Sözde, yerel; özde genel

 Sözde, yerel; özde genel

 Süha Oral

 Geçmişte yaşananlar, her zaman geleceğe ayna tutar.

 1989’da yurt dışından alınan her şey (ithalat) tavan yapmış, dış borçlar büyümüş ve paranın satın alma gücü en  alt seviyelere inerek (yüksek enflasyon) halkı inim inim inletmeye başlamıştı.

 1994’de gelindiğinde: Devlet, topladığı verginin yarısını faiz ödemelerine ayırır hale gelmiş; düşük kur, yüksek  faiz anlayışı çökmüştü.

 “Mali İstikrar” kalmamıştı, vatandaş eline geçen para ile döviz alıyor, vergiler adil toplanmıyor, enflasyon almış   başını gidiyordu.

“Herkes biri ev biri araba iki anahtar sahibi olacak!”

 “Her köylü traktör alacak!” diyen politikacılar meydan meydan dolaşıyordu.

*

1994 yılının: 27 Mart günü yerel seçimler yapıldı.

Kazanan sevindi, kaybeden üzüldü; ama YOKSULLUK halkın omuzlarına asılı kaldı. Ekonomiyi düzene sokmak için meşhur 5 Nisan kararları alındı, kemerler sıkılmaya, acı reçete uygulanmaya başlandı.

Ücretler donduruldu,

Çiftçiye verilen devlet desteği kesildi,

Tekel ürünleri ve akaryakıttan alınan vergiler artırıldı,

Emeklilik yaşı yükseltildi,

Enflasyon patladı,

Faizler coştu,

Döviz kurları arttı,

Ekonomi küçüldü,

İşsizlik tavan yaptı,

İflaslar çoğaldı,

Parası olan parasına para kattı.

Acı reçete, halkın “kahir ekseriyetini” perişan etti.

*

Ekonomi ve siyasi çekişmeler çok değil, bir buçuk yıl sonra (27 Ekim 1995) erken genel seçimlere gidilmesini zorunlu kıldı.

**

Bugün:

Dış borçlarımız eskisinden fazla.

Faizler yüksek!

Yurttaş, dövize ve altına yönelmiş,

Hissedilen enflasyon almış başını gitmiş…

Vergiler, vatandaşın sırtında,

Yoksul, milli gelirden yeteri kadar pay alamıyor!

Mazot, rekordan rekora koşuyor.

Asgari ücret, ortalama maaş haline gelmiş,

Emekli maaşlarının büyük bölümü açlık sınırı olan rakamdan daha az.

Tarih, tekrar ederse; yerel seçimden sonra halka acı reçete yazılacaktır. Olası ki: 5 Nisan kararlarına benzeyen yaptırımlar devreye sokulacak, kemerler sıkılacaktır. Belki de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi, geçmişte yaşandığı biçimiyle: Sözde, yerel; özde, genel seçime evrilecektir.

*

Başta emekliler olmak üzere esnaf, çiftçi, asgari ücretli, küçük ve orta ölçekli üretici ile açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılan halkın sessiz çığlığı “GENEL BU… GENEL!” diye yükselip kayırmacılığı, işsizliği, yoksulluğu yırtmaya çalışıyor…

Duyuyor musunuz?

12-0-2024