Mutmain

MUTMAİN

İslami konularda yorum yapan bilgili kişilerden pek çoğu (siz, isterseniz o kişilere ulema da diyebilirsiniz):

“Borç verilen bir para, belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla geri alınıyorsa bu fazlalığa “faiz” denir, kesinlikle haramdır.” diyor.

Günümüzün ekonomik akışı içinde, paranın kendisi ticari bir ürünmüş gibi alınıp satılır duruma geldiğinden faizin etrafından dolaşmak için derin yorumlar gerekiyor.

**

Adam, merak edip bilgisine güvendiği “ulemadan” birine soruyor:

“Selamünaleyküm hocam. Finans kurumlarına kar payı için para yatırılabilir mi?”

Ulema cevap veriyor:

“Eğer kalbiniz mutmain oluyorsa para yatırabilir ve çalışabilirsiniz. Mesela idarecilerinin sabah namazına devam edip etmediğine bakabilirsiniz. Bu iyi bir ölçüdür.”

**

Bir başka adam, aynı ‘ulema’ya soruyor:

“Aldığım kâr payıyla umre veya hacca gitmem uygun olur mu? Hocam bu konuyla ilgili bizi detaylı bilgilendirebilir misiniz?”

Ulema cevap veriyor:

“Kar payı aldığınız bankanın işinin helal olduğuna mutmain iseniz o parayla hacca gidebilirsiniz. O bankanın helal olup olmadığını ise onlara veya sizi oraya yönlendirenlere sormanız gerekir.”

**

Her iki soru ve cevapta mutmain olmak (tatmin olmuş, gönülden inanmış olmak), idarecilerin sabah namazı kılıp kılmadıkları ve soran kişiyi o bankaya yönlendirenlerin kim olduğu önem kazanıyor.

**

“Finans kurumlarının verdiği kar paylarını faizle aynı görüyorum, caiz mi caizse faizden farkı ne sadece kelime olarak farklı kullanımımı biri kar payı öbürü faiz…” düşüncesinde olan birine ise ulemamız:

“Aynı görüyorsanız mesele bitmiştir, uzak durun. Bu aynı görme durumu kişiden kişiye değişebilmektedir,” demektedir. Yani herkesin mutmain olma durumu farklıdır demek istiyor.

**

Diyanet İşleri Başkanı,

“Bahse konu projenin, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan, alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal proje olduğu kanaatine ulaşmıştır. Ve bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varmıştır,” demektedir.

Diyanet İşleri Başkanı; örnek ödeme planında görüleceği gibi: 240 ay vade, %0,49 kredi oranı ile -kredi oranı ne demekse-, yüz altmış iki bin lirayı ayda 1.149,-TL olarak, toplam 275.760,-TL geri ödemesinde, alınan ile ödenen arasındaki 113.760.-TL’nin faiz olarak görülmeyeceğini belirtmektedir.

Prof. Dr. Ali Erbaş, mutmain olmuş.  

Ben olmadım.   

** 

Mutmain olma durumunun kişiden kişiye değişebileceği hatırlanırsa, sormak mümkün: 

Ey! Mütedeyyin ahali… 

Siz bu TOKİ evlerine uygulanan “faiz fetvasına” gönülden inanabildiniz mi? 

17-01-2020/SÜHA ORAL/BANDIRMA