NEDEN?

NEDEN?

Konumuz, Kanun Hükmünde Kararnameler.

Daha doğrusu:

‘Olağanüstü Hal’ de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri.

Yani, OHKHKleri.

*

Hükümet, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile:

-Şüphe duyduğu personeli işten uzaklaştırıp, yeniden göreve alabiliyor…

(Asker, hakim, savcı, öğretmen vb.)

-Devlet kurumlarında değişiklikler yapabiliyor, yeni düzenlemelere gidebiliyor…

(Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına bağlanması;

Askeri okulların kapatılması, vb.)

-Kurumları kapatılabiliyor, kayyum atayabiliyor. (üniversite, vakıf, sendika, gazete, televizyon vb.)

-687 sayılı KHK de olduğu gibi kış lastiği düzenlemesi de yapabiliyor.

Özetlemek gerekir ise hemen her şey OHKHK konusu yapılabiliyor.

*

OHKHKleri

Olağanüstü halin gerektirdiği konularda,

Cumhurbaşkanı’nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulunda oluşturulabilir.

ve

Resmi gazetede yayınlanarak, aynı gün meclise sunulmalıdır.

Meclis, OHKHKleri

Anayasa ve İç Tüzüğün kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallar ile

ancak,

diğer kanun tasarısı ve tekliflerinden önce,

vedilikle EN GEÇ OiTUZ GÜN İÇİNDE görüşür ve karara bağlar.

En önemlisi de:

Komisyonlarda EN GEÇ YİRMİ GÜN İÇİNDE GÖRÜŞÜLMESİ TAMAMLANAMAYAN Kanun

Hükmünde Kararname MECLİS BAŞKANINCA DOĞRUDAN DOĞRUYA GENEL KURUL

GÜNDEMİNE ALINIR.

*

Anayasa mahkemesi, OHKHKerini denetleyemez.

Sadece: KHK’nın Olağanüstü Hal Kararnamesi olup olmadığına bakabilir.

OHKHK’si ancak,

Mecliste onaylandıktan sonra kanunlaştığı için Anayasa Mahkemesinde dava konusu olabilir.
*
15 Temmuz Darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal ve çıkarılan KHK sayısı

YİRMİDÖRT adet. (KHK No:667 den, KHK No: 690 a kadar)

Bu, Yirmidört OHKHK’sinin:

5 tanesi kanunlaşmıştır.

2 tanesi komisyonlarda görüşülmektedir.

17 tanesi de, TBMM gündeminde bulunmaktadır. (1)

*

Lütfen, www.tbmm.gov.tr adresini ziyaret edin.

Yasama başlığı altında KHKlar bölümünü inceleyin.

Kanunlaşanları ayrı tutarak 19tane KHK için

Anayasa ve iç tüzükte yazan kurallara uyulmadığı göreceksiniz.

Yazılı kuralların uygulanmamasına şaşacak, üzüleceksiniz.

İster istemez, kendi kendinize soracaksınız: NEDEN?

*

Cevabı bulan, Arşimed gibi “evreka! Evreka!” diye bağırsın da, tüm dünya duysun! (2)

NOT: 1-Bilgiler, , www.tbmm.gov.tr adresinden alınmıştır.

2-Arşimed (Archimides, MÖ287- MÖ212): Suyun kaldırma gücünü hamamda bulan fizikçi