Türkiye'de Gelir Dağılımı

 

Gelirin en adil dağıldığı bölge TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’ye göre, Gini katsayısının, diğer bir ifadeyle gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge 0,304 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesi oldu. Bu bölgeyi 0,308 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve 0,309 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgeleri izledi. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölge 0,413 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesi olurken, bu bölgeyi 0,412 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 0,391 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgeleri izledi. Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden olan Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değer almakta, gelir eşitsizliğinin artması durumunda bu değer 1’e yaklaşmaktadır. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin 2014 yılına ilişkin Gini katsayısı 0,391 olarak tahmin edildi.

 

Türkiye’de gelirin %45,9’u en zengin %20’lik kesime ait

Araştırma sonuçlarına göre, 2014 yılında en zengin %20’lik kesimin elde ettiği gelir, toplam gelirin %45,9’unu oluştururken, en yoksul %20’lik kesimin elde ettiği gelir %6,2 oldu. Bölgeler itibariyle; en zengin kesimin toplam gelir içindeki payı TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde %49 iken, bu oran TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde %39,5 oldu. Diğer taraftan, en yoksul kesimin toplam gelirdeki payı TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde %8,9 iken, bu oran TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde %6,1 oldu. Bir diğer gelir dağılımı ölçütü olan P80/P20, toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Türkiye genelinde 2014 yılında P80/P20 göstergesi 7,4 olarak hesaplandı.