedi Eylül Bandırma Üniversitemizin 10,5 Bandırma'ya bu vesileyle hayırlı olmasını temenni ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu başarıya elli yıllık il olma özlemiyle tutuşan ve yanan sevgili Bandırma'mızda inşallah gelecekte de bunun gerçekleşmesi dileğiyle, niyet hayır, akıbet hayır.
Hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Yeni kurulacak olan, yeni dönemimizde buraya seçilecek olan tüm arkadaşlarımızın ülkemize, milletimize ve Türk devletine hayırlı işler yapması temennisi ve niyazıyla hepinize saygılar sunarım.

(AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Öztaylan. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Namık Havutça.
Buyurunuz Sayın Havutça. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bizi izleyen -televizyonları başında eğer izleme şansı varsa izleyen- değerli Bandırmalılar ve sevgili Balıkesirliler; dört yıllık milletvekilliği dönemimizin belki de benim açımdan en önemli ve mutlu eden bir yasasını şu anda görüşüyoruz ve bu vesileyle, o toprakların bir evladı olarak şu anda burada konuşmaktan gururluyum, mutluyum.
Evet, değerli milletvekili arkadaşımız Balıkesir Milletvekili Sayın Öztaylan'ın az önce ifade ettiği gibi, Bandırma, gerçekten çok özel bir yer.
Bakın, zaman zaman Balıkesir ve Bandırma'yı… İlçeler arasında bazı şeyler vardır, fitneler, fesatlar sokulur, çekememezlikler yapılır ama gerçekten Balıkesir, Türkiye'de gurur verici bir tarihe sahip olan bir ilimizdir. Şöyle ifade edeyim müsaade ederseniz: Bakın, Türkiye'de Kuvayı milliye hareketinin ilk örgütlendiği yer Balıkesir'dir. Yani Kurtuluş Savaşı'mızın örgütlenmesinde ilk Kuvayımilliye hareketleri Balıkesir'de toplanmış ve millî direniş hareketleri, silahlı direniş hareketleri Balıkesir'de Alaca Mescit'te örgütlenmeye başlanmıştır.
Bu çerçevede, bugün geldiğimiz noktada da biz Balıkesir'i şöyle tanımlıyoruz: Balıkesir, Kurtuluş Savaşı'nın özeti gibidir; Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Ayvalık'ta, son kurşunu da Bandırma Ayyıldız Tepe'de atılmıştır ve o tarih de 17 Eylül'dür.

Değerli arkadaşlarımız, kanun teklifinin Bandırma Üniversitesi olarak verilmesini önermişlerdi. Benim de daha önce "On Yedi Eylül Bandırma Üniversitesi" olarak verdiğim bir kanun teklifim vardı ve tabii ki iktidar mensubu arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bunu çok isabetli bir şekilde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak birleştirerek şu anda tarihimizin belki de en önemli yasasını görüşüyoruz.
Şimdi, evet, Bandırma, tarihi itibarıyla Güney Marmara'da yıldızı parlayan önemli bir merkez ve İstanbul'a deniz yoluyla iki saat mesafede olan,  Çanakkale Biga, Gönen, Manyas, Susurluk, Erdek, Marmara gibi çok büyük bir hinterlanda hitap eden ve Güney Marmara'da şu anda Marmara Denizi'nin…

Biliyorsunuz, Türkiye'de tamamen topraklarımız içinde olan bir tek Marmara Denizi'miz var ve Kuzey Marmara da çok büyük ölçüde doldu taştı. Şu anda Güney Marmara, bir cazibe merkezi hâline geldi. Bakın, nasıl cazibe merkezi? Marmara Denizi'nde tek mavi bayraklı körfez, şu anda Erdek Körfezi'dir ve en temiz deniz şu anda, yılan balıklarının, kefal balıklarının, levrek balıklarının üreme alanı orası ve Bandırma'nın, Bandırma Körfezi'nin hemen dibinde bulunan Kaz Dağları da dünyanın en önemli endemik bitkilerinin yetiştirildiği yer, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının da üreme alanı. Dolayısıyla, orası tam bir cazibe merkezi, sanayi alanı bakımından da bir merkez hâline geldi. Bu anlamda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, bölgede, inanın, Kuzey Marmara'yı yani İstanbul bölgesini kurtaracak olan bir alternatif esasında. Tabii, bunu tamamlayan bazı şeylerin olması gerekir.
Şimdi, Bandırma'da şu anda 2 fakülte var, 2 meslek yüksek okulu vardı, zaten fiilen bir üniversite vardı. Manyas'ta 1 yüksekokulu vardı, Gönen'de 1 sağlık yüksekokulu vardı, dolayısıyla Bandırma'da fiilen bir üniversite vardı. Biz, sadece, doğmuş olan çocuğa nüfus cüzdanını veriyoruz bir anlamda, öyle görüyorum ben. Ama, tabii ki, YÖK'ün bazı adımlar da atması gerekiyor. Mesela, denizcilik fakültesi, bundan dört yıl önce kuruldu Bandırma'da ama Sayın Bakan, bir türlü, dört yıl önce kurulmuş Denizcilik Fakültesi… Bakın, Pîrî Reis'te denizcilik fakültesi var. Şu anda çocuklarımız, evlatlarımız işsiz bizim ve işsiz sayısının Türkiye'de 5,5-6 milyon olduğu söyleniyor. Denizcilik fakültesini bitiren bir genç, ertesi gün vallahi, neredeyse, milletvekili maaşına iş buluyor. Biz denizcilik fakültesini kurduk Bandırma'da, ticaret odası destekliyor, sanayi odası destekliyor, diyor ki: "Her türlü desteği verelim." Ama, bir türlü öğrenci alınmasını sağlayamadık. Bu arkadaşlarımızın, diliyoruz ki bu üniversitenin kurulmasından sonra… Biz de -destek verdiğimiz- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin kurulmasına buradan açık destek veriyoruz çünkü ülkemizde bu tip üniversitelerin kurulmasının bölgenin dinamizmi, gençlerin istihdamı ve bölgedeki ham maddelerin, kaynakların değerlendirilmesi için çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü, Gönen Ovası, hemen Bandırma'nın yanında bulunan ve yaklaşık 75 bin-150 bin hektarlık alan, bakir bir tarım potansiyeline sahip; burayı da yeterince değerlendiremiyoruz. Umuyoruz ki orada kurulacak olan ziraat fakültesiyle birlikte orada tarımsal üretim patlamasında, üretimin, istihdamın yaratılmasında oradaki akademik çevrelerin iş dünyasıyla olumlu bağlar kurmasını istiyoruz.

- Bakın, Bandırma, kendi dinamizmiyle, devletin olanaklarından bir beklenti içerisine girmeden, kendi iş adamlarının dinamizmiyle, kendi spor adamlarının mücadelesiyle Balıkesir topraklarında dünya çapında 4 tane değer var arkadaşlar, birincisi: Kaz Dağları. Dünyanın İsviçre Alplerinden sonra en fazla oksijen deposu. Hemen onun dibinde "Antandros" diye bir tarihî kent var, geleceğin Efes'i;
Balıkesir'in yine Kapı Dağları gibi, aynı şekilde, endemik bitkiler bakımından çok önemli büyük bir merkezi.
Yine, Marmara'nın, hemen Bandırma'nın dibinde bulunan Kyzikos, dünyanın en büyük Hristiyan (!) tapınağının yapıldığı yer, şu anda silueti ortaya çıkmaya başladı.
Biz bu kaynakları değerlendirdiğimizde, inanın, eğer hemen dibimizde bulunan 17 milyonluk büyük bir metropol İstanbul'u, Güney Marmara'yı beslediğinde, inanılmaz bir enerji ve potansiyel yaratılacak.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, bölgemizin en önemli bir kültür ve sanat merkezi olacaktır. Biz zaten bugüne kadar Bandırma'yı özgürlüğün kenti, barışın kenti, sevginin kenti ve üreticinin, herkesin özgürce kendini ifade ettiği bir kent olarak yarattık. Burada bu anlamda bu değerlerin yaratılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı ben yürekten kutluyorum. Aynı zamanda, bizi Bandırma'dan izleyen ve heyecanla bu yasanın çıkmasını bekleyen üniversite öğrencilerimize sesleniyorum. Şu anda 5 bin öğrencimiz var, bin kapasitemiz var. Buradan Sayın Bakana çağrıda bulunuyorum: Üniversite öğrencilerimiz pahalı yerlerde, yurtlarda kalmasınlar. Devletin sıcacık yurtlarında, devletin sahiplendiği yurtlarda kalsınlar. Onlardan harçları almayın. Onlar bizlerden bir şey istemiyorlar, sadece okumak istiyor üniversitesinde çocuklarımız. Bizlerden fazla bir şey istedikleri yok, sadece harçlarını kaldırın, devlet karşılasın, yurtlarını devlet karşılasın, çocuklar başkalarına boyun eğmesinler ve onurlarıyla, şerefleriyle okusunlar. Bandırma'da üniversite öğrencilerimiz defalarca bunu bize ifade etti. Sayın Bakandan en kısa sürede Bandırma'da öğrencilerimizin barınacağı yurtların yapılmasını bekliyoruz. Çünkü, şu anda 5 bin öğrencimiz var, inşallah üniversite kurulduğunda belki de 10 bin öğrenciye çıkacağız.
O bakımdan, ben bu yasanın, Bandırma'mıza üniversite kurulması noktasında Komisyonda emek veren tüm değerli arkadaşlarıma, Balıkesir milletvekillerinin tamamına -hangi partiden olursa olsun- hayırlı bir işte, önemli bir işte imzası bulunan tüm milletvekili arkadaşlarıma ve emeği geçen tüm milletvekili arkadaşlarıma ve burada olumlu oy kullanacak Genel Kurulumuzun değerli milletvekilleri, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

(CHP, AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Havutça.          

 Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut. (MHP sıralarından alkışlar)
Buyurunuz Sayın Bulut.
MHP GRUBU ADINA AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Devletin her kurumunun bu anlamda ciddi bir çalışma içerisinde bulunmasını, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini diliyor ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Bandırma'mıza, bölgemize, ülkemize hayırlı evlatlar yetiştirmesini dileyerek yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bulut. BAŞKAN - 1'inci madde üzerinde Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan konuşacak.
Buyurunuz efendim. (HDP sıralarından alkışlar)
HDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) - (özetle)Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Bizim bu hoşgörümüzü dikkate almanız ve bu mağdur edilen, bir basın açıklaması nedeniyle son sınıfta üniversiteden atılan öğrencilerin, düşüncesi, görüşü ne olursa olsun, bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve buradan, tekrar, Halkların Demokratik Partisi olarak, Bandırma'ya, İskenderun'a ve Alanya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (HDP sıralarından alkışlar) İşte Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ‘nin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda 
24. Dönem 5. Yasama Yılı 
87. Birleşim ve 31/Mart /2015 Salı günü kuruluşa giden yolculuğu böyle başladı .(derleyen)Av.Namık Havutça 24,25,26.Dnm Balıkesir Milletvekili .

23 Nisan 2015 PERŞEMBE    Resmî Gazete    Sayı : 29335
KANUN        
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6640                                                                                               Kabul Tarihi: 31/3/2015
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
EK MADDE 159 – Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Ziraat Fakültesi ile Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinden,
b) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“İskenderun Teknik Üniversitesi
EK MADDE 160 – Hatay ili İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek üç ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Teknoloji Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Yüksekokulundan,
ç) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 3 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
EK MADDE 161 – Antalya ili Alanya ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,
b) Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 4 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Antalya AKEV Üniversitesi
EK MADDE 162 – Antalya’da Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Antalya AKEV Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsani Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
d) Meslek Yüksekokulundan,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 5 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“İstanbul Rumeli Üniversitesi
EK MADDE 163 – İstanbul’da Balcı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Rumeli Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
b) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 6 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 46 – Bu Kanunla kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözülür.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”
MADDE 7 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.
“108) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
109) İskenderun Teknik Üniversitesi
110) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi”
MADDE 8 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 20 – Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.”
MADDE 9 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 18 – Yeni kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.”
MADDE 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
22/4/2015

19-08-2022/NAMIK HAVUTÇA/ BANDIRMA-