Türkiye'de Emekçilerin Dramı

TÜRKiYE'DE EMEKÇiLERiN DRAMl.

Bugün 1 Mayıs 2024.

İşçinin ve emekçinin bayramı.

Acaba öylemi?.

Avrupa Birliği ülkelerinde emekçiler-çalışanlar

GSMH (gayri safi milli hasıla) dan aldıkları pay % 75,

OECD ülkelerinde % 55,

Türkiye'de çalışanların ise % 24.tür.

12 Eylül darbesi öncesi Türkiye çalışanları ulusal gelirden % 40 lar civarında pay alırken görüldüğü gibi bugün emekçilerin geliri son 44 yılda neredeyse yarı yarıya düşmüştür.

61 özgürlükçü anayasa ile yönetilen ülkemizde  çalışanlar Toplu Sözleşmeli - Grevli Sendikal haklarıyla emeklerinin karşılığını almaktaydı.

12 Mart 1971 muhtırası ile Kamu çalışanlarının elinden bu hakları da alındı.

1990' lı yılların sonlarında kamu çalışanlarına sözde sendika kurma hakları verilmesine rağmen kamu çalışanları yetkili sendikaları ne yazık ki işverenle sadece " GrevsizToplu görüşme" yapabilmeye eğer zam konusunda anlaşma sağlanamaz ise " hakem heyeti" nin insafına bırakıldılar.

Ne komik değil mi?

Bugün 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınır geçimi 25.000 TL , normal yaşam geliri 60.000 TL olması gerekir iken yukarıda belirtilen dış ülkeler ölçeğinde çalışan emekçilerimiz dünyanın en yoksul emekçileri konumuna getirilmiştir ki buna koşut olarak emeklileri de.

Şu da bir gerçek, bugün çalışanların örgütlü güçleri gerek sayısal gerekse etkinlik açısından 80 öncesi yıllarından çok geridedir ne yazık ki.

Bu nedenle 1 MAYlS'lar  bir bayram değil emekçilerin gaspedilen ekonomik ve demokratik haklarına sahip olmak ve kazanmak günüdür.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emekçilerin demokrasi ve ekonomik mücadelesi.

1 Mayıs 2024 . Ali Gün.Eğitimci Biyolog